Svenska ordförandeskapet 2023
 
Våren 2023 kommer Sverige inneha ordförandeklubban i EU. SKR ser det svenska ordförandeskapet som en möjlighet för hela Sverige att vara en stark och proaktiv röst i Europasamarbetet. Ordförandeskapet innebär att Sverige till viss del kan påverka EU:s agenda genom möjligheten att lyfta upp frågor som vi vill belysa och ge mer utrymme på den gemensamma dagordningen. EU påverkar svenska kommuner och regioner, det råder det ingen tvekan om, och därför tycker SKR nu att det är av stor vikt att kommuner och regioner lyfter fram vilka frågor vi anser ska prioriteras och därmed belysas och ges extra utrymme våren 2023.

Har din kommun eller region åsikter och inspel till SKR i denna fråga? Kontakta oss här
 
Nätverksträff 23 mars
 
Den 23 mars bjuder SKR in till en digital nätverksträff för dig som jobbar med EU och internationella frågor. Program med anmälan och möteslänk kommer inom kort men markera gärna redan datum och tid 23 mars  10:00 – 13:40. Vi kommer att ta upp aktuella frågor ifrån SKR, höra ifrån ICLD och ha möjlighet att diskutera olika ämnen under dagen.

Har ni några frågor eller funderingar redan nu hör av er till milla.jarvelin@skr.se.
 
SKR och MUCF bjuder in till webbinarium 23 mars
 
Den 23 mars bjuder MUCF och SKR in till ett digitalt event om EU-finansieringsmöjligheter för framtida vänortssamarbeten. Under webbinariet kommer vi att prata om hur vänortssamarbetet ser ut i Sverige samt lyssna på erfarenheter från svenska kommuner som deltog i EU:s vänortssamarbetesprojekt finansierade genom Ett Europa för Medborgarna-programmet (2014-2020).
 
Vi välkomnar dig som vill få tips och inspiration från kommuner som deltagit i EU-finansierade vänortssamarbetesprojekt och som är nyfiken på att veta mer om vad det nya CERV-programmet kan erbjuda din kommun.

Anmäl dig senast kl 12:00 den 22 mars. Medverkan är kostnadsfri.

Information om den nya programperioden finns att läsa på MUCF:s webbplats
 
Ny delegation till Europarådets kongress
 
Den 23 och 24 mars anordnar Europarådets kongress sin 40:e session. Plenarmötet kommer att genomföras helt digitalt.

En ny svensk delegation kommer att väljas in den 23 mars och flera svenska delegater ställer upp till val till olika ansvarsposter i sina utskott eller kammar.

Mer information om kongressen och dess aktiviteter hittas här.

Mötesunderlag och schema
 
Medlemsfika 
 
En fredag i slutet av februari testade vi något nytt - vi hade en digital fredagsfika! Under 1 timme kunde den som ville och hade tid ansluta och snacka om det som dök upp. Just den här gången körde vi via Teams och man kan komma och gå när man vill. Ingen dagordning. Vi var ca 30 personer som var med och vi vill gärna ses igen. Kanske vill du också vara med? Vi kör ut inbjudan via våra sändlistor. Är du osäker på om du finns med på dessa så hör av dig till milla.jarvelin@skr.se.

Nästa fika blir fredagen den 26 mars kl 14.00-15.00.
 
Genomförandet av den sociala pelaren går vidare
 
Kommissionen vill stärka det sociala Europa med fokus på en mer rättvis grön och digital omställning. De negativa effekterna av COVID-19 pandemin har enligt kommissionen ökat behovet ytterligare av en handlingsplan för pelaren. Handlingsplanen ska fungera som ”hjärtat” – utgöra ett strategiskt ramverk – för återhämtningen inom EU och ett starkare socialt Europa.

Den 4 mars presenterade kommissionen således en handlingsplan som ska fungera som en social regelbok för pelaren. Planen presenterar bl.a. 3 strategiska mål om sysselsättning, utbildning för vuxna samt fattigdom som ska sätta ambitionen för 2030.

Läs mer här om handlingsplanen här
 
EU-råd med statsministern 8 mars
 
Måndagen den 8 mars deltog Anders Knape, ordförande SKR, i ett EU-råd med statsminister Stefan Löfven. EU-Rådet är ett förberedande möte med arbetsmarknadens parter inför det årliga vårtoppmötet som i år kommer att hållas 25-26 mars. Frågor som var uppe på dagordningen var bland annat hanteringen av pandemin och vaccinationer, handlingsplanen för genomförande av den sociala pelaren och den svenska återhämtningsplanen.
 
© ICLD, 2021
ICLD Local Democracy Talks – viktiga samtal för att stärka den lokala demokratin
 
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) lanserar samtalsformen "Local Democracy Talks". Initiativet utgörs av direktsända och öppna panelsamtal, med såväl svenska som internationella företrädare för kommuner och regioner på olika platser runt om i världen. Syftet är att stärka det demokratiska samtalet.
 
Samtalsseriens första avsnitt spelades in från Nairobi, Eskilstuna och Lidingö – med rubriken "If gender champions rule our cities".
 
 
 
 
 
 
SKR vill inspirera städer världen över i resan mot hållbarhet
 
I publikationen Implementing Agenda 2030 through SymbioCity - Experiences from cities on four continents delar SKR verktyg och erfarenheter från SymbioCity.
 
Genom SymbioCity har SKR stöttat lokala och regionala myndigheter I över 20 länder för att planera och utveckla mer hållbara och inkluderande urbana områden.

För att fira ett decennium av arbete med SymbioCity har en publikation tagits fram för att sammanfatta några av de erfarenheter som gjorts och förmedla var ytterligare resurser finns för den som vill använda sig av SymbioCity. Syftet är att inspirera och ge verktyg till fler städer som vill påbörja resan mot hållbarhet.

Läs publikationen digitalt här.
 
 
SKR stöttar kommunala aktörer i Turkiet i migrationsrelaterade utmaningar
 
I tre år har SKRs projekt RESLOG (Resilience in Local Governance) stöttat turkiska lokala myndigheter i utmaningar som uppstått under mottagandet av de 3,6 miljoner syriska flyktingar som nu bor i Turkiet. I publikationer och seminarier under rubriken Knowledge Generation förmedlas kunskap och samarbetsytor mellan kommuner skapas.
 
RESLOG- Knowledge Generation Books Series består av 12 publikationer framtagna I samarbete med turkiska och internationella experter. Seminarierna är interaktiva och är förutom ett sätt att förmedla kunskap även en plattform för samarbete och dialog.
 
Bokserien presenterar nya perspektiv, trender och verktyg liksom kommunala erfarenheter som kan stötta lokala beslutsfattare i riktning mot fredliga inkluderande samhällen.
 
Under 2021 kommer dessa aktiviteter att utveckla dialog och erfarenhetsutbyte mellan kommunala aktörer i Turkiet genom att adressera frågor som hållbar utveckling, klimatförändringar, jämställdhet och lokala erfarenheter av dessa områden.

Du hittar de flesta utgåvor av RESLOG Knowledge Books på engelska här

Du hittar samtliga utgåvor på turkiska här
 
 
Redaktör
Lukas Andreasson
lukas.andreasson@skr.se
+46 72 998 11 74
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se