Nyhetsbrev nr.2 år 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
Full fart på nätverksträffar!

Vi har nu haft årets första träffar med våra kunskapsnätverk, det är alltid roligt att möta er som bidrar till att öka medborgares möjligheter att delta i utvecklingen av våra lokalsamhällen. Vi ser redan nu fram emot kommande träffar.

Vi presenterar ett nytt avsnitt av vår podcast Demokratiresan och redan nu vecka 7 kommer ytterligare ett avsnitt där vi pratar om politiska möten i tid av pandemi, här medverkar bland annat SKR:s förbundsjurist Helena Linde. 

I ett nytt lärande exempel berättar Botkyrka kommun om sin dialogkomission, se mer nedan.

Vi presenterar en ny skrift om medskapanade omställningsarbete för Agenda 2030, skriftens innehåll har tagits fram av professor John Holmberg på Chalmers i Göteborg och doktorand Johan Holmén. Vi hoppas att skriften kan ge inspiration till spännande utvecklingsarbete.

Vill ni att vi gör en digital föreläsning för er kommun, region på något tema inom medborgardialog, grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. se mer info nedan.

BOKA IN! Demokratidagen 2021 blir digital och kommer att delas upp på två halvdagar den 14 och 15 april.

OBS! Våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Main Svanberg, Nils Munthe, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: Masterclass i medborgardialog
Under Våren 2021 bjuder SKR in till en serie med Masterclass-utbildningar i digital form för de som vill fördjupa sig i olika aspekter av medborgardialog.

Masterclass i medborgardialog 3 den 4 maj– medborgardialog där folk är
Många som jobbar med medborgardialog i kommuner och regioner känner sig frustrerade över att så få deltar i medborgardialogsprocesser.
Länk till mer information på SKR.s hemsida
 Digitalt via Zoom
 Sista anmälningsdag: 8 mars 2021
 Kostnad: 2 500 kronor per deltagare och tillfälle.
Anmäl dig här!
 
SKR: Demokratiresan en podcast

Avsnitt 34 - Att leda under en pandemi
I detta avsnitt samtalar vi med två ledande förtroendevalda, Emilie Orring Regionsstyrelseordförande, i Uppsala och Peter Schilling, kommunstyrelseordförande, i Sundbyberg om hur det är att leda i en pandemi. Hur påverkas de politiska församlingarna av de restriktioner som finns, så väl praktiskt som innehållsmässigt?
 
Länk till Demokatiresan avsnitt 34
 
SKR -Ny skrift, Medskapande omställningsarbete – backcastingexpeditioner för Agenda 2030
Denna skrift ger konkreta beskrivningar av några metoder och arbetssätt som "backcasting", "kryssning och expedition", samt praktiska tips på hur man kan ta sig an arbetet med ett medskapande omställningsarbete.

Ladda ned skriften som PDF-fil här
 
SKR: Nätverk för förtroendevalda inom medborgardialog och civilsamhälle
Välkommen att delta i ett kunskapsnätverk för förtroendevalda i kommuner och regioner som är intresserade av att utveckla och systematisera användningen av medborgardialog och samverkan med civilsamhället. 
Länk till mer information om nätverket

Länk till anmälan
 
 
SKR: Nätverk tjänstepersoner med ansvar för att utveckla medborgardialogen
Välkommen att delta i ett professionsnätverk för tjänstepersoner som har ett särskilt ansvar för att hantera och utveckla system för medborgardialog.
Länk till mer information om nätverket

Länk till anmälan
 
SKR: Nätverk civilsamhälle
Välkommen till ett professionsnätverk för tjänstepersoner som arbetar med att stärka och utveckla kommunens, eller regionens samverkan med civilsamhället.
Länk till mer information om nätverket

Länk till anmälan
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog med teman
Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
Läs mer här

Intresseanmälan
 
 
SKR lärande exempel: Dialogkommissionen i Botkyrka gör medborgarnas förslag till verklighet

I Botkyrka är vägen från medborgardialog till förändring kort. Att politikerna i Dialogkommissionen har mandat och en särskild budget tillägnad medborgarnas förslag gör att de snabbt realiseras.
– Medborgarnas synpunkter fastnar alltför ofta i byråkratin. Vi har skapat ett system för att förverkliga deras förslag, säger Emanuel Ksiazkiewicz, ordförande för Dialogkommissionen.

Länk till lärande exempel från Botkyrka kommun
 
Knivsta kommun: Medborgarråd
Det finns en önskan hos kommunens folkvalda politiker att utveckla nya former för medborgardialog, och pröva nya vägar för att få in åsikter, kunskap och perspektiv. Därför bjuder kommunen in de som bor i kommunen att delta i Medborgarrådet. Det är en ny dialogform sammansatt av en större panel för digitala enkäter, kompletterad med mindre fokusgrupper för fördjupade samtal.
Läs mer om medborgarråd på Knivstas hemsida
 
Demokratin 100 år - Linköpings kommun firar hela året
År 2021 är det 100 år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. Därför firar Linköpings kommun demokratin under hela året. På den här sidan kommer vi löpande publicera information om hur du kan delta i firandet.
Länk till mer information på Linköpings hemsida
 
SKR - Konferens, sociala investeringar
SKR och RISE Social & Health Impact Center bjuder in till en digital heldagskonferens om sociala investeringar med lärdomar från Sveriges första sociala utfallskontrakt och andra exempel.
  • Tid: 12 mars 2021 10.00 - 16.00
  • Plats: Distans
  • Målgrupp: Medarbetare i kommuner och regioner, politiker samt andra med intresse för hur arbetet med sociala investeringar kan omsättas i praktiken
  • Kostnad: Kostnadsfritt
Länk till mer information
Länk till anmälan
 
MUCF - Utbildning: Civila samhället i samhället

Välkommen till en utbildning där du som tjänsteperson inom offentlig eller ideell sektor får fördjupad kunskap om det civila samhället och redskap att använda i ditt dagliga arbete. Högskoleutbildningen på 7,5 poäng ges av Ersta Sköndal Bräcke högskola i samverkan med MUCF. Kursen startar den 5 maj och sista anmälningsdag är den 2 april.

Länk till mer information på MUCF:s hemsida
 
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se