Nyhetsbrev nr.4 år 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
Demokratidagen närmar sig!

Som vi tidagre meddelat kommer Demokratidagen 2021 att bli digital via webbsändning. Vi har delat upp programmet på två halvdagar 14 och 15 april.
Vi kommer att lyfta många aktuella frågor såväl i de plenara samtalen som i delseminarier. Mer information presenteras nedan med anmälningslänk, välkomna!

Vi presenterar också ett nytt avsnitt av vår podcast Demokratiresan denna gång om revision i kristider. 

Ni hittar också två nya exempel på genomförda dialoger som presenteras på Dialogguiden.

OBS! Våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Main Svanberg, Nils Munthe, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: Demokratidagen 2021, 14 och 15 april
Du får möta bland andra SKR:s ordförande Anders Knape, kultur- och demokratiminister Amanda Lind, civilminister Lena Micko, politiske redaktören Anna Dahlberg, Sveriges Radios utrikeschef Ginna Lindberg, biträdande professorn Gissur Erlingsson, historiker och författaren Gunnar Wetterberg. Konferensen genomförs digitalt i två halvdagar.
 • Tid: 14 april 2021 9.00 - 15 april 2021 12.00
 • Plats: Digital konferens
 • Målgrupp: Förtroendevalda och tjänstepersoner med intresse för medborgardialog och demokratifrågor
 • Kostnad: 2 500 kronor inklusive dokumentation. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.
Länk till mer information om Demokratidagen

Anmäl dig här!
 
SKR: Demokratiresan en podcast

Avsnitt 36 - Revision i kristider
I kristider är revisionen en funktion som kan vara med och bidra till lärande och förståelse för komplexa skeenden. I detta avsnitt samtalar vi med Nenus Jidah som är revisionschef i Region Jönköpings län samt Anna Eklöf som är handläggare på SKR.
Länk till Demokatiresan avsnitt 36
 
SKR: Ny skrift, Medskapande omställningsarbete – backcastingexpeditioner för Agenda 2030
Denna skrift ger konkreta beskrivningar av några metoder och arbetssätt som "backcasting", "kryssning och expedition", samt praktiska tips på hur man kan ta sig an ett medskapande omställningsarbete.

Läs mer och hämta skriften på SKR:s hemsida
 
SKR: Dialogguiden nya exempel 
Barnkartan – Barnens egna tips på platser för lek och utomhusaktiviteter
Strängnäs kommuns Barnkarta är en digital tjänst och ett verktyg som visar platser för lek och utomhusaktiviteter som barn själva har pekat ut och tipsat om.
Länk till exempel Barnkartan

Medborgardialog om ny översiktsplan i Tierp
Tierps kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. En stor och viktig del i arbetet är medborgardialog, delaktighet och insyn.
Länk till exempel ny överiktsplan

Länk till mer information om Dialogguiden
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog
Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Gör din intresseanmälan här
 
 
SKR: Webbseminarium 23 mars - Kommuner och regioners samverkan med trossamfund
Välkommen till ett seminarium  där vi fokuserar på samverkan med trossamfund. Myndigheten för stöd till Trossamfund kommer att berätta om det arbete de gjort tillsammans med kommuner samt ge en introduktion till vad som skiljer trossamfund från andra civilsamhällesorganisationer. Vi kommer också få ta del av exempel från våra medlemmar och deras arbete med frågorna.

Datum: 23 mars 2021
Tid: 09.30 - 12.00
Kostnad: 500 kr exkl. moms. Anmälan gäller en inloggning vid en dator. Vid behov av flera länkar krävs fler anmälningar.

Anmäl dig här!
 
SKR: Webbsändning - Modernt ledarskap
Varmt välkommen att uppmärksamma Internationella kvinnodagen digitalt. Under drygt en timmes tid är det fokus på samtal om ledarskap och hur vi gemensamt ser till att makt och inflytande är jämställt för toppolitiker i kommuner och regioner.
 • Tid: 8 mars 2021 10.30 - 12.00
 • Ort: -
 • Kostnad: Kostnadsfritt
Länk till mer information om webbsändningen
 
Växjö: Invånardialog
Växjö kommun är beroende av att ha kontakt med invånare, företagare och andra intressenter. Just nu pågår arbete med att utveckla kommunens dialoger med invånare, organisationer och företag.
 
Hallstahammar - Engagera dig - bli politiker
Du kan påverka genom att vara med i något av de politiska partier som ställer upp i Hallstahammars kommunalval. Genom att finnas med på ett partis valsedel ger du dig själv en möjlighet att ta aktiv del i utformandet av kommunens nutid och framtid
Läs mer på Hallstahammars hemsida
 
Västervik: Dialog om avfallsplan samt energi- och klimatstrategi
Hur ska vi i Västerviks kommun ställa om till en hållbar energianvändning? Återvinner vi på ett smart sätt? Gör vi tillräckligt? Kommer vi kunna se våra barn i ögonen och säga att vi gjorde vårt bästa? Det finns mycket som görs på nationell och global nivå, men lika viktigt är det vi gör här i Västerviks kommun där vi bor, lever och arbetar.
Länk till mer information på Västerviks hemsida
 
Örebro Universitet: Webbinarium 24 mars - Nya vägar till innovativa välfärdslösningar - om samverkan med sociala företag
Sociala företag kan visa på nya möjligheter, innovativa arbetsformer och lösningar isamhället. SKR tog under 2020 fram handboken "Ny väg till innovativa välfärdslösningar", där lyfts konkreta exempel på hur framgångsrik samverkan kan etableras. Vi får ta del av det som lyfts fram i handboken och ett par exempel.

Datum: 24 mars
Tid: 13:00 - 14:00
Kostnad: Kostnadsfritt

Länk till mer information på Örebro Universitets hemsida

Anmäl dig här

Länk till SKR:s skrift, Ny väg till innovativa välfärdslösningar
 
SKR - Konferens, sociala investeringar
SKR och RISE Social & Health Impact Center bjuder in till en digital heldagskonferens om sociala investeringar med lärdomar från Sveriges första sociala utfallskontrakt och andra exempel.
 • Tid: 12 mars 2021 10.00 - 16.00
 • Plats: Distans
 • Målgrupp: Medarbetare i kommuner och regioner, politiker samt andra med intresse för hur arbetet med sociala investeringar kan omsättas i praktiken
 • Kostnad: Kostnadsfritt
Länk till mer information
Länk till anmälan
 
MUCF - Utbildning: Civila samhället i samhället

Välkommen till en utbildning där du som tjänsteperson inom offentlig eller ideell sektor får fördjupad kunskap om det civila samhället och redskap att använda i ditt dagliga arbete. Högskoleutbildningen på 7,5 poäng ges av Ersta Sköndal Bräcke högskola i samverkan med MUCF. Kursen startar den 5 maj och sista anmälningsdag är den 2 april.

Länk till mer information på MUCF:s hemsida
 
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se