Välkommen till Demokratidagarna 2021
SKR bjuder in till Demokratidagarna den 14-15 april 2021. I år genomförs konferensen digitalt över två halvdagar med start den 14 april kl. 9.00.
 
Här kan du lyssna till bland annat SKR:s ordförande Anders Knape, kultur- och demokratiminister Amanda Lind, civilminister Lena Micko, politiske redaktören Anna Dahlberg, journalisten Ginna Lindberg, Valmyndighetens Anna Nyqvist, forskarna Gissur Erlingsson, Jan Teorell och Sebastian Bay samt historikern Gunnar Wetterberg.
 
Utöver gemensamt program kan du välja att ta del av tolv olika seminarier på teman som demokratiutveckling, medborgardialog, mänskliga rättigheter, politiskt ledarskap, revison m.m.
MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
 
Samverkan med trossamfund
Välkomna till en digital konferens om samverkan med trossamfund den 23 mars kl. 9.30-12.00. På konferensen kommer Myndigheten för stöd till Trossamfund att berätta om det arbete de gjort tillsammans med kommuner samt ge en introduktion till vad som skiljer trossamfund från andra civilsamhällesorganisationer.
Under förmiddagen lyfts även exempel från Malmö stad och deras arbete med frågorna.
MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
 
Demokratin 100 år
Den svenska demokratin firar 100 år vilket uppmärksammas i hela landet. En överenskommelse (ÖK) har tecknats mellan SKR och regeringen där målsättningen är att uppnå en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet. 
Följ arbetet här

Nedan följer några tips på hur arbetet kan ske lokalt
  • Medborgardialog i fokus - digitala föreläsningar - SKR erbjuder kommuner och regioner digitala föreläsningar i respektive kommun/region med olika teman inom medborgardialog. Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. Genomförandet utgår från era behov och önskemål. Datum och tid för föredragen bestäms lokalt. Målgrupper för föreläsningarna är förtroendevalda, ledande tjänstepersoner och medarbetare som har särskilt ansvar för att utveckla medborgardialogen i kommunen eller region. Skicka in er intresseanmälan
  • Deklarationen för en start demokrati - Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i arbetet med att etablera den nationell samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin. LÄS MER OM DEKLARATIONEN för en stark demokrati
 
Skapa ett bättre samtalsklimat lokalt
SKR och medieinstitutet Fojo samarbetar med tre kommuner i ett pilotprojekt där stöd ges i att genomföra workshops på lokal nivå där förtroendevalda och journalister kan mötas i ett konstruktivt samtal i syfte att tillsammans kunna bidra till utveckling av det lokala demokratiska samtalet i positiv riktning. Målet är att gemensamt ta fram former för hur samarbetet kan ske lokalt för att tillsammans påverka utvecklingen i det demokratiska samtalet så att det blir mer respektfullt.

Välkomna till ett webbinarium den 13 april där ni möter Hanna Andersson från Fojo samt representanter från förtroendevalda och journalister bland pilotkommunerna.

Mer information och anmälan
 
Demokratiutmärkelse för skolklasser 
 
Den svenska demokratin firar 100 år vilket uppmärksammas i hela landet. SKR utlyser därför en Demokratiutmärkelse för skolklasser. Högstadieskolor och gymnasier erbjuds att utarbeta förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för framtiden.
SE DEMOKRATIFILMEN
Bakgrunden till utlysningen ligger i den överenskommelse som slutits mellan SKR och regeringen med målsättningen att uppnå en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet. Som en del av överenskommelsen bjuder SKR in högstadieskolor och gymnasier att utarbeta förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för att hålla i minst 100 år till.

Skolor kan redan nu anmäla sitt intresse att delta i Demokratiutmärkelsen genom att fylla i ett kort formulär på SKR:s webbplats. Förslagen kan sedan lämnas in till SKR.INTRESSEANMÄLAN
 
Nytt utvecklingsnätverk - sociala företag
SKR har beviljats medel för ett nytt ESF-projekt där förbundet tillsammans med tolv engagerade kommuner under två år ska arbeta för att skapa modeller för hållbara samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag - allt för att tillsammans bidra till en framgångsrik samhällsutveckling och en breddad arbetsmarknad.
Läs mer om nätverket
 
Demokratistugan - rum för demokrati
Demokratistugan är ett mobilt kunskapscenter och ingår i en kunskapskampanj om den svenska demokratin som kommittén Demokratin 100 år arbetar med.

Stugan är fylld med spännande information och övningar om demokratin på lokal, regional och nationell nivå och kommer att kunna anpassas och fyllas med ytterligare material vartefter den turnerar i landet. Stugan genomgår just nu en digitalisering som kommer att möjliggöra en kunskapshöjning även utan en fysisk stuga på plats.

I dagsläget har 17 av 21 län bokat Demokratistugan och planerar olika demokratisatsningar under 2021. Demokratistugans premiär planeras till juni.
Läs mer om Demokratistugan och turnéplanen
 
SCB:s medborgarundersökning 2021
Nu kan kommuner anmäla sig till SCB:s medborgarundersökning som genomförs hösten 2021. Medborgarundersökningen har fått en helt ny form och har utvecklats i samråd med SKR och deras nätverkskommuner.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Vad är de nöjda med och vad kan förbättras?

Sista dag för att beställa och skicka in kommunspecifika tilläggsfrågor, kommunspecifik enkätframsida, beställning av utökat urval och övriga tilläggsbeställningar är den 23 april. Sista dag för anmälan till standardundersökningen är den 8 juni.

MER INFORMATION OM MEDBORGARUNDERSÖKNINGEN
 
ICLD:s #LocalDemocracyTalks
Under året arrangerar ICLD paneler med ledande förtroendevalda #LocalDemocracyTalks som syftar till att stärka den lokala demokratiutvecklingen och det demokratiska samtalet. Under samtalen förs en konstruktiv dialog och erfarenheter utbyts. 

Samtalen arrangeras av ICLD i samarbete med bland annat Sveriges ambassader och UCLG. 
Mer information
 
Demokratiresan – en podcast om demokrati
Podcasten Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen.
DEMOKRATIRESAN
 
 
 
Redaktör
Martin Lidhamn
martin.lidhamn@skr.se
08-452 76 66
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se