Avvanning av slam fra RAS med Huber Skrueavvanner Q-PRESS
 
I Norge bygges det nå mange RAS anlegg og det blir mer og mer slam etter hvert som vi flytter produksjonen på land og resirkulerer vannet som fisken lever i.
Slammet vi skal se på her er det slammet som trommelfiltrene siler ut med en silduk på 40-60 µm eller 0,04-0,06 mm.
Dette slammet inneholder veldig mye vann og ligger typisk på en TS på 0,5-0,8 % som tilsier at det er 99,2-99,5% vann i dette slik at det blir fort store volum som skal handteres.
På Hardingsmolt hadde de en ny RAS avdeling levert av Nofitech der de skulle avvanne dette slammet til >25% TS slik at mengden slam kan reduseres betydelig. Hardingsmolt er en RAS anlegg/Fiskeindustri som er veldig innovativ og fremtidsrettet. De prøver å ligge i forkant av utviklingen og se løsninger. Målet er att driva fiskeproduktsjon så enkelt og kostandseffektivt som mujlig. Deres fôrmengder er 2-5 tonn/år. Hardingsmolt fiskeproduktsjon er fra rogn/klekking till fisk på 700-800 gram før ut til merder. Hvert år produseres ca 4 millioner fisk. Jakob Drivenes som er daglig leder på Hardingsmolt sier att HUBER slamavvanner Q-PRESS "det har vært en suksess fra dag 1" siden den installeres for at avvatne slammet.

Slam fra RAS består av veldig små partikler fra avføring fra fisken samt noe fôr
som ikke er spist opp. Dette er i utgangspunktet et veldig vanskelig slam å avvanne pga. at størrelsen på partiklene er så små og fordelt i så mye vann.

Løsning:
For at Huber skulle se på mulighetene måtte vi teste dette på vår egen lab i Berching Tyskland der vi kan simulere avvanning i små skala med høy nøyaktighet over hva vi kan forvente oss i full skala.
Vi fikk da levert en representativ slamprøve til vår lab i Tyskland der vi analyserte mulighetene for å bruke Hubers Skrueavvanner løsning på dette slammet.
Slamprøver sendt Huber Berching Lab hadde en TS på 0,65-0,85 % og er normalt i laveste grense for avvanning med Huber skruepresse Q-PRESS, men dette slammet reagerte veldig godt med polymer og da er det godt egnet til avvanning med Q-PRESS.
Bildet viser dette slammet tilsatt en liten mengde polymer slik at vil får stabile fnokker som vi kan føre inn i vår avvanner. Man vi da kvitte seg enkelt med det frie vannet ved hjelp av gravitasjon og etter at det frie vannet er gravitert bort eltes slammet oppover skruen som står i en vinkel slik at mast mulig av det frie vannet fjernes før man øker presset på slammet og presser ut den siste delen til man oppnår en TS > 25%.
Vi vår lab tester vi med flere typer polymer for å finne frem den som er best egnet og vi tester også å øke presset på slammet for å kunne estimere hvilken TS vi kan forvente oss ved full skala drift.

Ved å øke TS på slammet fra 0,7% til 25% vil man redusere volumet på varje 1000l slam til 28 liter och 25% i TS, Dvs ned till 2,8% av ursprungsvolymen. Rejektet ut fra avvanneren er så bra at det kan slippes på utløpet uten videre rensing.
Nedenfor ser man bilde av vår Huber skrueavvanner Q-PRESS 440.2 installert hos Hardingsmolt med en transport skrue som transporterer det ferdige avvannede slammet til et nedslipp i gulvet hvor det samles opp og transporteres videre til Lindum som er vedlig fornøyd med denne typen slam. Som man ser på bildet så står Huber Q-PRESS i en vinkel, og det er ikke for å få plass for skruen under utløpet men for at man ikke skal får tynn-slam ut i den enden det avvannede slammet skal komme før man har fått etablert en slampropp. Man ser den sorte pumpeledningen som kommer fra venstre som pumper dette slammet fra en liten buffer som samler opp slammet fra alle trommelfiltre og så tilsettes polymeren før det går inn på den rustfrie reaktoren som ligger under Q-pressen, denne er for at man skal få den riktige behandlingstiden på polymeren og skille ut vann og fnokker. Huber Q-PRESS har en solid konstruksjon og silkorgen er oppbygd av Wedge wire som har en stor nøyaktighet og er veldig solid samt slitesterkt.
Man ser på bilden at det frie vannet er helt klart og kan slippes ut.
Här ser man utløpet av slam fra Q-PRESS, dette styres av 2 pneumatiske sylindere som styrer trykket på en kon slik at man oppnår det trykket man ønsker inne i pressonen.
Man trenger ikke den store polymer stasjonen for et slik anlegg i denne dimensjonen.
Råpolymer kjøpes i 25 kg dunker og så vannes denne ut før den går på den 140 l
modningstanken før injeksjon i slammet.
Huber Q-PRESS avvanner er en skruepresse som er så godt som lydløs (<69 dB) og bruker minimalt med energi. Q-pressen er veldig energieffektiv og krever veldig lite driftsoppfølgning og service. Vi avvanner med et veldig lav omdreininger <1,5 omd/min. Q-PRESS trenger ingen fortykning i forkant og kan avvanne fra 0,5-30% TS i et steg. Q-PRESS har en veldig høy seperasjonsgrad av faste partikler >97% noe som gir et veldig bra rejekt.

Huber Q-PRESS er en helautomatisk avvanner som styres etter mange parameter som trykk, amp trekk på motor samt trykket som ligger på konen som lager mottrykket.
Den store fordelen med Huber Q-PRESS er at den står i en vinkel slik at når man starter opp med våtslam vil man ikke få ut vått slam før man har etablert en slampropp. Dette sikrer at man har en jevn TS på slammet i kontaineren og ikke tilfører vått slam ved hver start.
Huber Q-PRESS har også helautomatisk rengjøring der spyleramper med spyledyser spyler ren silkorgen ved behov og man slipper å manuelt rengjøre denne med de farene det innebærer med aerosoler oll.