Nyhetsbrev februari 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Februari 2021
 
Nyhetsbrev februari 2021
Aktiemarknaden är fortsatt starkt präglad av nyheter om vaccineringen på såväl global som lokal nivå i kombination med finanspolitiska stimulanspaket och har inlett året starkt vilket även speglas i våra aktiefonder. Även kreditmarknaden har utvecklats positivt och båda våra räntefonder har börjat året bra. Samtidigt som vi kan glädjas över detta är det viktigt att ta med sig att stora utmaningar kvarstår innan såväl samhälle som näringsliv återigen finner ett normaltillstånd. Det gör att vi måste räkna med fortsatta relativt stora svängningar på finansmarknaderna även framöver.

Självklart tar vi intryck av vår omvärld men vi har sedan start 2002 valt att och kommer fortsätta fokusera på det vi kan påverka själva, det vill säga att välja rätt bolag att investera i. Det har över tid visat sig vara en framgångsrik strategi. Läs mer nedan om ”Spiltanmetoden” – så väljer vi bolag till våra fonder.

Så här i deklarationstider kan det som sparare vara bra att se över sparportföljen och se till att ha rätt fördelning mellan räntefonder och aktiefonder så att inte risken blivit för hög efter många års börsuppgångar. För alla som inte vill lägga tid på att följa marknaderna har vi ett bra och enkelt förslag – börja spara i Spiltan Enkel – läs mer om fonden nedan. Och nu när det orange kuvertet skickas ut till alla som har ett premiepensionssparande kan det även där vara ett bra tillfälle ett se över risknivå och fondval. Läs mer nedan om hur du gör.

Digital presentation – den 25 mars håller vi en digital lunchpresentation om Spiltan Enkel. Vi kommer att berätta om Spiltan Fonders investeringsfilosofi, fondens struktur och fördelarna med att månadsspara. Inbjudan skickas ut separat.
 
Spiltanmetoden - så väljer vi bolag till våra fonder
När vi väljer ut bolag till våra fondportföljer följer vi en tydlig och väl inarbetad investeringsprocess. Genom att systematiskt och konsekvent följa processen säkerställer vi att vi endast investerar i bolag som uppfyller våra krav. Genom denna process sorteras de bolag fram som vi får och vill investera i – de bolag vi kallar Spiltanbolag.
 
Nu kan du spara i Spiltan Enkel hos Swedbank och Sparbankerna
Från och med nu finns samtliga våra fonder hos Swedbank och Sparbankerna efter att Spiltan Enkel nyligen lagts till i deras fondutbud. 

Nu kan du spara i Spiltan Enkel hos Swedbank och Sparbankerna

Spiltan Enkel är en fond-i-fond som placerar i våra övriga fonder enligt fördelningen 70 procent aktiefonder och 30 procent företagsobligationsfonder. Ett enkelt och smidigt sparande som ger bred exponering och där vi ser till att fördelningen mellan de underliggande fonderna är konstant över tid. En färdig lösning för ditt långsiktiga sparande som sedan starten i juni 2019 haft en stark utveckling.

Digital presentation om Spiltan Enkel
Den 25 mars håller vi en digital lunchpresentation om Spiltan Enkel. Vi kommer att berätta om Spiltan Fonders investeringsfilosofi, fondens struktur och fördelarna med att månadsspara. Inbjudan skickas ut separat.
 
Passa på att se över ditt pensionssparande
Från januari till mars skickas det orange kuvertet ut till alla svenskar som tjänat in till allmän pension. Kuvertet innehåller årsbeskedet för din intjänade inkomstpension och premiepension med uppgifter om utvecklingen av de fonder du valt att spara i. Oavsett hur långt du har kvar till pension kan det vara ett bra tillfälle att se över sparandet för att se till att du har rätt risknivå och fonder.

Bra tillfälle att se över din pension
 
 
Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att ta kontakt med oss.
 
Med vänliga häsningar
Spiltan Fonder
 
Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder: 08-545 813 40 eller hämtas på www.spiltanfonder.se.