Förhandlingarna med lärarfacken fortsätter
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Fortsatta förhandlingar med lärarfacken
 
SKR, Sobona och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd förlänger nuvarande avtal och fortsätter förhandlingarna om ett nytt avtal.
– Förhandlingarna med lärarfacken är konstruktiva, men vi är inte riktigt i mål ännu. Parterna har därför beslutat att förlänga nuvarande avtal, som löpte ut den 31 mars, och fortsätta förhandlingarna om ett nytt avtal, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKR.
Avtal förlängs och förhandlingarna fortsätter
 
Undantag för deltidsbrandmän
 
Regeringen föreslår undantag i regelverket för arbetslöshetsersättningen för deltidsbrandmän. SKR och facken har drivit på för en förändring länge och är positiva till regeringens förslag.
– Deltidsbrandmännen har en särpräglad anställning som nuvarande regelverk inte är anpassat för. Det är därför glädjande att reglerna för arbetslöshetsersättningen nu äntligen anpassas för deltidsbrandmännens speciella situation, säger Joakim Larsson, ordförande för förhandlingsdelegationen på SKR.
SKR positiva till undantag för deltidsbrandmän
 
Ökad trygghet med fast omsorgskontakt
 
SKR anser att alla som har hemtjänst oavsett ålder ska erbjudas en fast omsorgskontakt men att det inte måste vara en person med yrkestitel undersköterska som är kontakten.
– Fast omsorgskontakt innebär ökad trygghet och kontinuitet för de personer som får hemtjänst. För att införandet ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att kommunerna får tid att förbereda sig, att det finns tydliga vägledningar, samt att finansieringen sker enligt finansieringsprincipen, säger Anders Knape, ordförande för SKR.
Positivt med fast omsorgskontakt inom hemtjänsten
 
 
Arbetsgivarbloggen
 
 
 
Förändrade a-kasseregler underlättar för deltidsbrandmän och räddningstjänster
Det är mycket positivt att regeringen nu lyssnat på SKR, Sobona och de fackliga organisationerna: Den 31 maj föreslås regelverket i arbetslöshetsförsäkringen förändras och anpassas till deltidsbrandmännens speciella situation. Förändringen kommer att öka möjligheterna att behålla de som redan jobbar inom räddningstjänsten och att rekrytera fler till landets deltidsbrandkårer.
Läs senaste inlägget av Jeanette Hedberg

Prenumerera på Arbetsgivarbloggen och få blogginläggen direkt i din mejl
 
Notiser
 
Mina förmåner
SKR och SKL Kommentus har gemensamt tagit fram den nya digitala tjänsten Mina förmåner. Tjänsten bidrar till att trygga kompetensförsörjningen och är ett stöd för att uppfylla målen som attraktiva arbetsgivare. Mina Förmåner kombinerar kvalitetssäkrad information om förmånerna i kollektivavtalen med de förmåner som respektive kommun och region erbjuder.
Mina förmåner, SKL Kommentus
 
Attrahera och rekrytera med Tekniksprånget och Jobbsprånget
Att öppna upp för praktik är ett bra sätt att lära känna olika kompetenser och bredda rekryteringen. Flera kommuner och regioner medverkar därför i Jobbsprånget och Tekniksprånget, två praktikprogram inom bl.a. teknik och samhällsbyggnad. På ett seminarium den 30 mars presenterades programmen och vad de kan erbjuda verksamheter och arbetsgivare i vår sektor.
Se seminariet i efterhand
 
Webbseminarium om utmattning och PTSD - 14 april
Efter ett år med pandemi, när många medarbetare har upplevt perioder av oro, hårt arbete och i vissa fall traumatiska händelser, finns en risk för att de utvecklar psykisk ohälsa, exempelvis utmattning eller PTSD. För att minska risken för att dessa medarbetare får bestående besvär, behöver verksamheterna på ett tidigt stadium identifiera och förebygga begynnande psykisk ohälsa.
Fånga upp och förebygga utmattning och PTSD
 
Den svenska modellen hotas av EU-förslag
EU-kommissionen har under de senaste åren lagt fram flera förslag till EU-direktiv med hänvisning till den europeiska pelaren för sociala rättigheter. SKR ser med oro på utvecklingen. De olika lagstiftningsförslag som kommissionen lagt på arbetsrättens område hotar vår framgångsrika, långvariga och väl fungerande svenska modell med förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare, våra kollektivavtal och vår lönebildning.
EU-förslag hotar den svenska modellen
 
 
Redaktör
Viktor Karlsson
viktor.karlsson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se