Nominera kandidater till kyrkomötet * Webinarium om fundraising
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Hej alla!
 
Nu kommer våren snabbt och vi är snart framme vid påsk! Precis som ifjol så blir 2021 ett förändringens år. Förhoppningsvis börjar pandemin minska sitt grepp om världen, om så med långsamma steg.
Vi går också mot förändring i och med att det är kyrkoval i år. Vi kommer att få nya förtroendevalda inför en ny mandatperiod, fylld av förändring för Svenska kyrkan och utlandskyrkan.
Vi har också börjat arbeta med åtgärder och compliance tillsammans med församlingarna, som följd av den juridiska genomgången, vilket kommer att ligga till grund för samtalen vi har på Mötesplats i augusti.

Glad Påsk!

Med vänliga hälsningar,
Rickard och avdelningen Svenska kyrkan i utlandet
 
Dags att nominera kandidater till kyrkomötet!
 
I höst är det kyrkoval. Nu är det dags för ditt kyrkoråd att nominera kandidater till kyrkomötet. Senast 14 maj ska listan på namn vara inskickad.

Läs mer om hur ni nominerar kandidater till kyrkomötet
Ta del av utlandskyrkans ekonomi
 
På intranätet kan du ladda ner ekonomisk statistik för 2020 och bland annat jämföra rikskollekternas storlek från 2015 och framåt. Här finns också resultaträkning för 2020.

Läs mer och ladda ner rapporter
 
Webinarium om fundraising 6 april
 
Du som är anställd, förtroendevald eller frivillig i en utlandsförsamling är välkommen till ett gratis webinarium om fundraising. Två föreläsare medverkar:
  • Patrik Haggren, erfaren fundraiser och utbildare som också utvecklat utbildningen Fundraising-akademien för utlandskyrkans medarbetare. Patrik ger en föreläsning om fundraising, med möjlighet att ställa frågor.
  • Therese Whitcomb Eriksson, ansvarig för fundraising i Svenska kyrkan i London. Therese ger en kort inblick i hur församlingen arbetat med fundraising, och vilka möjligheter och utmaningar de sett i arbetet.
Datum: tisdag 6 april kl 8:30-10:00

Här hittar du all information om webinariet samt en länk för att delta.
 
Det senaste om organisationsförändringar i utlandskyrkan
 
Svenska kyrkan i utlandet är inne i en förändringsprocess, där även de ekonomiska förutsättningarna förändras. För att möta utmaningarna utreder vi verksamheten. Nedan hittar du samlad information om alla pågående och avslutade utredningar samt fattade beslut.
 
 
Boka in Mötesplats 2021
 
Boka in dagarna 26–29 augusti i din kalender redan nu, för då går Mötesplats 2021 av stapeln. I år blir det en helt digital konferens, med ett späckat program. Temat är Framtiden i vår hand.

Läs mer om Mötesplats 2021
 
Digitala gudstjänster med utlandskyrkans mobila team
 
Tipsa gärna dina utlandsboende vänner om utlandskyrkans digitala morgonböner och gudstjänster som leds av utlandskyrkans mobila personal.

Delta i morgonbön och söndagsgudstjänst
 
Ta del av protokoll från Rådet för Svenska kyrkan i utlandet
 
Rådet för Svenska kyrkan i utlandet har som uppgift att arbeta med mål, strategier och prioriteringar för utlandskyrkan. Rådet ansvarar för verksamhetens omfattning och inriktning. På intranätet hittar du justerade protokoll från rådets möten. Där kan du ta del av exempelvis fattade beslut och informationspunkter. 

Läs mer om Rådet för Svenska kyrkan i utlandet och ladda ner protokoll
 
Tipsa dina medarbetare om detta nyhetsbrev!
 

Tipsa gärna medarbetare och förtroendevalda i utlandsförsamlingen om detta nyhetsbrev, om de inte får det. Nyhetesbrevet är riktat till utsända, lokalanställda och förtroendevalda i utlandskyrkan.

Klicka på länken för att börja prenumerera
 
REDAKTÖRER: Susanne Gorne och Henrik Bodin