Förpackningsinformation enligt GS1, fler söker via Serie i databasen, Nya Utbildningstillfällen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Förpackningsinformation enligt GS1

Sedan ett par år sedan har vi i RSK-databasen använt oss av GS1 terminologi för förpackningstyper i linje med vår strävan att använda etablerade standarder så långt som möjligt.

Fram tills nu har vi haft både de nya och de tidigare begreppen kvar i systemet. Vi tar nu steget fullt ut och kommer endast att använda oss av förpackningstyper enligt GS1s kodlista fortsättningsvis. I samband med det har vi gått
igenom artiklarna i RSK-databasen och det ligger väldigt mycket gamla förpackningskoder på artiklarna. Vi har städat och byter ut koderna på i stort sett alla artiklar mot de koder som ska användas. Alla koder som får användas ligger i RSK-filen under fliken "Kodlistor".

Det finns några tusen artiklar kvar, som inte gått att översätta med lätthet. I de fall där det inte översatts beror det på att det inte varit solklart vad koden ska vara. Det kan vara en god idé att se över sina förpackningar och rätta till de gamla förpackningskoderna.

Till exempel "Ring" kan inte översättas till Trumma, eftersom Trumma kräver att materialet ska lindas kring något. Ringen kan vara antingen hopsatt med buntband då ska man använda ”X11 Band” eller krympfilm och då ska man använda ”SW Krympfilm”. I de fall man inte hittar en lämplig kod kan man använda "PUG Ospecificerad förpackning".

I ett annat exempel så har alla gamla olika typer av pallar översatts till PX Pall. Då får man i kolumnen "Palltyp" ange vilken typ av pall det gäller. Även den informationen finns i fliken "Kodlistor".

TIPS! Översta raden i fliken "Kodlistor" innehåller länk till GS1 där man kan se exempel på de olika förpackningstyperna, förpackningsfunktion eller palltyp.

Från och med måndag 22/2 kan man inte längre ange de gamla förpackningstyperna. De kommer att visas som valideringsfel.
 
Fler söker och hittar artiklar utifrån "Serie"

Det lönar sig att använda grupperingsord i RSK-databasen. Grupperingsord är det som visas på www.rskdatabasen.se som "Serie".

Serie är alltså t.ex. samma produkt fast annan storlek. Förklaring till begreppet finns att läsa i RSK-formatet eller i fliken "Fältbeskrivning" i RSK-filen. Det underlättar för användaren att hitta rätt.
 
Utbildningstillfällen under våren 2021

Vi kommer att fortsätta att köra våra något komprimerade ubildningar under våren.

Utbildningarna är ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om administrationsverktyget och ställa de frågor du gärna vill ha svar på. Vi försöker också lära ut de bästa fix och trix vi kan komma på för att ni ska kunna jobba bättre och lättare. De här kurserna är för er som inte tidigare gått utbildning eller som gått utbildning tidigare, men inte jobbat så mycket i databasen sedan dess. Det är inga fortsättningskurser utan Grundkurser.

Eftersom vi fortfarande har en pandemi, så kommer utbildningarna att hållas digitalt för allas säkerhet. Det är också därför vi har komprimerat utbildningarna, så att man inte ska krokna framför skärmen. Anmälan till utbildningarna görs på vår hemsida. Och utbildningarna körs via Teams. Utbildningarna är, som alltid, kostnadsfria.

De datum som är aktuella för våren är 10 mars, 17 mars och 31 mars. Anmälan görs här.