© Europeiska kommissionen
EU står enat mot Rysslands invasion av Ukraina
 
EU står enat i sin solidaritet med Ukraina och fortsätter att stödja landet och dess medborgare, bland annat genom politiskt, ekonomiskt och humanitärt stöd. EU har reagerat på Rysslands angrepp och har antagit flertalet restriktioner och sanktioner som förväntas få omfattande konsekvenser för Ryssland.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har fördömt Rysslands invasion mot Ukraina och har kontinuerligt uppmanat den ryske presidenten att upphöra med fientligheterna. Hon har även meddelat att EU anslår 500 miljoner euro för att hantera krigets humanitära konsekvenser, både i Ukraina och för människor på flykt. Vidare lovorar EU-kommissionens ordförande det tappra ukrainska folket som håller upp frihetsfacklan för alla, visar ett enormt mod och kämpar för universella värden.

Kommissionen och EU fortsätter att vidta åtgärder för att bistå Ukraina i krisen vilket går att läsa mer om här.
 
Ukrainas ambassadör besökte SKR
 
Den 10 mars deltog Ukrainas ambassadör i Sverige, Andrii Plakhotniuk, i ett möte med kommun- och regionpolitiker från partierna som finns representerade i SKR:s styrelsen, beredningar och delegationer.

Ambassadören beskrev på ett mycket gripande sätt hur situationen är för Ukrainas folk efter den ryska invasionen, tackade kommuner och regioner för det starka stödet, och beskrev vilket stöd han hoppas att Sverige på alla nivåer ska fortsätta att bidra med.

Även SKR:s ordförande, Anders Knape, uttryckte SKR:s starka stöd och solidaritet, både med Ukrainas folk, landets ledning och ukrainska kommuners ledningar. SKR har drivit och driver fortfarande flera projekt för att stödja demokratiska reformer och utveckling av den lokala demokratin i Ukraina och landets lokala förvaltningar.

Läs mer här
 
#StandWithUkraine
 
I ett uttalande från de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation (CEMR) fördömer lokala och regionala ledare över hela Europa de många attackerna och kränkningarna av Ukrainas territoriella integritet och suveränitet.

CEMR uttrycker sitt fulla stöd och solidaritet med det ukrainska folket och kollegorna i lokala och regionala myndigheter och betonar hur de inte kommer att acceptera att europeiska värderingar och integritet kränks. Vidare motsätter de sig bestämt en uppdelning av en fri och demokratisk stat i Europa och uppmanar lokala och regionala myndigheter att skriva under en namninsamling för visa sitt stöd för uttalandet och det ukrainska folket. 
 
Stöd till Ukraina 
 
Regionkommittén får många förfrågningar hur man kan hjälpa Ukraina och dess medborgare och har därför sammanställt information beträffande konkret och materiellt stöd.

På hemsidan går det bland annat att läsa om de förnödenheter som efterfrågas av lokala och regionala myndigheter i Ukraina, kontaktvägar och exempel på lokala och regionala hjälpinsatser och initiativ. Överst på listan av aktuella förnödenheter finns bland annat hygienprodukter, medicin och mat som konserver, mjöl, pasta och barnmat.

Läs mer om hur du kan hjälpa till här eller kontakta corleap@cor.europa.eu för ytterligare information och förslag.
 
Internationella dagen den 20 april
 
Onsdagen den 20 april anordnar SKR en heldag för dig som är förtroendevald eller tjänsteperson i kommun eller region med ett intresse för EU- och internationella frågor. 
 
Den senaste tidens händelseutveckling med Rysslands invasion av Ukraina, ett demokratiskt land i Europa, berör och påverkar oss alla. Samtidigt har det visat på ett EU som står enat och vikten av ett starkt internationellt samarbete. Vi hoppas att årets konferens kan erbjuda ett forum för oss att samtala och utbyta våra tankar om detta.
 
I skuggan av kriget fortgår arbetet på hemmaplan. Det lokala självstyret står i fokus då Europarådets kongress granskar Sveriges genomförande av konventionen om det lokala självstyret. Konferensen om Europas framtid diskuteras runt om i EU. Sverige förbereder sig inför att ta över det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd våren 2023. Hur vill vi, det lokala och regionala Sverige, att EU ska se ut i framtiden och vilken är vår roll i det? Det är ytterligare en av frågeställningarna som kommer att diskuteras på Internationella dagen 2022.

Datum: 20 april 2022
Tid: 10.00 – ca 16.00
Plats: Genomförs digitalt

Anmäl dig senast den 19 april 2022.
 
 
 
© Regionkommitén
Toppmötet i Marseille 
 
Under toppmötet som ägde rum i Marseille den 3-4 mars antogs en deklaration om regioner och städer i EU:s solidaritet med Ukraina.

I deklarationen betonas bland annat hur den ryske presidentens aggressiva agerande strider mot internationell rätt och äventyrar hela systemet för säkerhet och stabilitet i Europa. Vidare kräver Regionkommittén att hårdast möjliga sanktioner införs mot den ryska regeringen, uppmanar kommissionen att omedelbart hjälpa Ukrainas medborgare genom att utlösa civilskyddsmekanismen för humanitärt bistånd och yrkar på att ukrainska medborgare som flyr kriget ska beviljas flyktingstatus enligt EU:s asyllagstiftning.

Läs hela deklarationen här
 
De regionala och lokala myndigheterna är grundstenarna för demokratin i Europa och toppmötet i Marseille var en markering av deras försök att bli erkända som en del av EU:s demokratiska struktur.

Under toppmötet antogs även ett manifest med målet att uppmana Europas ledare att lyssna på rösterna från politiker som valts på regional och lokal nivå i hela EU och som har åtagit sig att föra Europa närmare medborgarna.

Läs hela manifestet här
 
 
© Noel Mushangwe och Karin Melin. Foto: Emma Herlitz
Internationella partnerskapsprojekt 
 
Nu är det dags att ansöka om internationella partnerskapsprojekt via Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Ett kommunalt partnerskap innebär att en svensk kommun eller region tillsammans med en internationell motsvarighet arbetar med gemensamma utmaningar. Här kan svenska kommuner och regioner göra skillnad i världen samtidigt som de själva får del av nya metoder, kunskap och verktyg genom det globala utbytet. Genom att ta del av varandras kunskaper och lärdomar kan vi hjälpas åt att lösa utmaningar på såväl lokal som på global nivå.

Har er kommun eller region aldrig varit engagerad i ett partnerskap ansöker ni först om en förberedelse. Det går att göra när som helst under året. Kontakta då partnership@icld.se eller Läs mer här  

Är er kommun eller region redan aktiv i ett kommunalt partnerskap?
Då kan ni ansöka om ytterligare bidrag för kommunikationsspridning om partnerskapet. Läs mer och ansök här

Ansökan stänger den 15 mars.
 
 
 
 
Webbinarium med tema Agenda 2030
 
Den 28 mars anordnar SKR tillsammans med Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) ett webbinarium på temat Volontary Local Reviews (VLRs). Under webbinariet kommer åhörarna att få ta del av ”lessons learnt” och en forskningsrapport om Malmös, Stockholms, Uppsalas och Helsingborgs erfarenheter av att skriva sina första VLR:er. Representanter från FN:s institut för utbildning och forskning (UNITAR) och United Cities and Local Governments (UCLG) kommer även att delta.

Datum: 28 mars 2022
Tid: 14:00- 15:30
Plats: Zoom

Anmälan är öppen till och med tisdagen den 24 mars 2022.
 
 
Demokratidagen den 28 april
 
Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in till Demokratidagen den 28 april 2022. Demokratidagen genomförs även i år digitalt med möjligheten att välja seminarier utifrån olika ämnesområden som demokratiutveckling, medborgardialog, politiskt ledarskap, revison och mänskliga rättigheter.

Under dagen kommer bland andra SKR:s ordförande Anders Knape, journalisten Erika Bjerström, särskilde utredaren Anders Teljebäck, forskarna Siv Sandberg och Anders Lidström samt många andra intressanta personer verksamma inom demokratiområdet att tala.

Datum: 28 april 2022
Tid: 9.00 – 16.00
Plats: Genomförs digitalt

Anmäl dig senast den 22 april 2022.
 
 
 
 
Gå med i unga folkvalda politikers gemenskap
 
Är du politiker, har du ett lokalt eller regionalt mandat i EU och är du född efter den 1 januari 1982? Är du redo att skapa nätverk, utbyta bästa praxis, bidra till Europeiska regionkommitténs arbete samt träffa och debattera med ledamöter från ReK? Ansök då om att gå med i unga folkvalda politikers nätverk.

YEP-programmet (Young elected politicians) ger unga lokala folkvalda politiker möjlighet att få insikt i vilka möjligheter EU erbjuder lokalt och regionalt, att tala på europeiska regioners och kommuners vägnar i EU:s lagstiftningsprocess och profilera dig i europeiska kretsar. Deltagarna kommer dessutom att få möjlighet att delta i kommunikationsverksamhet med koppling till programmet.

Programmet är uppbyggt kring tre teman:
  • Föra EU närmare medborgarna
  • Bygga motståndskraftiga samhällen
  • Sammanhållning som ett grundläggande värde
Ansök senast den 8 april 2022.
 
 
Foto: Assaad Al-Niyazi
Webbinarium med SKL International och Utrikespolitiska institutet 
 
Som en del av den svenska regeringens femårsstrategi (2017-2021) för utvecklingssamarbete med Irak, genomför SKR och dess dotterbolag SKL International ett Sida-finansierad utvecklingsprojekt med fokus på lokalt självstyre i Irak (LOGDEVI). 

Den 1 mars bjöd SKL International tillsammans med Utrikespolitiska institutet in till ett webbinarium där den Irakiska befolkningens krav på förändring i landet och de strukturella barriärer och motstånd som hindrar det diskuterades.

Webbinariet spelades in och går att ta del av här på evenemangets facebooksida
 
 
Sök praktik på SKR:s kontor i Bryssel
 
Är du intresserad av EU, frågor som rör kommunal och regional verksamhet och har en avslutad eller snart avslutad akademisk grundutbildning med samhällsvetenskaplig inriktning? Då kanske du är SKR:s Brysselkontors nästa praktikant.

SKR:s Brysselkontor erbjuder en praktik under perioden 1 september 2022 till 31 januari 2023. Du kommer bland annat att ha i uppgift att söka och vidarebefordra information inom de politikområden som är aktuella för förbundets medlemmar. Du medverkar i att upprätta besöks- och seminarieprogram för medlemsgrupper som kommer till Bryssel. En annan viktig uppgift är att bevaka möten och konferenser och rapportera hem från dessa. Du kommer även att bistå med samordningen av underlag till den svenska delegationen i Regionkommittén.

Varmt välkommen att skicka in din ansökan t.o.m den 20 mars.

Läs mer om praktikplatsen och hur du ansöker här
 
Redaktör
Linnea Nylund
linnea.nylund@skr.se
+46 72 998 11 74
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se