En revision som skapar trygghet och nytta
 
Den 20 april bjuder SKR in till en digital revisionskonferens. Vi tar upp ämnen som granskning av krishantering, revisionens roll i att förebygga välfärdsbrottslighet och ny standard för granskning av kommunala räkenskaper. Gäster medverkar från Brottsförebyggande rådet, region Västerbottens revisionskontor samt FAR och Skyrev.
Anmälan är öppen nu!
ANMÄLAN REVISIONSKONFERENS
 
Nytt podd-avsnitt "Revision i kristider"
 
Podden Demokratiresan handlar om demokrati på lokal och regional nivå. Den senaste avsnittet fokuserar på revisionen under Corona-pandemin.
I kristider är revisionen en funktion som kan vara med och bidra till lärande och förståelse för komplexa skeenden. Avsnittet är ett samtal med Nenus Jidah som är revisionschef i Region Jönköpings län samt Anna Eklöf som är handläggare på SKR.
Lyssna på podden
 
Online-seminarier inom revisionsområdet
 
SKR erbjuder en rad online-seminarier inom revisionsområdet. Seminarierna handlar om olika delar av god revisionssed samt om andra relevanta områden. Vid seminarierna deltar en eller flera föreläsare från SKR. Ni anmäler en region eller kommun. Låter det intressant – kontakta oss så kan vi boka in ett seminarium!
ONLINE-SEMINARIER
 
Mer information
 
 
Våren är här - ansvarsprövningstid!
Under våren är det dags att samla ihop årets granskning och formulera en revisionsberättelse. På SKR:s hemsida kan du fördjupa dig i hur ansvarsprövningen går till och vad den syftar till. 
frågor och svar om ansvarsprövning
 
Demokratidagen 14-15 april
Demokratidagen är mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. I år genomför SKR konferensen digitalt i två halvdagar. Under ett seminarium behandlas "Revision i en tillitsbaserad styrning" med professor Rolf Solli. Vi diskuterar hur kommuner och regioner kan säkerställa transparens, ansvarsutkrävande och andra demokratiska värden i en tillitsbaserad styrning. Har behovet av kontroll, insyn och transparens ändrats i och med tillitsdiskussionen? 
läs mer om demokratidagen och anmäl er
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev skickas till ordförande i revisionen i kommuner och regioner. Nyhetsbrevet vänder sig främst till förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt fullmäktige i kommuner och regioner. Brevet skickas även till andra som vill ta del av nyheter inom kommunal revision. Ny prenumeration kan anmälas via vår webbsida. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.
 
Redaktör
Anna Eklöf
anna.eklof@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se