Nyhetsbrev nr.5 år 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
Demokratidagen närmar sig!

Välkommen till Demokratidagen 2021 i år ses vi digital via webbsändning.
Vi har delat upp programmet på två halvdagar 14 och 15 april.
Vi lyfter många aktuella frågor såväl i de plenara samtalen som i delseminarier.
Mer information presenteras nedan med anmälningslänk, välkomna!

Vi presenterar ett nytt avsnitt av vår podcast Demokratiresan som denna gång handlar om Mänskliga Rättigheter, "Piteå en MR-kommun". 

Ni hittar också två nya metoder för  medborgardialog på Dialogguiden och flera intressanta notiser från när och fjärran.

OBS! Våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Main Svanberg, Nils Munthe, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: Demokratidagen 2021, 14 och 15 april
På Demokratidagen möter du bland andra SKR:s ordförande Anders Knape, kultur- och demokratiminister Amanda Lind, civilminister Lena Micko, politiske redaktören Anna Dahlberg, Sveriges Radios utrikeschef Ginna Lindberg, biträdande professorn Gissur Erlingsson, historiker och författaren Gunnar Wetterberg. Demokratidagen 2021 genomförs digitalt under två halvdagar.
  • Tid: 14 april 9.00 - 14:00 och 15 april 09:00 - 12.00
  • Målgrupp: Förtroendevalda och tjänstepersoner med intresse
    för medborgardialog och demokratifrågor
  • Kostnad: 2 500 kronor pr person inklusive dokumentation.
    Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.
Länk till mer information om Demokratidagen

Anmäl dig här!
 
SKR: Demokratiresan en podcast - Avsnitt 37 - MR - kommun
"Piteå ska vara en kommun med samhällsgemskap mångfald som grund” så inleds veckans poddavsnitt som handlar om att Piteå kommun har blivit en MR-kommun. Vi samtalar med Helena Stenberg, Kommunstyrelsens ordförande och Vera Renberg, processledare, Piteå kommun, om den resa kommunen gjort för att komma dit.
 
Länk till Demokratiresan avsnitt 37
 
 
SKR: Dialogguiden nya metoder
Medborgarförsamling (Citizens Assembly)
En Medborgarförsamling är en grupp slumpmässigt utvalda medborgare som sammanförs för att diskutera en fråga på djupet och komma fram till rekommendationer på vad de tycker ska göras. Det är en form av så kallade ’deliberativa’ metoder – där fokus ligger på det djupa, reflekterande samtalet.
Länk till Dialogguiden och metod Medborgarförsamling

Hackathon
Hackathon är möten där människor kommer samman och använder teknik för att förbättra eller skapa ny programvara. Hackathons kan vara fokuserade på att uppnå ett visst mål eller mer generella i sitt fokus. De skapar möjlighet för organisationer att utforska innovativa idéer.
Länk till Dialogguiden och metod Hackathon

Länk till mer information om Dialogguiden
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog
Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Gör din intresseanmälan här
 
 
Svedala: Idé Svedala 
Här kan du som är kommuninvånare eller besökare lämna förslag till förtroendevalda i Svedala kommun om hur kommunens verksamhet och service skulle kunna utvecklas och förbättras. Vem som helst kan rösta för eller emot förslaget. Du kan också rösta på andras förslag. Förslag är öppna för röstning i 90 dagar och måste få minst 30 röster för att gå vidare till berörd nämnd.
 
Värnamo: Landsbygdsdialog
Boende utanför Värnamo tätort är välkommen till landsbygds­dialog, för att tillsammans planerar utvecklingen av sin ort.
Se exempel på resultat av dialogerna i Värnamo kommuns digitala karttjänst.
 
Länk till mer information på Värnamo kommuns hemsida
 
Kinda: Kindaförslaget
Det finns många goda idéer i Kinda. Genom Kindaförslaget får Kindas politiker en ny kanal för inspiration och en anslagstavla för vad Kindas medborgare tycker att ska förbättra i Kinda kommun.
 
Botkyrka : Nu kan du som bor i Alby påverka din stadsdel
Årets första Botkyrkadialog har dragit igång och nu är det Albybornas tur att tycka till om sitt område. Alla som bor eller verkar i Alby bjuds in till den digitala mötesplattformen dialog.botkyrka.se. Här kan de lämna förslag, gilla andras förslag och diskutera med andra Albybor.
Läs mer på Botkyrka kommuns hemsida
 
Åland: Medborgarsamtal under pandemin
Våren 2020 uppstod ett behov av att få med Ålänningarna i diskussionen om Ålands utveckling under och efter coronakrisen. Totalt genomfördes tio fokusgruppssamtal och ytterligare öppna samtalstillfällen. För att få en bred representation och perspektiv från både unga, äldre, personer med funktionsvariationer och inflyttade arrangerades även målgruppsspecifika samtal.
Länk till mer information på Bärkrafts hemsida

Länk till rapporter från medborgarsamtal
 
Finland: Medborgarbudgetering i Grankulla
Grankulla stad har reserverat 10 000 euro för medborgarbudgetering i år.
Det innebär att invånarna tas med i planeringen och besluten om hur kommunens ekonomiska resurser används.

Länk till mer information på Grankullas hemsida
 
Internationellt: Online kurs - How to Engage Immigrants and Refugees in Participatory Budgeting
In this online course, you will learn how to make PB and other participatory processes more inclusive, engaging, and empowering for immigrants, refugees, and IDPs. Leading advocates, organizers, and researchers from Ukraine, Colombia, Taiwan, Sweden, and the United States will share best practices, review lessons learned, and help you plan the next steps for taking action.
 
Cost: Free
Language: English, with captions and interpretation in French, Portuguese, and Spanish

Läs mer om online kursen här

Anmäl dig här
 
SKR: Ny skrift, Medskapande omställningsarbete – backcastingexpeditioner för Agenda 2030
Denna skrift ger konkreta beskrivningar av några metoder och arbetssätt som "backcasting", "kryssning och expedition", samt praktiska tips på hur man kan ta sig an ett medskapande omställningsarbete.

Läs mer och hämta skriften på SKR:s hemsida
 
MUCF - Utbildning: Civila samhället i samhället

Välkommen till en utbildning där du som tjänsteperson inom offentlig eller ideell sektor får fördjupad kunskap om det civila samhället och redskap att använda i ditt dagliga arbete. Högskoleutbildningen på 7,5 poäng ges av Ersta Sköndal Bräcke högskola i samverkan med MUCF. Kursen startar den 5 maj och sista anmälningsdag är den 2 april.

Länk till mer information på MUCF:s hemsida
 
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se