Stort intresse för feriejobb i kommuner och regioner i somras
 
Pandemin innebar att traditionella feriejobb med kort varsel var tvugna att ersättas med andra, ur smittspridningssynpunkt, lämpligare alternativ. Kommuner och regioner löste detta på ett mycket bra sätt.
Feriejobb sommaren 2020
 
Mer från SKR
 
 
Översyn av Finsam nödvändigt
Den finansiella samordningen är en viktig nyckel för att fler ska komma i arbete. När Arbetsförmedlingen reformeras är en översyn av Finsam nödvändig för att säkra stödet till de mest utsatta.
Översyn av Finsam
Förebyggande arbete i grundskolan lönar sig
En obehörig elev i årskurs nio har inte bara en betydligt lägre sannolikhet att slutföra gymnasiet med en examen. Kommunens kostnad för denna elev är också tolv procent högre än för en behörig elev.
Skolbloggen
Nytt utvecklingsnätverk - sociala företag
SKR ska tillsammans med tolv kommuner arbeta för att skapa modeller för hållbara samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag.
Nytt utvecklingsnätverk
 
Konferenser och webbsändningar
 
 
 
Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2021 
Den 18- 19 mars genomförs Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna digitalt. Fokus på konferensen kommer att ligga på arbetsmarknadens nuläge och vad vi gemensamt behöver göra kommande år.
Program och anmälan
Webbsändning om komvux
Den 15 februari klockan 13.00 genomförs en webbsändning med lägesuppdateringar och information om kommunal vuxenutbildning från regeringen, Skolverket, Arbetsförmedlingen, CSN och SKR.
Webbsändning om vux
Agenda för arbete
Den 23 februari klockan 14.30 sänds årets första Agenda för arbete. Programmet tar bland annat upp planeringen av feriearbete inför sommaren 2021 samt ny statistikuppföljning för komvux.
Agenda för arbete
Agenda för integration 
Den 23 februari klockan 13.00 sänds årets första Agenda för integration. I programmet lyfts exempelvis offentlig upphandling som verktyg för integration samt barnkonventionsutredningens slutsatser gällande bl.a. asylsökande barn. 
Agenda för integration
 
Utbildningar
 
 
Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning
Inom ramen för projektet Fullföljd utbildning erbjuder SKR ett utvecklingsprogram till kommuner som vill utveckla sitt förebyggande arbete och ge fler unga möjlighet att bli behörig till gymnasiet och fullfölja sin utbildning där. Det finns möjlighet att delta med start under våren 2021. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.
Fullföljd utbildning
 
Om arbete och integration
 
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Kom gärna med tips på ämnen, synpunkter eller frågor kring innehållet.
Redaktör
Johanna Kreicbergs
johanna.kreicbergs@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se