Få koll på din pension på 5 minuter
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Fondkommentar februari- 
Stigande räntor ger skakig börs

Det svenska indexet OMXS30 startade månaden bra med två starka veckor. Från mitten av månaden var det sen något skakigare, men indexet stängde ändå till slut på cirka 3 procents uppgång för februari. Trots att det börjar se lite skakigare ut på börsen än det gjort sedan återhämtningen började så är vi inte allt för oroliga. De stöd och stimulanser som rullats ut har gett ordentlig skjuts till börsen, men detta börjar nu avta. Det är också helt naturligt att börsen börjar svaja lite efter en så stark period, då det mesta som är positivt nu börjar vara inprisat i dagens nivåer. Dock tror vi fortfarande att börsen har mer att ge, både på grund av att vaccineringen fortsätter att ge effekt, samt att arbetslöshet, ränteläge och andra faktorer inte ger anledning till någon stor oro.

Riksbanken höll sitt penningpolitiska möte den 9 februari där man beslutade ett bibehålla reporäntan på noll procent. I protokollet från mötet går att läsa att man fortsätter att stödja marknaden genom att fortsätta köpa tillgångar inom ramen för de 700 miljarder som man tidigare beslutat om. Vidare konstaterades att den andra vågen av smittspridning bromsade in återhämtningen i världsekonomin, men att svensk ekonomi var mer motståndskraftig än mot den första vågen, vilket så klart härleds till de stora ekonomiskpolitiska åtgärder som satts in sedan dess. Ledamöterna betonade vikten av fortsatt beredskap, och man uteslöt inte att återigen sänka reporäntan om behov av mer stimulans skulle uppstå.
 
Läs hela vår fondkommentar här
 
Orange kuvertet är här. Få koll på din pension på 5 minuter

Nu har de flesta fått sitt orange kuvertet i brevlådan. Orange kuvert är ett årsbesked som skickas från Pensionsmyndigheten och innehåller en översikt av din allmänna pension.

Den allmänna pensionen står endast för en del av din totala pension. De andra delarna består av tjänstepension och ett eventuellt eget sparande. Med dagens pensionssystem får vi ut lite drygt halva vår slutlön i pension, ett eget sparande är därför viktigt för att du skall kunna nå upp till den pension du vill ha eller kommer att behöva.

Om du som 30 åring sparar 600 kr/månad har du en extra miljon* när du går i pension. (*givet en årlig avkastning på 7 %)

Läs mer om våra bästa spartips för din pension.
 
Aktiva fondportföljer
Utveckling för våra Aktiva fondportföljer under februari, se portföljkommentar nedan.

Aktiv Defensiv: -1,29 %
Defensiv mixindex: +0,14 

Aktiv Balanserad: -1,22 % 
Balanserad mixindex: +0,23%

Aktiv Offensiv: -0,57 % 
MSCI World: +0,42 % 

Aktiv Tillväxt: -1,28 % 
MSCI EM: -2,20 


(Siffror innan avgifter)
 
 
 
Bästa fonderna
Månadens bästa aktiefond
Schroder ISF Global Energy A Acc USD +24,57%
 
 
Månadens bästa räntefond
Amundi Fds Pinr US Eq Rsrch Val I USDADD +7,37 %

Avkastning per 2021-03-08, 30 dagar bakåt

Se våra topplistor här
 
Portföljkommentar februari
- Stigande amerikanska räntor gör att tillväxtbolagen tappar.

Richard Kristoffersson
Våra Aktiva fondportföljer har haft en ganska tuff månad och tyvärr så har Aktiv Defensiv, Aktiv Balanserad och Aktiv Offensiv varit sämre än sina jämförelseindex. Anledningen är att tillväxtbolagen har haft några tuffa veckor och fått sig en ordentlig smäll. Detta beror på att de amerikanska räntorna stigit, framförallt den amerikanska 10-årsräntan, vilket sätter lite rädsla i marknaden. När räntorna ökar så snabbt som de gjorde denna gång drabbas tillväxtbolag hårdare då de är högre värderade än värdebolag. För våra aktiva fondportföljer har vi haft en relativt hög andel tillväxtbolag vilket gett goda resultat under många år, men som nu straffar oss lite hårdare. Investeringskommittén har nyligen inlett ett par mindre portföljförändringar men kommer inte ändra vikterna tillväxtbolag – värdebolag. Anledningen till detta är för att vi tror att den rekyl som skedde nu kommer mattas av, och att tillväxtbolagen fortfarande har mer att ge framåt. Skulle räntorna däremot fortsätta att stiga kommer vi att titta över allokeringen och agera därefter.

Har du frågor kring din Aktiva fondportfölj är du alltid välkommen att kontakta mig på info@fondmarknaden.se.

Richard Kristoffersson, Portföljförvaltare & Produktspecialist 
 
Jag vill fortsätta att ta emot information och nyheter från Fondmarknaden.se

Ja, gärna        Nej, tack
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och som investerare kan man förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.