Miljöpåverkan från byggsektorn ökar
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Februari månad 2020
NCC Holmen fasad. Foto:Hans Gustafsson/Boverket
Miljöpåverkan från byggsektorn ökar
 
Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. Sammantaget står sektorn för mellan 5 och 35 procent av miljöpåverkan i Sverige från svensk produktion inom de områden som följs upp med Boverkets miljöindikatorer. Det är en ökning jämfört med året innan. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter.

Sedan 2008 visar utvecklingen av Boverkets miljöindikatorer på en minskning av alla luftutsläpp (växthusgaser, kväveoxider och partiklar) och hälsofarliga kemikalier men en ökning av total energianvändning och miljöfarliga kemikalier. Sedan 2008 har sysselsättning och förädlingsvärde kopplade till bygg- och fastighetssektorn ökat med 20 respektive 16 procent. En förklaring till den ökade miljöpåverkan är en ökad produktion i bygg- och fastighetsbranschen år 2018 jämfört med 2017.

Läs mer om aktuell status för miljöindikatorerna på Boverkets webbplats
 
Foto:Scandinav
Omvandling av lokaler till bostäder
 
Boverket har analyserat hur befintliga regler och styrmedel påverkar förutsättningarna för denna typ av omvandlingar.

Boverket konstaterar att det inte finns några generella hinder i plan-, lov- och byggprocessen. Däremot kan det bli mindre lönsamt att omvandla lokalen till bostad, jämfört med att behålla lokalen som lokal. Det framgår av Boverkets rapport som har lämnats till regeringen
 
Planer. Illustration: TIc-Tac
Nytt datum för webbseminarium om planbeskrivning
 
15 april sänder Boverket ett webbseminarium om planbeskrivning till detaljplan. Mer information kommer inom kort på Boverkets webbplats.
 
Föreskrifterna och de allmänna råden om planbeskrivning reglerar både planbeskrivningens innehåll och dess digitala funktionalitet. Föreskrifterna trädde i kraft 1 januari 2021 och blir obligatoriska att tillämpas på planbeskrivningar som hör till detaljplaner som påbörjas efter den 31 dec 2021.
 
Lansering av klimatdatabas
 
Inför den kommande lagen om klimatdeklaration av nya byggnader kan du testa Boverkets klimatdatabas, ett stöd för klimatberäkningar.

Klimatdatabasen blir ett viktigt verktyg i det stöd Boverket ger byggbranschen för att kunna uppfylla de nya reglerna. Därför lanserar Boverket nu en testversion av Boverkets klimatdatabas som innehåller typiska data för den klimatpåverkan som olika byggprodukter eller bränsleslag har och som ska göra det enklare att klimatdeklarera och med bättre kvalitet. Den 1 mars kommer klimatdatabasen att lanseras online. Du som prenumerant på Boverkets nyhetsbrev kan ta del av den redan i dag.

Läs mer om klimatdatabasen på Boverkets webbplats
 
Foto: Peter Kroon
Enkelt avhjälpta hinder
 
Boverket vill nu uppmärksamma byggherrar och motsvarande aktörer att det framöver kommer regler som visar vem som ansvarar för att åtgärda de enkla hindren. 

Läs mer på Boverkets webbplats
 
Snart högsäsong för hemmafixande
 
Våren närmar sig och då vet vi att byggprojekt hemma tar fart. För att underlätta har vi samlat länkar till sidor på Boverkets webbplats som kan vara till nytta. Många hör även av sig till oss då de är osäkra på var de ska vända sig för att få svar på sin fråga. För att hjälpa till att hitta rätt förtydligar Boverket att medborgare rekommenderas att i första hand vända sig till sin kommun med frågor om sitt hemmafixande.

Ta del av länkar på Boverkets webbplats
 
 
På gång
 
I kalendern hittar du möten och konferenser som Boverket deltar i.
Kalender
Skicka vidare
 
Tipsa en kollega eller vän om Boverkets nyhetsbrev!
Skicka vidare
Författningar
 
Här hittar du Boverkets författningssamling, BFS.
Författningssamling