Kompetensutveckling med lärare, såväl via Zoom som i klassrum
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
3 februari 2021
Start  |  Schema  |  Priser  |  Kontakt  |  Tipsa en vän
Vad är Node.js?
 
www.ribomation.se
Node.js har på mindre än ett decenium fullständigt ändrat perceptionen av JavaScript och vad språket kan användas för. Plattformen har klart kommit att starkt utmana Java som primär platform för applikationsutveckling.
Det tekniska skälet är att Node på ett mycket effektivt sätt bygger på asynkron exekvering. Varje gång ett Node program utför en operation som involverar någon form av väntan (blocking call), såsom att skriva ut en text till terminalen eller en fil, eller för den delen läsa något från en TCP socket, så registrerar man först en funktion (call-back), som ska anropas när operationen är klar.
Det här kallas för continuation-modellen och innebär att programmet fortsätter sin exekvering i den call-back funktion som registrerats. Görs det sen ett nytt blocking call anrop, så registreras ytterligare en continuation function, vilken driver exekveringen vidare efter att operationen genomförts.
Tekniskt sett är detta extremt effektivt, eftersom det utnyttjar CPU:n på ett optimalt sätt. Mänskligt sätt, å andra sidan, lämnar det en del övrigt att önska, eftersom dylika program består av nästlade funktioner inuti nästlade funktioner.
Man brukar kalla detta för bumerang-effekten, eftersom med kod-indentering så förskjuts koden mer och mer år höger och på håll liknar en bumerang. Mer frispråkiga personer brukar benämna det rätt och slätt som call-back hell.
Med tiden så har det utvecklats nya språkstöd och idiom för att på ett bättre sätt implementera dylika program. Så, när man idag skriver Node.js program bygger de på promises och async functions.
Vad som tidigare var komplext att skriva, blev hur enkelt som helst med hjälp av async funktioner, vilka anropar promise returnerande funktioner. I förra veckans nyhetsbrev, skrev jag om Firebase och att:
All data om kurser, datum med mera finns i Firestore och bakgrundsuppgifter hanteras av Node.js script som exekveras på Firebase Cloud Functions. Exempel på en bakgrundsuppgift är när du anmäler dig till en kurs.
Registreringsoperationen är en Node.js async function, som anropar promise returnerande funktioner i Firebase bibliotektet, genom att skriva await framför anropet. Användningen av await är centralt för detta och innebär att den asynkrona hanteringen sköts i bakgrunden utan att man behöver störa kodflödet med nästlade continuation-funktioner.
Tekniskt sett, realiseras async/await med co-routines, vilket emellertid får beskrivas i en annan krönika.
Väl mött på kurs (via Zoom) hos Ribomation och ta en extra titt på vår kurs om Node.js.
Jens Riboe
Jens Riboe
VD på Ribomation
 
Kurs om Node.js
 
22 – 23 februari
 
Node.js har på mindre än ett decenium fullständigt ändrat perceptionen av JavaScript och vad språket kan användas för. Plattformen har klart kommit att starkt utmana Java som primär platform för applikationsutveckling.
Ett vanligt begrepp är full-stack development , som innebär användning av JS på browser-client sidan i form av SPA ramverk som Angular, användning av JS på server sidan i form av ExpressJS REST web services servrar och användning av JS/JSON i databasen i form av MongoDB med flera.
Sammandrag av kursinnehållet
 
Background and Overview
Sample Node.js Programs
Understanding Node Modules
Node.js Basic API
Asynchronous Execution
Call-Backs
Promises
Async Functions
JavaScript Execution Model
Delayed Execution
Global Object Process
Using a Buffer for I/O
Working with Files
Understanding EventEmitter
Understanding Streams
HTTP Client
HTTP Server
Using Express
Using Socket.io
The Node.js Eco-System
Logo
Datum22 – 23 februari 2021
PlatsFjärrkurs via Zoom.
MågruppJavaScript programmerare
FörkunskaperGod erfarenhet av att programmera i JavaScript
Kursen ges på svenska, men vårt kursmaterial är författat på engelska.
Läs mer och boka din plats
https://www.ribomation.se/courses/javascript/nodejs

Kurs om Google Firebase
 
22–23 februari
 
Om du har erfarenhet av att bygga back-end system där data ska synkroniseras i realtid mellan många aktiva deltagare på olika klienter såsom modern webbapp, mobile hybrid-app, Android/iPhone mobile-app, så vet du hur komplicerat detta är och hur mycket tekniskt arbete som krävs. Jämför detta då med Google Firebase FireStore JSON DB, där du är igång och synkar klienter på en förmiddag!
Detta får du lära dig på kursen:
 
  • Konfigurera olika sätt att logga in, såsom email/password, via 3:de part såsom Google, Facebook m.fl
  • Spara och hämta JSON data med FireStore.
  • Hur man enkelt kan prenumerera på uppdateringar från en collection eller document, med RxFire.
  • Spara och hämta filer med Firebase Storage.
  • Skriva cloud functions i Node.js, vilka invokeras via HTTPS, direktanrop eller aktiverade av händelser i FireStore eller Storage.
  • Driftsätta en webb-applikation i Firebase Hosting.
  • Konfigurera åtkomst regler i FireStore och Storage.
LogoDenna kurs vänder sig till applikationsutvecklare, troligtvis med en bakgrund i server-side development, och som nu behöver förstå och kunna tillämpa CSS och HTML.
Datum22–23 februari 2021
PlatsFjärrkurs via Zoom
MågruppApplikationsutvecklare
FörkunskaperJavaScript
Kursen ges på svenska, men vårt kursmaterial är författat på engelska.
Läs mer och boka din plats
https://www.ribomation.se/courses/cloud-computing/firebase

Priser för fjärrkurser
 
Våra priser på fjärrkurser är mycket fördelaktiga. Du kan antingen registera dig för ett schemalagt kurstillfälle, eller kontakta oss för en företagsanpassad kurs.
KursformPris
Schemalagt4000 kr/kursdag
Företagsanpassat7500 kr/kursdag
+ 1500 kr/person
För alla priser tillkommer lagstadgad MOMS.
Våra ämnesområden
 
Klicka på bilden nedan för att visa aktuellt kursschema
 
Ribomation är ett utbildningsföretag som enbart vänder sig till professionella programmerare, vilka vill fördjupa sina kunskaper i programmering av ett visst programspråk, bibliotek eller verktyg. Vi erbjuder lärarledda online-kurser, företagsinterna kurser hos er samt schemalagda kurser centralt i Stockholm.
Se vad våra kunder tycker:
Amazing teacher with very deep and relevant knowledge of the subject.
 Nöjd deltagare på kurs hos Ribomation
 

Vänliga hälsningar,
Gabriella på Ribomation
Detta ebrev har skickats till 

Därför får du våra utskick:

Vi vänder oss uteslutande till professionella programmerare, i deras yrkesroll som program-utvecklare, samt associerade personer i beslutande ställning.

Du har fått detta epost-utskick för att du antingen har varit i kontakt med oss som kund eller så har vi erhållt din epostadress via förvärv av utskickslistor eller från en offentligt publicerad webbplats eller för att någon kollega delat med sig av epost-info.

Om du inte vill ha våra utskick fortsättningsvis, så kan du enkelt välja att av-prenumerera via länken längst ned i detta e-brev.

Behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med GDPR, Artikel 1, §6, stycke f: "Berättigat intresse". "Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter."