Nya godkända vårdförlopp och nytt verktyg för stärkt patientsäkerhet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
 
Två vårdförlopp godkända
 
Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom, samt generisk modell för rehabilitering i vårdförlopp är nu godkända och redo att användas.

Vårdförlopp kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom
Generisk modell för rehabilitering i vårdförlopp
 
Kommande webbinarier
 
16 april: Patientrapporterade utfallsmått i hälso- och sjukvården
Vad kan vi lära oss från insamlingen av EQ-5D inom de nationella kvalitetsregistren? Digital halvdagskonferens arrangerad av QRC Stockholm, Region Stockholm och Nationella Kvalitetsregister, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

20 april: Vårdförlopp hjärtsvikt
Webbinarium där NPO infektionssjukdomar och NAG hjärtsvikt går igenom delarna i vårdförloppet.

5 maj: Vårdförlopp osteoporos – sekundärprevention efter fraktur
Webbinarium där NPO endokrina sjukdomar och NAG osteoporos går igenom delarna i vårdförloppet.

5 maj: Kvalitetsregister för forskning 2021
Konferensens syfte är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning.

Aktuella webbinarier och konferenser
 
Nytt verktyg för stärkt patientsäkerhet
 
Nu finns ett verktyg för nationella programområden (NPO) att analysera nuläge, prioritera och genomföra insatser för ökad patientsäkerhet. Nationell samverkansgrupp för patientsäkerhet har tagit fram verktyget och NPO tandvård har varit delaktigt i utvecklandet av det.

Verktyg för patientsäkerhet
 
Patientöversikt skapar delaktighet inom cancervården
 
Cancerresan är för de flesta patienter lång, krävande och snårig. Individuell patientöversikt (IPÖ) ger patienten möjlighet att bli delaktig i sin egen vård och behandling.

Individuell patientöversikt
 
Stöd för verksamhetsutveckling
 
Nu finns det stöd på webben för att arbeta med verksamhetsutveckling. Du får stöd i hur du finner gapet mellan hur det är och hur det skulle kunna vara, formulerar mål, gör förbättringsinsatser samt arbetar med implementering, ledarskap och team. Nationell samverkansgrupp stöd för utveckling har sammanställt stödet utifrån teorier, verktyg och regionala exempel.

Stöd för verksamhetsutveckling
 
Utbildning i förändringsarbete kopplat till Graviditetsenkäten
 
Hundratals kvinnor svarar varje dag på Graviditetsenkäten. För att svaren verkligen ska komma vården till nytta ordnar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en riktad utbildning i förändringsarbete.

Utbildningsdatum och anmälan
 
Stärkt vård efter förlossning i alla regioner
 
Samtliga regioner gjorde under 2019 insatser för att stärka vården efter förlossning. Det visar två rapporter som Sveriges Kommuner och Regioners satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård har tagit fram, i samverkan med Nationellt programområde kvinnosjukdomar och förlossning.

Läs mer och ladda ner rapporterna
 
Se webbinarium om barn och ungdomars hälsa under pandemin
 
Webbinariet vände sig till dig som arbetar med barn och ungdomar eller med frågor om barn och ungdomars hälsa i hälso- och sjukvården, i socialtjänsten, barn- och ungdomsverksamhet, myndigheter och ideella verksamheter.

Se webbinariet till och med den 2 april
 
Webbutbildning: Samverkansregler – trygg samverkan med life science-branschen
 
Samverkansreglerna är ett stöd för hälso- och sjukvården och företag i life science-branschen för att samverka med varandra inom olika områden, till exempel vid fortbildning, produktinformation och serviceinformation.

Utbildning Samverkansregler
 
Patienterna trygga med akutvården
 
De allra flesta patienterna som besökt akutsjukvården är nöjda och anser att deras behov av vård har blivit tillgodosett. Det visar resultatet av Nationell Patientenkät om akutvård 2020. Drygt 15.000 patienter som besökt akutmottagningar har svarat på vad de tycker om sitt vårdbesök.

Nationell Patientenkät 2020
 
Om nyhetsbrevet
 
Nyhetsbrevet riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Om nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Kontaktuppgifter sjukvårdsregionala samordnare