Mycket nytt på Fondmarknaden.se
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Fondkommentar januari - Nyheterna om covid-19 fortsätter att styra börsens riktning

Börserna hade en bra start på året och det var breda uppgångar under årets första veckor. Månaden avslutades dock något mer pessimistiskt, men svenska börsen lyckades ändå stänga månaden på plus 2,5 procent. I USA och Europa var det dystrare och börserna stängde på minus cirka 1 procent vardera.

Trots att man skulle vilja lämna Covid-19 bakom sig och börja 2021 med optimism, så är det fortfarande det som styr de globala börserna. Virusspridning, vaccinering, stödpaket och andra nyheter är hela tiden i ropet, och beroende på om de är positiva eller negativa styr de börserna uppåt eller nedåt.

Riksbankschefen Stefan Ingves befann sig i finansutskottet för utfrågning om finansiell stabilitet. Ingves konstaterade det självklara att: ”Pandemin har satt ett stort avtryck på ekonomin i både Sverige och globalt”. Han lyfte också fram att de omfattande stödåtgärder som regeringar, centralbanker och myndigheter gjort har bidragit till att vi undvikit en global finanskris.
 
Läs hela vår fondkommentar här
 
Nytt på Fondmarknaden.se

Det är med glädje vi nu kan presentera ett nytt modernt utseende för Fondmarknaden.se. Arbetet har pågått under hösten och vintern och vi kan nu presentera de första delarna av vår uppdaterade hemsida. Utvecklingen kommer fortsatt att pågå under 2021 och vi kommer succesivt byta ut gamla sidor och funktioner mot nya. 

Några av nyheterna är:
  • Nytt användarvänligt och mobilanpassat gränssnitt.
  • Direktinsättning via Swish.
  • Inflytt i andelar till ISK.
  • Spara som gåva.
Läs mer om förbättringarna här
 
 
Aktiva fondportföljer
Våra Aktiva fondportföljer har under förra månaden fortsatt att prestera väl.

Aktiv Defensiv: +1,03 %
Defensiv mixindex: +0,25 % 

Aktiv Balanserad: +3,48 % 
Balanserad mixindex: +0,42%

Aktiv Offensiv: +4,22 % 
MSCI World: +0,85 % 

Aktiv Tillväxt: +6,14 
MSCI EM: +6,68 % 


(Siffror innan avgifter)
 
 
 
Bästa fonderna
Månadens bästa aktiefond
Thematica – Future Mobility Retl SEK Acc +25,12 %
 
Månadens bästa hedgefond
Adrigo Small & Midcap L/S +10,40 %
 
Månadens bästa räntefond
BNP Paribas Glbl Cnvrt Cl C +6,57 %

Avkastning per 2021-02-08, 30 dagar bakåt

Se våra topplistor här
 
 
Jag vill fortsätta att ta emot information och nyheter från Fondmarknaden.se

Ja, gärna        Nej, tack
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och som investerare kan man förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.