Tider för Riksstämman och datum för utbildningar
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Hej!
 
 
Du får det här mailet för att du är anmäld som ombud eller ersättare till Riksstämman 2021, Röda Korsets första helt digitala Riksstämma. Varje Riksstämma är historisk för organisationen, men den här kommer vara något alldeles särskilt!
 
Som riksstämmoombud är just du med och påverkar Svenska Röda Korsets framtid, det är ett spännande uppdrag du har gått in i.
 
I det här mailet får du information om Riksstämman och de utbildningsträffar som du är inbjuden till för att förbereda dig i ditt uppdrag.
 
Riksstämma under en vecka
 
Riksstämman pågår 23-30 maj, men det är inte varje dag du som ombud behöver vara uppkopplad. Stämman är uppdelad och planerad för att inte skapa allt för långa pass framför datorn. På Rednet kan du läsa om riksstämmoveckan och se mer exakta tider för veckan. Plenum och påverkanstorgen är de tillfällen som är obligatoriska för dig som ombud. I övrigt är veckan fylld med pass som kan stötta dig i ditt uppdrag, men också aktiviteter som förhoppningsvis kan inspirera dig och andra rödakorsare i ert frivilliguppdrag genom att tillsammans prata om Röda Korsets framtid och utbyta erfarenheter.
 
 
Med en digital Riksstämma är det enkelt och smidigt för fler än bara ombuden att delta och följa Riksstämman. Som ombud kan du därför ta hjälp av andra under veckan för att få stöd i ditt uppdrag och sätta dig in i olika frågor. 
 
Utbildningsträffar
 
Både ombud och ersättare är välkomna till de olika utbildningsträffar som anordnas. Samtliga kommer att vara digitala. Den 27 och 28 april anordnas tillfällen för att lära sig och testa de digitala verktyg och mötessystem som kommer att användas under Riksstämman. Under helgen 8-9 maj, genomförs 6 stycken regionala förberedelseträffar. Under dessa träffar är fokus att sätta sig in i riksstämmohandlingarna och att få diskutera dem med andra ombud/ersättare samt Svenska Röda Korsets styrelse. Du deltar på den träff vars region du tillhör (om du är osäker vilken region du tillhör, hör av dig till Infoservice). I samband med de regionala förberedelseträffarna, kommer vissa regionråd att hålla val av nytt regionråd, men om så är fallet kommer mer information från ditt regionråd.
 
Några dagar innan Riksstämman öppnar, gör vi ett samlat genrep för att testa tekniken som en sista förberedelse inför stämmans öppnande.
 
 
Riksstämmoombudsuppdraget: före under och efter Riksstämman 
 
Som riksstämmoombud representerar du Röda Korset i din kommun på Riksstämman, det är ett fint förtroende! Uppdraget innebär därför att ta in medskick från andra frivilliga inför stämman för att kunna representera dem på ett bra sätt under stämman, men också genom att efter stämman återkoppla och förklara de beslut som togs.
 
Riksstämmohandlingarna, som är det underlag och frågor som alla beslut på Riksstämman utgår från, kommer finnas på Rednet senast 5 veckor innan Riksstämmans öppnande. Fundera på hur du kan få in medskick från kretsar eller andra frivilliga i din kommun, för att du ska få stöd och en samlad bild över vilka tankar och åsikter som finns i olika frågor. Kanske kan du delta på ett styrelsemöte, bjuda in till en diskussionsträff, starta en mailtråd eller en facebookgrupp för att diskutera och senare återkoppla kring aktuella frågor och beslut. Hitta ett sätt som passar dig! Hör gärna med tidigare ombud hur de gjort.
 
På Rednet går det att redan nu läsa om de förslag styrelsen skickade ut i december, alla inskickade motioner, samt valberedningens förslag.


Avslutningsvis, stort grattis till ett roligt och spännande uppdrag!

Bästa hälsningar,


Projektgruppen för Riksstämman 2021

Genom,

Frida Ågren
Projektledare