Kompetensutveckling med lärare, såväl via Zoom som i klassrum
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
27 januari 2021
Start  |  Schema  |  Priser  |  Kontakt  |  Tipsa en vän
Vad innebär server-less?
 
www.ribomation.se
Begreppet server-less är inte en materialfråga utan snarare en ägarfråga. Det här utgör också fundamentet för cloud computing.
När du designar och implementerar ett system som ska driftsättas på en molnplattform, dvs vara server-less, innebär det att du inte behöver införskaffa och underhålla servrar. Det ansvaret har dock leverantören för molnplattformen i fråga.
Vi på Ribomation har arbetat med molnlösningar sedan slutet av 2007, på några olika molnplattformar. På våren 2012 startade Firebase, som både namn på plattform och företag. Två år senare blev de förvärvade av Google som integrerade deras tjänster i deras större molnutbud (GCP).
Firebase's första produkt i 2012, var RTDB, som utgör ett stort JSON träd. Dvs varje nod är ett JSON dokument, som i sin tur kan innehålla underdokument. Det anmärkningsvärda med RTDB, var dock att man enkelt kunde associera lyssnare (listener subscriptions) på olika noder och via web-sockets skicka data till alla lyssnande klienter när något ändrats i den nod man lyssnade av.
Att kunna push:a ut data på detta sätt, utan att använda quick-polling eller long-polling, var helt enkelt revolutionerande. Det var också detta som låg till grund för Googles förvärvsbeslut.
Några år efter förvärvet, hösten 2017, lanserades Firestore, som en ersättare för RTDB. Firestore har hämtat en del inspiration från MongoDB, genom att JSON dokument är organiserade i sökbara collections och sub-collections. Realtidsegenskapen med att kunna lyssna på förändringar i JSON dokumenten, har Firestore hämtat från RTDB.
Vi på Ribomation har arbetat med Firebase sedan 2018 och utgör numera vår primära molnplattform. Vår webbplats ribomation.se är en Angular applikation utökad med server-side rendering (SSR) via Angular Universal och driftsatt på Firebase Hosting.
All data om kurser, datum med mera finns i Firestore och bakgrundsuppgifter hanteras av Node.js script som exekveras på Firebase Cloud Functions. Exempel på en bakgrundsuppgift är när du anmäler dig till en kurs. Formulärdata skickas till en HTTPS cloud funktion, vilken registrerar uppgifterna i Firestore och skickar dig en kvittens på att en anmälan har tagits emot.
Passa på och anmälan dig till kursen i Firebase och se det hela in action. På kursen kommer vi bl.a. diskutera best-practices med Firebase och kika på delar av vår egen implementation. Väl mött på kursen!
Jens Riboe
Jens Riboe
VD på Ribomation
 
Kurs om Google Firebase
 
22–23 februari
 
Om du har erfarenhet av att bygga back-end system där data ska synkroniseras i realtid mellan många aktiva deltagare på olika klienter såsom modern webbapp, mobile hybrid-app, Android/iPhone mobile-app, så vet du hur komplicerat detta är och hur mycket tekniskt arbete som krävs. Jämför detta då med Google Firebase FireStore JSON DB, där du är igång och synkar klienter på en förmiddag!
Detta får du lära dig på kursen:
 
  • Konfigurera olika sätt att logga in, såsom email/password, via 3:de part såsom Google, Facebook m.fl
  • Spara och hämta JSON data med FireStore.
  • Hur man enkelt kan prenumerera på uppdateringar från en collection eller document, med RxFire.
  • Spara och hämta filer med Firebase Storage.
  • Skriva cloud functions i Node.js, vilka invokeras via HTTPS, direktanrop eller aktiverade av händelser i FireStore eller Storage.
  • Driftsätta en webb-applikation i Firebase Hosting.
  • Konfigurera åtkomst regler i FireStore och Storage.
LogoDenna kurs vänder sig till applikationsutvecklare, troligtvis med en bakgrund i server-side development, och som nu behöver förstå och kunna tillämpa CSS och HTML.
Datum22–23 februari 2021
PlatsFjärrkurs via Zoom
MågruppApplikationsutvecklare
FörkunskaperJavaScript
Kursen ges på svenska, men vårt kursmaterial är författat på engelska.
Läs mer och boka din plats
https://www.ribomation.se/courses/cloud-computing/firebase

Kurs om Angular
 
1–4 februari
 
Angular har på kort tid blivit industri-standard för att bygga moderna webbapplikationer baserade på principen om single-page application (SPA). Detta innebär att browsern laddar en enstaka HTML fil, som i sin tur laddar JavaScript kod och CSS style-sheets. Alla logiska webbsidor byggs upp av JS funktioner, HTML template snippets och renderas med CSS stylesheets.
  Denna kurs lär dig allt du behöver veta för att snabbt komma igång och bygga moderna webbapplikationer med hjälp av Angular.
LogoDenna kurs vänder sig till webbapplikationsutvecklare som snabbat och effektivt vill komma igpng med att bygga webbapplikationer i Angular. Vi använder alltid den senaste versionen, vilket f.n. är Angular version 11, som släpptes i november.
Datum1–4 februari 2021
PlatsFjärrkurs via Zoom.
MågruppWebbapplikationsutvecklare
FörkunskaperJavaScript och CSS/HTML. Vi rekommenderar kunskaper motsvarande våra grundkurser i JavaScript respektive CSS-HTML.
Kursen ges på svenska, men vårt kursmaterial är författat på engelska.
Läs mer och boka din plats
https://www.ribomation.se/courses/web/angular-basics

Kurs om Clean Code i Java
 
24 – 25 februari
 
Har du någon gång jobbat i ett katastrofprojekt? Ett programutvecklingsprojekt där utvecklingen helt stannat av och gruppen är paralyserad av rädsla för att minsta kodförändring ska utlösa en kanonad av nya buggar. Ett sådant projekt utgör slutpunkten för en lång resa som började med att man inte hade tid att städa upp den där kodmodulen, för att just denna vecka var det så extra mycket att göra i projektet. Känns det igen?
Förekomsten av dålig kod i programsystem ska jämföras med förekomst av mögel i hus. Det kommer bara att bli värre och värre. Denna kurs tar sikte på att det finns mycket att göra i förebyggande syfte och hur man systematiskt kan göra dålig kod mindre dålig och till slut göra den bra.
Sammandrag av kursinnehållet
 
Software Design
Design Principles
Case Studies
Design Patterns
Refactoring
Clean Code Basics
Comments and Formatting
Meaningful Names
Functions
Classes
Data Structures
Error Handling
Unit Testing
System Architecture
Build Tools
Continuous Integration and Deployment
Logo
Datum24 – 25 februari 2021
PlatsFjärrkurs via Zoom.
MågruppJava programmerare
FörkunskaperVana att programmera i Java
Kursen ges på svenska, men vårt kursmaterial är författat på engelska.
Läs mer och boka din plats
https://www.ribomation.se/courses/jvm/clean-code-java

Priser för fjärrkurser
 
Våra priser på fjärrkurser är mycket fördelaktiga. Du kan antingen registera dig för ett schemalagt kurstillfälle, eller kontakta oss för en företagsanpassad kurs.
KursformPris
Schemalagt4000 kr/kursdag
Företagsanpassat7500 kr/kursdag
+ 1500 kr/person
För alla priser tillkommer lagstadgad MOMS.
Våra ämnesområden
 
Klicka på bilden nedan för att visa aktuellt kursschema
 
Ribomation är ett utbildningsföretag som enbart vänder sig till professionella programmerare, vilka vill fördjupa sina kunskaper i programmering av ett visst programspråk, bibliotek eller verktyg. Vi erbjuder lärarledda online-kurser, företagsinterna kurser hos er samt schemalagda kurser centralt i Stockholm.
Se vad våra kunder tycker:
Amazing teacher with very deep and relevant knowledge of the subject.
 Nöjd deltagare på kurs hos Ribomation
 

Vänliga hälsningar,
Gabriella på Ribomation
Detta ebrev har skickats till 

Därför får du våra utskick:

Vi vänder oss uteslutande till professionella programmerare, i deras yrkesroll som program-utvecklare, samt associerade personer i beslutande ställning.

Du har fått detta epost-utskick för att du antingen har varit i kontakt med oss som kund eller så har vi erhållt din epostadress via förvärv av utskickslistor eller från en offentligt publicerad webbplats eller för att någon kollega delat med sig av epost-info.

Om du inte vill ha våra utskick fortsättningsvis, så kan du enkelt välja att av-prenumerera via länken längst ned i detta e-brev.

Behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med GDPR, Artikel 1, §6, stycke f: "Berättigat intresse". "Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter."