Det här är ett nytt nyhetsbrev från Kompetenscenter välfärdsteknik som regelbundet kommer att utges under projekttiden 2020-2022.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Utvärdera socialtjänstens digitalisering
 
LIKA Socialtjänsten är ett verktyg som ska underlätta arbetet med digitalisering inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst. Verktyget är ett stöd för förvaltnings- och verksamhetschefer att fokusera på rätt saker samt att prioritera insatser och aktiviteter. Under våren erbjuder SKR två utbildningstillfällen i verktyget. Läs mer under Kurser och konferenser.
LIKA socialjtänst
 
Modellkommuner berättade om införande av välfärdsteknik
 
Den 10 februari bjöd Kompetenscenter välfärdsteknik in till ett webbseminarium om hur kommuner som lyckats med införandet av välfärdsteknik inom äldreomsorgen gjort för att nå dit. Nu finns presentationsmaterialet i form av lärande exempel och frågor och svar på SKR:s webbplats.
 
Dela Digitalt - enklare samverkan för en smartare välfärd
 
Dela Digitalt är en portal som skapar möjlighet för samverkan kring gemensamma lösningar som inte enbart handlar om digitalisering utan även bidrar till en tydligare dela-kultur i offentlig sektor. Alla som arbetar i kommuner, regioner och myndigheter har tillgång till portalen genom sin e-postadress.
 
Kom ihåg att rekvirera medel
 
Missa inte möjligheten att få stimulansmedel och stöd att utveckla digitala arbetssätt och välfärdsteknik i äldreomsorgen. Satsningen är treårig och medel planeras även för 2022. Medlen rekvireras hos Kammarkollegiet som har mer information om hur det går till.
 
Nyheter från modellkommunerna
 
 
Uddevalla - Kurs för seniorer i digital teknik skapar nya mötesplatser
Kunskap i digitala verktyg är viktigt för att kunna umgås på distans och vara delaktig i samhället. I Uddevalla kommun erbjuder socialtjänsten alla seniorer en distansutbildning i digitala verktyg. Kursen ”Social och digital” är ett steg på vägen mot att kunna starta livsberättargrupper på distans. 
Digital teknik skapar nya mötesplatser i Uddevalla
 
Skellefteå - Digital konsultation skapar trygghet på distans 
Ett bra exempel på hur teknik ger möjlighet att trygghetsskapa på distans finns i Skellefteå kommun. Där använder medarbetarna inom hemtjänsten sig av digital konsultation via den så kallade Duo-appen. Appen gör så att hemtjänsten blir länken mellan vårdtagaren och sjuksköterskan. I följande video berättar sjuksköterskan Susanne Pingi Avander om hur hon använder digital konsultation i sitt dagliga arbete.
Sjuksköterskan Susanne berättar om digital bildkonsultation
 
Lunds kommun förbereder för IoT i hemmet
Sedan 1 februari pågår projektet IoT (Internet of Things) i hemmet. Projektet fokuserar på ökad självständighet, trygghet och hög livskvalitet för brukare samt förutsättningar för medarbetare att ge en god vård och omsorg. Det kan exempelvis handla om smarta klockor, digitala assistenter, spårbara paket eller soptunnor som berättar när de är fulla. Projektet (som pågår till den 14 oktober) utreder även vilka IoT-lösningar som finns idag och förutsättningar för nya lösningar. För frågor hör av dig till sandra.west@lund.se.
 
Kramfors - Nära vård i glesbygd
Slutenvård och återinläggning på sjukhus för de äldsta ska så långt det är möjligt undvikas. Det är grundtanken med utvecklingsprojektet Nära vård i glesbygd som Kramfors kommun bedriver med Region Västernorrland. Istället ska vård och omsorg utföras så nära den behövande som möjligt. Tre piloter testar nya arbetssätt varav en pilot handlar om att göra bedömningar på distans med hjälp av digital teknik.
Välfärdsteknik och digitala stöd i Kramfors
 
Borås - Digital mötesplats för seniorer 
Vanligtvis har Borås Stad omkring 7 000 besök i månaden på sina mötesplatser för seniorer. Men efter pandemins utbrott tvingades mötesplatserna att stänga. Verksamheten fick ställa om och istället ökade aktiviteten på Facebook-sidan dit allt fler hittade. Här ges teknikstöd via korta filmer, matlagningskurser, musikstunder, träningspass och frågesporter.
Mötesplatser för seniorer i Borås Stad
 
Eskilstuna - Utbildnings- och visningsmiljö för välfärdsteknik
I Eskilstuna finns möjlighet för både invånare och medarbetare att se och prova olika former av hjälpmedel i en nyöppnad utbildnings- och visningsmiljö. Tanken är att inspirera och ge kunskap, visa möjligheter och minska rädslan för digitala hjälpmedel.
Eskilstunas utbildnings- och visningsmiljö för välfärdsteknik
 
Nyheter från myndigheter och övriga organisationer
 
 
Sammanställning av nationella stöd till kommunerna – här är hela listan
E‑hälsomyndigheten har under hösten genomfört en kartläggning av nationella stöd och underlag som främjar digital verksamhetsutveckling inom kommunerna. Syftet är att öka kännedomen och användningen av de nationella stöden.
Kunskapshöjande initiativ
 
Vi behöver fler innovationer för att öka omställningstakten!
Välfärd och Hälsa inom Västerås Science Park har producerat filmer där innovationsaktörer berättar om hur de kraftsamlat för att bidra till tekniksprång inom vård och omsorgsområdet. Samverkan ökar chansen till att bra idéer blir till produkter som når marknaden och löser utmaningar i samhället!
Filmer från Välfärd och Hälsa
 
Filmat samtal om upphandling som drivkraft
Representanter från Borås stad samtalar med en strateg från Upphandlingsmyndigheten och en jurist från Kompetenscenter välfärdsteknik om hur upphandling kan vara en drivkraft i verksamhetsutvecklingen inom vård, omsorg och socialtjänst.
Samtal om upphandling som drivkraft
 
Kurser och konferenser
 
17 mars & 28 april
Workshops: Praktiskt stöd i att använda LIKA Socialtjänst
SKR erbjuder två workshopstillfällen för att kunna få mer praktiskt stöd i hur man kan använda LIKA socialtjänst.
Workshop Utvärdering och utveckling digitalisering i socialtjänsten
 
23 mars & 13 april 
Inköp av välfärdsteknik: Förhandling och dialog med leverantörer 
En utbildningsserie för kommuner om möjligheter och nyttan med att använda förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog inom upphandling av välfärdsteknik. SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik arrangerar.
Information och anmälan Förhandling och dialog upphandling av välfärdsteknik
 
21& 27 april - save the date!
Webbinarium om användning av positioneringslarm/GPS
Ett webbinarium om vad verksamheten behöver tänka på vid införandet av positioneringslarm utifrån sakområden som exempelvis ledning och styrning, nyttor, informationssäkerhet och juridik. Information om anmälan finns inom kort på skr.se/kurserochkonferenser (21/4 kl 14-16, 27/4 kl 10-12).
 
Kompetenscenter välfärdsteknik
- trygghet och självständighet livet ut!
 
 
Hej! 
Du har fått det här nyhetsbrevet eftersom du redan prenumererar på andra nyhetsbrev inom samma ämne från SKR. Klicka på nedan länk om du vill bli direktprenumerant.
Prenumeration Nyhetsbrev Kompetenscenter välfärdsteknik
 
Redaktör
Gabriella Flodén
08-452 79 86
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se