Krislägesavtalet aktiveras åter i Region Uppsala
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Krislägesavtalet aktiveras åter i Region Uppsala
 
SKR och Sobona har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Uppsala för andra gången sedan december.
– Region Uppsala har prövat alla möjligheter för att säkra bemanningen utifrån det vanliga kollektivavtalet. SKR och Sobona har därför beslutat att åter igen aktivera krislägesavtalet i Region Uppsala, säger Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegationen och i Sobonas föreningsstyrelse.
– Krislägesavtalet innebär att arbetsskyldigheten är vidare och att det går att ta ut mer arbetstid under en period. Belastningen på medarbetarna kommer att öka och som kompensation är ersättningsnivåerna högre, säger Ulf Olsson, vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation och i Sobonas föreningsstyrelse.
Krislägesavtalet aktiveras åter i Region Uppsala
 
Väntad ökning av sjukfrånvaron under pandemin
 
Sjukfrånvaron i kommunerna ökade från 6,7 procent 2019 till 8,3 procent 2020. I regionerna ökade sjukfrånvaron från 5,7 procent 2019 till 7,1 procent 2020.
– Coronapandemin har inneburit att medarbetare uppmanats att stanna hemma vid minsta symptom på sjukdom. Det är sannolikt en mycket starkt bidragande orsak till att sjukfrånvaron ökat i kommuner och regioner, som annars haft en nedåtgående trend de senaste åren. Målet är fortfarande en låg och stabil sjukfrånvaro, säger Caroline Olsson, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik i SKR.
Ökningen beror i huvudsak på pandemin
 
Arbetsmiljön i kommuner och regioner
 
Medarbetare inom kommuner och regioner upplever att de har intressanta och meningsfulla arbeten, enligt en rapport från SKR. Rapporten bygger på Arbetsmiljöundersökningen, som genomförs av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Arbetsmiljöverket, och innehåller uppgifter som är insamlade fram till och med mars 2020 och speglar således i huvudsak arbetsmiljön innan coronapandemin.
Meningsfulla arbeten i kommuner och regioner
 
 
Arbetsgivarbloggen
 
 
Avtal 21: Ekonomi, demografi och kompetensförsörjning sätter tonen för förhandlingarna
Avtalsrörelsen med lärarnas fackliga organisationer har startat. Under förhandlingarna behöver båda parter ha med sig ett antal grundläggande ingångsvärden till förhandlingsbordet. De ekonomiska omständigheterna, den demografiska situationen och kompetensförsörjningen behöver sätta ramarna för ett nytt avtal.
Läs senaste inlägget av Niclas Lindahl
Lärdomar från pandemiinsatser kan stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet
Jag tror hela Sverige håller med om den betydelse välfärdens medarbetare har haft och fortfarande har under pandemin. Samtidigt har pandemin inneburit ökade arbetsmiljörisker för personalen. Vi behöver dra lärdomar av de insatser som nu görs för att stärka arbetsmiljön på kort sikt och infoga de bästa bitarna i det systematiska arbetsmiljöarbete som bedrivs i kommuner och regioner.
Läs senaste inlägget av Caroline Olsson

Prenumerera på Arbetsgivarbloggen och få blogginläggen direkt i din mejl
 
Notiser
 
Minskade kostnader för inhyrd personal i vården
Under 2020 minskade kostnaderna för inhyrd personal i vården i förhållande till de totala personalkostnaderna. Ett resultat av regionernas långsiktiga gemensamma arbete och av pandemin.
Andelen inhyrd vårdpersonal minskar i regionerna
 
Poddavsnitt: Vad innebär en jämställd arbetsgivarpolitik?
I det senaste avsnittet av Kommunals förhandlarpodd samtalar Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal, med Charlotta Undén, förhandlare SKR, om vad en jämställd arbetsgivarpolitik innebär.
Lyssna på det senaste avsnittet
 
Webbseminarium om återhämtning - 22 mars
Efter ett helt år med covid-19-pandemin är det många chefer och medarbetare i kommuner och regioner som behöver välförtjänt återhämtning. Men hur ska medarbetarna få till en bra återhämtning? På webbseminariet kommer forskare berätta om sin forskning på temat, kommuner och regioner delar med sig av sina goda exempel från verksamheten och Suntarbetsliv ger exempel på relevanta verktyg och stöd.
Återhämtning – hur kan verksamhetschefer/HR-experter skapa bra förutsättningar?
 
Arbetsförmedlingens lokala närvaro
Arbetsförmedlingen kan stärka lokala närvaron genom att verka från kommunernas lokaler. Nu finns en checklista framtagen som gör det lättare att gå vidare och teckna lokala avtal.
Viktigt steg för Arbetsförmedlingens lokala närvaro
 
Lagrådsremiss om skyddad yrkestitel för undersköterskor
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att en skyddad yrkestitel för undersköterskor ska införas från den 1 juli 2023. Socialstyrelsen ska utfärda beviset som krävs för titeln inom hälso- och sjukvården, SoL och LSS. Övergångsbestämmelserna säger bland annat att den som har en tillsvidareanställning med titeln vid ikraftträdandet får använda den under 10 år. Under samma period ska även titeln kunna ges till den som har en äldre utbildning.
Stärkt kompetens i vård- och omsorg – reglering av undersköterskeyrket, Regeringskansliet
 
Utlysning av medel för äldreomsorgslyftet för 2021
Nu finns Socialstyrelsens utlysning av medel för det s.k. ”äldreomsorgslyftet” för 2021 publicerad på deras webbplats. Satsningen innebär att kommunerna får 3,9 miljarder för 2021. Från 2021 breddas äldreomsorgslyftet till att förutom utbildning till undersköterska och vårdbiträde även omfatta annan kompetensutveckling respektive utbildning av första linjens chefer.
Satsningen Äldreomsorgslyftet, Socialstyrelsen
 
Extrapersonal under coronapandemin
Under 2020 sammanställde SKR kontaktuppgifter till de kommuner och regioner som var i behov av extrapersonal. I februari gjordes en genomgång av informationen där inaktuella annonser togs bort. Om din kommun eller region är i fortsatt behov av extrapersonal och inte finns med i sammanställningen, maila somia.frej@skr.se för att bli tillagd.
Behov av extrapersonal relaterat till coronaviruset
 
Skyddsronder och checklistor för det systematiska arbetsmiljöarbetet
Det ska vara lätt att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Suntarbetsliv har därför samlat alla checklistor och skyddsronder på ett ställe. Här finns stöd för bland annat den digitala arbetsmiljön, riskbedömning och den årliga uppföljningen.
Skyddsronder och checklistor, Suntarbetsliv
 
 
Redaktör
Viktor Karlsson
viktor.karlsson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se