Nyheter, tips och information från Nacka vatten och avfall
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Välkommen till Nacka vatten och avfalls nyhetsbrev för flerbostadshus och samfälligheter!
 

Här informerar vi om sådant som är aktuellt just nu gällande avfallshanteringen. Det kan till exempel röra nya tjänster och abonnemang men också information om taxan. Här ger vi även tips och råd kring matavfallsinsamling, hur ni kan minska på avfallsmängderna samt hur ni kan nå ut till era boende med information.
 
Nytt skyltsystem
 
Vi ansluter oss till det gemensamma nordiska
skyltsystemetet för avfallssortering. Systemet har tagits fram för att göra det lättare att sortera rätt genom gemensamma symboler, färger och namn. Under våren börjar vi successivt införa de nya symbolerna på kretsloppscentraler, på nya avfallskärl som ställs ut, på vår hemsida och i vårt informationsmaterial.
 
Informera mera - matavfallsfolder
 
Du vet väl att ni kan beställa denna folder utan avgift, att dela ut till de boende? Passa på att uppmana fler att sortera, så kan vi återvinna mer samtidigt som ni minskar avfallet i de gröna kärlen.

Beställ genom att kontakta kundservice via
kundservice@nvoa.se
08-718 90 00

Läs mer om matavfallsinsamlingen här.
 
Vill ni samla in textilier fastighetsnära?
 
Plockanalyser visar att nästan 8 kilo textilier per person slängs i soppåsen varje år. Vi samarbetar med tre ideella organisationer som samlar in textil för återbruk eller återvinning. De har 90-konto och arbetar bland annat med hjälpverksamhet och internationellt bistånd.
 
För att sätta igång med fastighetsnära textilinsamling behöver ni hitta lämplig mark som ägs av bostadsrättsföreningen/ samfälligheten för uppställning av textilbehållaren. Organisationerna kommer sedan göra en bedömning om tillräckligt med textilier kommer kunna samlas in för att det ska vara ekonomiskt rimligt. Ingen avgift tas ut för behållare eller tömning.

Läs mer här
 
Avfallstaxa 2021
Nya avfallsavgifter 2021
 
Från och med 1 januari gäller justerade avfallsavgifter i Nacka. Avgifterna som berörs är bland annat grundavgiften, miljöstyrningsavgiften och tömningsavgiften för matavfall.

Hur påverkar justeringen oss som kund?
För ett genomsnittligt flerbostadshus blir kostnadsökningen cirka 15 kr per lägenhet och månad. Exemplet baseras på kunder med ett grundabonnemang utan extratjänster eller abonnemang. 

Du kan läsa mer om justeringen av avfallsavgifterna här.
 
 
Påverka avfallsavgiften - minska avfallet
 
Den rörliga delen av avfallsavgiften kan ni påverka genom att öka källsorteringen, sortera ut matavfallet och minska matsvinnet. Med minskad mängd avfall i kärlen kan antalet kärl och tömningar minskas.
Här är några tips:
  • Börja sortera ut matavfallet - slipp miljöstyrningsavgiften och minska avfallet i de gröna kärlen.
  • Om ni redan är anslutna till matavfallsinsamlingen - få fler att sortera ut matavfallet.
  • Gör en återbrukshörna i miljörummet eller en bytessida på webben.
  • Hänvisa textil till textilinsamling.
Fler tips kommer i nästa nummer!
 
Nyhetsbrevet
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skicka ett mail till avfall@nvoa.se

Anmälan till nyhetsbrevet kan även göras via denna länk.