Hur länge har vi kvar de låga räntorna?
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Sunda tankar
 
Bo Svensson, VD
Hur länge har vi kvar de låga räntorna? De flesta av oss har ju fördelar av låga räntor när vi har skulder. Att däremot ha pengar på bankernas inlåningskonton är inte fördelaktigt. Centralbankernas enorma stimulanser börjar påverka även de långa räntorna. Det finns tecken på att de långa räntorna stiger, vilket i förlängningen innebär att inflationen stiger. Som i sin tur får räntorna att stiga ännu mer och skapa inflation. Vi vet att det dröjer, men vi vet att det kommer. Frågan är hur vi då ska hantera det?

Det är dags att se över skulderna och de lån vi har. Klarar vi av en låneränta på fyra procent? Det är antagligen en dubblering mot vad många har idag. Och det lär bli en långvarig period på denna räntenivå. Hur ser det ut för gemene man om 10 år? Har inkomsterna minskat och lånebördan blivit för stor? Är det dags att amortera, och i så fall med hur mycket?

Många tänker rimligen som i beskrivningen ovan när det gäller privata lån och kanske även om lånen i våra verksamheter. Är det en klok strategi att ha lånen kvar? Eller ska vi sälja av en del av verksamheten för att säkra upp framtiden? Alternativt kan vi investera i något som ger värdestegring och ha kvar lånen? Mänskligt nog glömmer vi ofta skulderna och riskerna i våra bolag. Det är sällan som det negativa märks när vi beskriver bolagens status för våra närstående.

Men det finns alternativ till amorteringarna. Förslagsvis att spara i aktier. Det har under lång tid varit lönsamt att köpa aktier eftersom räntorna har varit så låga. Inte minst när det gäller  fastighetsbolag som har haft en bra utveckling. Samtidigt har det varit en dålig investering att köpa aktier i banker eftersom de länge plågats av låga räntor. Känner man oro för höga räntor så kan man vinna på att köpa bankaktier. Men gör det nu när utvecklingen på bankaktierna förväntas stiga och dessutom ge god utdelning. Fyra eller fem år senare kan man sälja dem och samtidigt sköta amorteringen.

Hör gärna av er om ni behöver hjälp. Vi erbjuder er ett bredare perspektiv och ett helhetstänk som leder till nya smarta infallsvinklar.

 
 
2020 ökade företagsrekonstruktionerna med drygt femtio procent
 
Förra året beviljades 307 företag med sammanlagt  9 200 anställda företagsrekonstruktion. Det är betydligt fler än under 2019 då antalet var 194, enligt siffror från Näringslivets Ekonomifakta.

Rekonstruktion kan leda till att företag på obestånd kan överleva och utvecklas. Många företag har drabbats hårt av pandemin eller annat och kommit på obestånd. Sund Affärsbyrå kan bistå er som drabbats att genomföra en rekonstruktion och på så sätt undvika bolagets konkurs. Både revisorn och redovisningskonsulten kan reglerna och vet hur en rekonstruktion påverkar företaget redovisnings- och skattemässigt, säger Peter Rangemo, rekonstruktör, likvidator och skattekonsult, på Sund Affärsbyrå.

När ett företag hamnat i ekonomisk kris kan tingsrätten bevilja en rekonstruktion. Det är företaget eller en långivare som kan ansöka om det. I de fall en långivare ansöker så måste företaget ge sitt godkännande. När ansökan beviljats så utser tingsrätten en rekonstruktör som har tre månader på sig men den tiden kan förlängas i vissa fall. Både företaget och fordringsägarna får föreslå en rekonstruktör som fryser skulderna under rekonstruktionen. Vi har djup kunskap och lång erfarenhet av rekonstruktioner, fortsätter Peter Rangemo. Han beskriver att han i rollen som rekonstruktör, tillsammans med företagaren gör en konsekvensanalys. Då går de igenom dennes affärsplan och bolagets företagsekonomiska ställning som tydliggör utsikterna för fortsatt verksamhet. Rekonstruktören hjälper företagaren vidare i processen för att ge företaget möjlighet att starta om.

Rekonstruktion innebär således en ny chans för bolag på obestånd och även om konkursanmälan är gjord så kan man ansöka om denna lösning. Den ger tid att avyttra tillgångar för att betala skulderna. Företagsrekonstruktören går igenom företaget för att se möjligheterna att minska kostnaderna. Dessutom ses organisationen och personalbehovet över och beslut fattas om statlig lönegaranti för de anställda. Normalt skrivs skulderna ner, ofta upp mot 75 procent. Men det kräver att en majoritet av fordringsägarna godkänner det. Företaget kan ansöka om offentligt ackord vilket innebär att bolaget endast behöver betala en viss del av skulden eller får vänta med betalning. När så rekonstruktionen väl är godkänd så kan rekonstruktören börja förhandla med leverantörerna. Det kan vara en fördel för alla involverade eftersom man undviker konkurs med risk för kapitalförstörelse och uppsägningar. Väljer man rekonstruktion så bör man göra det medan företaget har tillräcklig livskraft och också för att kunna finansiera rekonstruktören. 
kontakta oss på mail info@sundaffarsbyra.se så kontaktar vi er.
 
Hör av er i tid om ni har likviditetsbekymmer
 

I slutet av 1970-talet berättade en bankman för mig hur han uppfattade företagare och deras lånebehov över tid. Ofta var det tillfälliga likviditetsbekymmer som ledde till att villan belånades till fullt belåningsvärde. Efter en tid kvarstod problemen och då toppbelånades sommarstugan. Något senare sa banken nej eftersom bekymren inte gett med sig. Vilket inte sällan innebar konkurs. Vilket ledde till att hustrun lämnade honom, sedan förlorade han både sommarstugan och villan. Låter inte detta välbekant, inte minst såhär i Corona-tider?
Det är lätt hänt att man väntar för länge med åtgärder eftersom man kan få anstånd med skatter och omställningspengar. Men vad händer med de uppskjutna skatterna när de ska betalas? Enligt Skatteverket ska man se välvilligt på det personliga betalningsansvaret, men i lagen finns inget stöd för det. Kan man inte betala skatter, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt på förfallodagen, så blir företrädaren för bolaget personligt betalningsansvarig. Vi vill i detta sammanhang varna för faran med uppskjutna skatter!

Är rörelsen är livskraftig som helhet eller delvis så väljer många en rekonstruktion, se texten här ovan. Ett annat alternativ är en så kallad frivillig likvidation där en likvidator träder in. Likvidationen beslutas och registreras hos Bolagsverket, men den kan tas tillbaka om så önskas. Ofta kombinerar man med en omförhandling av skulder i ett ackord. Fungerar inte försöket med ackord så blir det i regel konkurs. Vi har medverkat med både bredd och gedigen kompetens i mer än 200 likvidationer. Så hör gärna av er innan topplånet på villan faller.