Webbkonferens för skolans huvudmän med anledning av pandemin
 
SKR, Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors riksförbund och Skolverket bjuder in till en webbkonferens med fokus på aktuella frågor och erfarenhetsutbyte kopplat till covid-19. Konferensen som är kostnadsfri äger rum den 3 mars, målgruppen är  skolchefer och beslutsfattare med ansvar för skolan. 
 
 
Program till årets Skolriksdag klart 
 
Nu är programmet för årets skolriksdag färdigt. Konferensens innehåll speglar den tid vi befinner oss i nu. Pandemins konsekvenser för skolan och kommunernas erfarenheter från året som gått är viktiga frågor. Andra områden på agendan är förstatligande av skolan, likvärdighet, ledarskap och kompetensutveckling.

Ta del av det fullständiga seminarieprogrammet och anmäl dig före den 15 mars för att ta del av boka tidigt rabatten. Konferensen äger rum digitalt 26-27 april. Varmt välkommen!
 
 
Skoldebatten, styrkedjan och starka kommuner
 
"Under mitt arbetsliv som chef i offentlig sektor och avdelningschef på SKR, har jag sett reformer, förslag och idéer både genomföras och passera förbi. Just nu står vi i en situation där förslagen på förändringar i såväl styrning och ansvarsförhållande som finansiering av skolan kanske är fler och större än på länge." 

I sitt sista blogginägg summerar Per-Arne Andersson sin tid som avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad på SKR, och hälsar sin efterträdare Monica Sonde välkommen.
 
 
Digitalt frukostmöte om utvecklingsprogram för fullföljd utbildning
 
Är din kommun intresserad av att utveckla det förebyggande arbetet och ge fler unga möjlighet att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sina studier? Inom ramen för projektet Fullföljd utbildning erbjuder SKR ett utvecklings­program till kommuner som vill utveckla det förebyggande arbetet med fokus på fullföljda studier. Välkommen på ett digitalt frukostmöte den 10 mars där du får veta mer om programmet. 
 
 
Ny rapport från Skolverket - Yrkespaket i gymnasieskolan
 
Nationella yrkespaket erbjuds av 36 procent av skolorna som ger yrkesintroduktion. De nationella yrkespaketen fungerar också som en viktig referenspunkt för skolor som vill erbjuda lokala yrkespaket. Det visar en ny studie från Skolverket som undersökt yrkespaketens förekomst och hur de organiseras i praktiken. Studien bygger på en enkät som skickats ut till samtliga 476 skolenheter som läsåret 2019/20 erbjöd introduktionsprogrammet yrkesintroduktion.
 
 
Kollegialt stöd – hur kan verksamhetschefer/HR-experter skapa förutsättningar?
 
SKR bjuder in verksamhetschefer och HR-experter till ett webbinarium om kollegialt stöd för att förebygga och hantera psykisk ohälsa och sjukfrånvaro utifrån pandemins ökade påfrestningar på chefer och medarbetare. Webbinariet äger rum den 4 mars, målgrupp är verksamhetschefer och HR-experter i kommuner och regioner.
 
 
Dialogträff: Arbetsmiljön under pandemin
 
Den 16 mars bjuder SKR in till en digital dialogträff för att diskutera frågor kring arbetsmiljön och hur vi kan fånga upp medarbetares oro under pandemin. Målgrupp för träffen är verksamhetschefer och HR-experter i kommuner och regioner.
 
Återhämtning – hur kan verksamhetschefer/HR-experter skapa förutsättningar?
 
SKR bjuder in verksamhetschefer och HR-experter till ett webbinarium om återhämtning på arbetsplatsen med anledning av det ökade behovet och förändrade förutsättningar under pandemin. Det äger rum den 22 mars och målgrupp är verksamhetschefer och HR-experter i kommuner och regioner.
 
Mer information med anledning av Covid -19
 
 
Kommunens ansvar för förskola/skola
SKR får många frågor från medlemmar om konsekvenser av olika beslut och hur de ska hanteras av huvudmännen. Här samlar vi löpande information som rör huvudmannens roll och ansvar för förskola och skola med anledning av Covid -19. 
 
 
Frågor och svar om arbetsgivares ansvar 
SKR har sammanställt information om de regelverk som gäller ur ett arbetsgivarperspektiv med anledning av Covid-19. 
 
 
Information från myndigheterna
Skolverket och Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande sin information till skolor och förskolor om Covid -19. 
 
 
Ansvarig utgivare
Per-Arne Andersson
per-arne.andersson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se