Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om att vi söker en ny kollega till fastighetsgruppen. Du kan även läsa om resultatet från två slutförda FoU-projekt och kommande arrangemang.
 
Vi söker strateg till Fastighetsgruppen på SKR!
Vill du arbeta som strateg inom lokalresursplanering och verksamhetsfastigheter på SKR? Just nu söker vi en strateg med kunskaper om lokalresursplanering och verksamhetsfastigheter. Du kommer att ingå i Fastighetsgruppen tillsammans med tre kollegor och tillsammans arbeta för utveckling av kommuner och regioners verksamhetslokaler.
Observera att sista ansökningsdag är den 8 mars.
Läs mer om tjänsten och skicka din ansökan
 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Det är först när något saknas som vi förstår hur viktigt det är – Sveriges viktigaste byggnader behöver dig!
Hur skulle det se ut om offentliga byggnader inte fanns? Den frågan ställde vi oss när vi startade projektet vars syfte var att ta fram ett material för att locka och inspirera personer att vilja arbeta med offentlig fastighetsförvaltning. Resultatet blev filmer som Offentliga fastigheters medlemmar kan använda i sitt arbete.

Tre av filmerna svarar på frågan hur det skulle kunna se ut om byggnader saknades och i tre andra filmer kan tittaren se sig omkring i en skola, ett sjukhus och tingsrätten. Sistnämnda filmer finns även som VR-filmer för den som vill använda denna teknik.

Vi har vidare samlat information med exempel på hur den intresserade kan gå till väga för att ta nästa steg.
Läs mer och se filmerna på Offentliga fastigheters webbplats
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Arrangemang
 
 
Årets viktigaste mötesplats om samhällssäkerhet
Den 23-24 mars är SKR med och arrangerar årets viktigaste mötesplats om samhällssäkerhet, Mötesplats Samhällssäkerhet. Temat är Krisberedskap och samhällets motståndskraft samt Samhället i gråzon och krig. Båda ämnena är högaktuella för kommuner och regioner – vi befinner oss mitt uppe i en pandemi samtidigt som det militära hotet mot Sverige fortsätter att växa.
Mötesplats Samhällssäkerhet 23-24 mars 2021
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Nominera till Forum Vårdbyggnads Vårdbyggnadspris!
Nu finns möjlighet att nominera ett vårdbyggnadsprojekt till Forum Vårdbyggnad. Vårdbyggnadspriset uppmärksammar goda exempel inom arkitektur, premierar innovativ vårdmiljö och framhåller goda processer.
Vårdbyggnadspriset 2021 delas ut i två kategorier: Större vårdbyggnadsprojekt och Mindre vårdbyggnadsprojekt.

Nominera på Forums Vårdbyggnads webbplats

Forum Vårdbyggnad är en mötesplats för alla som arbetar med fysisk miljö för vård och omsorg. Föreningen stöder och informerar om utvecklingsarbete, forskning och utbildning bland annat genom konferenser och seminarier.

Energimyndigheten tar över registrering av laddstationer i Sverige
Som ett steg i arbetet med att underlätta för användare av laddbara fordon och ägare av laddstationer tar Energimyndigheten över ansvaret för Sveriges laddstationsdata.
Läs mer på Energimyndighetens webbplats
Information från Boverket
 
Information om klimatdeklarationer
Boverket har tagit fram information om kommande krav på klimatdeklaration av byggnader.
Läs mer på Boverkets webbplats

Förutsättningar för omvandling av lokaler till bostäder
Boverket har utrett om det finns hinder för att omvandla lokaler till bostäder genom att analysera befintliga regler och styrmedel. Verket konstaterar att det inte finns några generella hinder i plan-, lov- och byggprocessen. Däremot kan det bli mindre lönsamt att omvandla lokalen till bostad jämfört med att behålla lokalen som lokal.
Läs rapporten som överlämnats till regeringen på Boverkets webbplats
Kurser från Byggherrarna
Byggherrarna erbjuder ett brett utbud av kurser och utbildningar, som riktar sig till de som arbetar med byggherrefrågor på både samhälls-, bransch- och projektnivå (byggandets alla faser). Kurserna spänner över flera olika intresseområden och är inriktade på flertalet befattningar inom fastighet, projekt, upphandling, juridik och ledning. Läs mer om nedanstående kurser på Byggherrarnas webbplats:

Beställarkompetens Hållbarhet
Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan - ISO 44001
Byggherre MasterClass Diploma
Samverkan och partnering
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

Branschdagarna 11-12 maj 2021- Information och intresseanmälan

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se