Följ arbetet med sommarens och höstens stora vandring i "Pilgrims walk for futures" första nyhetsbrev.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
INFOrmations- & NyhetsBREV NR 1
 
 
Hej alla klimatvandrare!
 
Här kommer ett första nyhetsbrev inför den pilgrimsvandring som nu planeras till klimatmötet COP26 i Glasgow. ”Pilgrim's Walk for Future”. Vi kommer att starta vandringen i Vadstena den 18 Juli 2021 för att vandra 180 mil uppdelat på 16 veckors vandring. Vi beräknar vara framme i Glasgow lördagen den 30 oktober.

Klimatmötet i Glasgow i november blir avgörande för hela mänsklighetens framtid. Om vi ska kunna hejda den globala uppvärmningen och de katastrofer och lidande det kommer leda till måste våra utsläpp av koldioxid drastiskt minska, det är klimatforskarna överens om.Just i skrivande stund befinner vi oss mitt i en pandemi och ingen vet exakt hur något blir. Men det finns ännu hopp att det bli möjligt att genomföra FNs klimatmöte och därmed vandringen som planerat.

Denna vandring handlar om att sätta klimatet främst på agendan igen. Vi vandrar med samma krav som Fridays for Future ställer på beslutsfattarna; att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 °C, följa Parisavtalet, säkerställ klimaträttvisa och lyssna på den bästa förenade vetenskapen som för närvarande finns. Vi vill också att vandringen ska uppmuntra till egen reflektion och att vi som enskilda individer tar egna steg för klimaträttvisa och hållbarhet. Vandringen blir därför både en protest och en inre pilgrimsresa i våra egna liv. En vandring som ger hopp för framtiden.

Med Pilgrim's Walk for Future hoppas vi skapa ett brett engagemang i hela landet. Vill vi inbjuda individer, trossamfund, föreningsliv, företag, organisationer och offentliga aktörer i samhället att delta och bidra på olika sätt. Vi vill att alla ska känna sig välkomna oavsett livsåskådning, politisk- eller religiös tillhörighet.

Svenska kyrkan har beslutat om en färdplan för klimatet. Pilgrim's Walk for Future är en del av denna. Linköpings stift har tillsammans med Växjö- och Lunds stift fått uppdraget att organisera vandringen.

Vi vill med detta första nyhetsbrev informera dig om den planerade vandringen. Berätta om hur långt planeringen fortskridit och vilka vi är som idag arbetar i projektet. Du är varmt välkommen att bidra som pilgrimsvandrare eller tillskyndare av initiativet. Ditt engagemang för klimatet behövs!

Med Heliga Birgittas bön
”Visa mig vägen – och gör mig villig att vandra den”

Rickard Borgenback
Pilgrimspräst, föreståndare, Pilgrimscentrum i Vadstena
Projektansvarig för Pilgrims walk for future
Var kommer vi att gå?
 
Pilgrim's Walk for Futures sträcka blir knappt 180 mil uppdelat på 16 veckors vandring. Färden över vattnet kommer ske med båt eller skuta. Vandringen planeras så att 6 dagar av vandring följs av en vandringsfri dag. En normal dagsetapp är runt 20 km lång och går i ett pilgrimstempo med gott om tid för kroppslig och andlig återhämtning. Söndagarna kommer vara vandringsfria. Det finns hela tiden vandringsledare, andlig ledare samt följebil med, så att vandringen ska bli så bra, innehållsrik och säker som möjligt.

Vandringen genom Sverige, Danmark och ned till Hamburg kommer gå på det som kommer bli S:t Birgitta Ways "the pilgrims path to Vadstena". S:t Birgitta ways går längs redan befintliga pilgrimsleder. Vi kommer följa Klosterleden, Franciskusleden, Munkaleden och Nydalaleden och sen vidare längs pilgrimsvägarna i Skåne. Leden som helhet är under uppbyggnad och vandringen blir en del i att på sikt ha en helt färdig led med markägaravtal, märkning och annat som krävs.

Vi har ett samarbete med Naturkartan som hjälper oss att lägga upp hela sträckan digitalt och vi räknar med att senare under våren kunna presentera hela sträckan på en digital karta där du kan zooma in och se mer i detalj var i kommer att gå.
 
Genom vackra Sommarsverige...
 
I Sverige kommer vi bland annat passera Jönköping, Nydala, Ljungby, Markaryd, Örkelljunga och Landskrona. Har du möjlighet, eller känner du någon som kan ta hand om pilgrimer någonstans längs vägen, så kontakta oss!
 
...Och Vidare ut i Europa
 
Efter Lund går färden över till Danmark längs de danska pilgrimslederna och därefter över till Tyskland och leder ner till Hamburg. Här följer vi i mångt och mycket de Jakobsvägar som är etablerade pilgrimsleder sedan länge. I Münster ansluter vandringen till den europeiska vandringen "Geht doch!" som sen tar sig vidare genom Nederländerna, över Engelska kanalen och till slut kommer fram till Glasgow.

 
Vi behöver nU din hjälp!
 
Just nu letar vi lokaler/platser där vi kan samlas, äta och övernatta längs vandringen. Bor du i närheten av Klosterleden, Franciskusleden, Munkaleden, Nydalaleden eller längs pilgrimsvägen i Skåne och känner till eller ansvarar för församlingshem, vandrarhem, scoutgårdar, en stor lada med höskulle eller något liknande, som kan husera en grupp mellan 20-30 personer, tveka inte att kontakta oss!
 
Play movie
Zoomhälsning från vår
vandringsledare Annika Spalde
 
I det här klippet får du möta Annika Spalde. Vandringsledare för Pilgrim's Walk for Future som ska leda vandringen hela vägen från Vadstena till Glasgow och klimattoppmötet COP 26. Vem är hon? Hur förbereder hon sig och hur är magkänslan? Pilgrimscentrums Emanuel Eriksson intervjuar.
 
Snart kan du anmäla dig till vandringen på vår kampanjsida walkforfuture.se
 
Ni som redan nu vill anmäla er för att vandra med hela eller delar av Pilgrim's Walk for Future kommer snart kunna göra det på vår kampanjsida "walkforfuture.se". Du kommer dels kunna anmäla dig för en veckas vandring, dels för kortare eller längre vandringar. Du kommer också kunna skapa en egen vandring där du bor, under samma flagg. Ni som prenumererar på detta nyhetsbrev blir först med att få information om anmälan och sådeles har ni möjlighet att anmäla er först.
Vad händer i Europa?
 
Eva Hagström från Pilgrimscentrum i Vadstena har en viktig roll att spela på denna vandring. Hennes roll i projektet är att jobba med de internationella kontakterna och att vi samtidigt som vi arrangerar vandringen också bygger relationer och en mer fungerande pilgrimsled för framtiden. Hon jobbar helt enkelt för att St Birgitta Ways blir mer levande genom Pilgrims walk for future.

- Vi har fått mycket positiva signaler från våra kollegor i Danmark och Tyskland. De vill hjälpa till att visa vägen, fixa mat och logi och även vandra med oss delar av sträckan. Väl framme i Münster, i slutet på september, kommer vi haka på den polsk-tyska vandringen som går vidare mot Glasgow, säger Eva Hagström.

- Andra viktiga samarbeten som redan etablerats i Pilgrim's Walk for Future är med Act, Svenska kyrkans unga, WWF, Naturskyddsföreningen och fler ansluter till vandringen hela tiden, fortsätter Eva.

Representerar du en organisation, företag, kommun eller region som vill vara med och stötta och stödja Pilgrims walk for future så kontakta oss!
 
Vilka arbetar med vandringen?
 
Rickard Borgenback
 
Projektansvarig och pilgrimspräst, Pilgrimscentrum i Vadstena
rickard.borgenback@svenskakyrkan.se
 
Emil Selse
 
Projektledare för själva vandringen, miljöingenjör, Pilgrimscentrum i Vadstena
emil.selse@svenskakyrkan.se
 
Annika Spalde
 
Vandringsledare och diakon, Pilgrimscentrum i Vadstena
annika.spalde@svenskakyrkan.se
 
Emanuel Eriksson
 
Kommunikationsansvarig, Pilgrimscentrum i Vadstena
emanuel.eriksson@svenskakyrkan.se
sms: 0730-222658
 
Eva Hagström
 
pilgrimsutvecklare, Pilgrimscentrum i Vadstena
eva.hagstrom@svenskakyrkan.se
 
Marianne Larsson
 
Projektledare för Lund och Växjö stift.
info@kallarbacken.nu


Pilgrims walk for future har även en referensgrupp och ett nätverk knutit till sig. Mer om dessa i nästa nyhetsbrev.