Nyhetsbrev från 2030-sekretariatet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nyhetsbrev 1
Januari 2021
Nyhetsbrev från 2030-sekretariatet
 
I slutet av varje månad samlar 2030-sekretariatet nyheter kring transportomställningen i Sverige. Tipsa oss gärna om nyheter! 

Vi ändrar lite. Vi nöjer oss inte med att rapportera nyheter, utan kommenterar vad som sker utifrån behovet av omställning. Det som ser bra ut kan i själva verkat sträva åt andra hållet.

Klicka här om du vill prenumerera på nyhetsbrevet. Skicka gärna vidare till dem du tror kan vara intresserade.
Vägledning för transportköpare och transportsäljare
Länsstyrelsen i Västmanland har tagit fram vägledningar för transportköpare och -säljare, som verktyg för fossilfrihet. Dessa redovisades på ett webbinarium modererat av 2030-sekretariatet. Åkerier och andra nyckelaktörer deltog i diskussionerna och vi hoppas att många kan ha stor nytta av dessa vägledningar. 

Webbinariet kan ses här, och vägledningarna laddas ned här.
USA tillbaka i Parisavtalet
 
Direkt efter att President Biden installerades den 20 januari, anslöt han åter USA till Parisavtalet, och upphävde en rad Trumpbeslut som gynnade oljeindustrin. Biden har lanserat en "whole government" strategi som gör att hela den amerikanska administrationen är engagerade i framflyttade klimatmål och begränsningar inom olje- och gasindustrin. Biden nytillsatta klimatsändebud John Kerry, tidigare utrikesminister, har offentligt bett om ursäkt för USA:s passivitet de senaste fyra åren.

2030-sekretariatet välkomnar att USA nu åter tar klimatfrågan på allvar. Dels kommer krafter i USA, som Kalifornien, få fortsatt stöd för klimatarbetet, dels kommer USA att vara en konstruktiv röst i en allt större grupp länder som vill ta krafttag för att stoppa klimatförändringarna.

Läs mer
 
Storbritannien – fokusland 2021 och en joker i klimatarbetet
 
Vad sker på klimatfronten i Storbritannien utanför EU? Just innan jul 2020 presenterades 10 punkter för den gröna revolutionen, och premiärminister Boris Johnson talar om en grön industripolitik.

Storbritannien som en gång var en av de stora källorna till försurning i Sverige, har genomfört förändringar på en rad områden och satt klimatmål som närmar sig Sveriges. Klimatmålet ska ge en minskning av koldioxidutsläpp till 2030 på 68 procent.

Storbritannien är 2030-sekretariatets fokusland 2021. Vi kommer att följa vad som sker, och belysa sådant som kan inspirera och driva på utvecklingen i Sverige.
 
2030-sekretariatets fordonsprognos för 2030 uppdaterad
 
2030-sekretariatet har uppdaterat vår fordonsprognos för 2030, när klimatmålen ska vara uppnådda. Dels sker mycket i EU, dels har försäljningen av laddbara fordon ökat snabbt.
Resultatet är dock samma som i förra årets rapport, det räcker inte med en åtgärd. Även med en mycket hög laddbar andel av nybilsförsäljningen, kommer en majoritet av fordonen 2030 att ha förbränningsmotor.  

Läs mer
Laddbara bilar utgjorde en tredjedel av nyregistrerade bilar 2020
 
Bilsweden, som löpande publicerar statistik om bilförsäljningen, rapporterar sluitligt från 2020 att nybilsregistreringen av laddbara fordon slog rekord. Under 2020 utgjorde ladbara fordon 32.2 procent, jämfört med 11.3 procent 2019.

2030-sekretariatet gillar utvecklingen, men noterar att EU:s straffkrav på nya fordon med för höga utsläpp har drivit på den snabba utvecklingen. Vi lär se en lite lugnare utveckling framöver. Men Sverige imponerar EU:s genomsnitt ligger på 12 procent, och vi har dessutom den högsta biobränsleandelen i Europa.

Läs mer
 
Boeing tidigt ute med planer på flygplan för rena biobränslen
 
Klimatanpassningen av flyget går snabbt, pandemin till trots. Nu annonserar Boeing att de lanserar flygplan för 100 procent biobränsle redan år 2030. Idag kan flygplan som mest använda 50 procent biobränsle. Boeing arbetar även med att minska vikten på flygplanen.

2030-sekretariatet noterar att utvecklingen i flygindustrin kan innebära samma katalysator för biobränsle som elbilen varit för lätta fordon. Men frågan om tillgång på hållbara råvaror finns kvar.

Läs mer
Danmark beställer rekordmånga elbussar 
Hela 78 procent av beställda bussar i Danmark är elbussar. Det är rekord i EU,och en snabb utveckling i Danmark. Även länder som Nederländerna ligger långt framme med 2/3 av alla bussar på el. De stora bussupphandlingsländerna, som Tyskland, ligger efter med bara en 10 procentig eldriven andel. EU ställer redan krav på att mer än 35 procent av upphandlade bussar ska gå på el eller rena biodrivmedel, från 2026 hela 65 procent i många länder. Räknar man in biodrivmedelsfordonen leder Sverige ligan.

2030-sekretariatet välkomnar Danmark tillbaka in i klimatarbetet. för fm års denad drog dåvarande regering tillbaka en rad klimatsatsninger, men nu har intresset vaknat. Vi saknar dock  bredden i jordbrukslandet Danmarks satsning - var är biodrivmedlen? 

Läs mer
Flygbolag kräver renare biodrivmedel
 
10 organisationer, både miljöorgansationer och flygbolag som KLM/Air France, enades i januari om ett krav på snabbare utveckling av hållbara biodrivmedel. De efterfrågar tydliga besked för att underlätta för investerare, och tuffare krav på biodrivmedel. I uttalandet kräver de en utfasning av drivmedel gjorda från grödebaserade drivmedel.

2030-sekretariatet tycker ställningstagande i mycket är bra, men menar att klimatnyttan hos drivmedel ska avgöra, inte råvara. Det finns ingen brist på mat i Europa, tvärtom, och allt mer mark läggs i träda.

Läs mer
Fortsatt starkt stöd för reduktionsplikten - klimatmålets kanske viktigaste styrmedel
 
I juli 2018 införde Sverige den så kallade reduktionsplikten, ett krav på drivmedelsleverantörerna att leverera drivmedel med allt mindre klimatpåverkan fram till 2030. Regeringen har nu lagt fram sitt förslag till fortsatta nivåer. Styrmedlet är unikt i världen, och är det viktigaste bidraget för att nå transportsektorns klimatmål 2030.

2030-sekretariatet är positiva till det fortsatta stödet till reduktionsplikten, och stöttar fullt de årliga reduktionsnivåerna.

Läs mer
Riksdagen antar tillkännagivande om att ändra väglagen - kan öka utbyggnaden av cykelvägar
 
Väglagen har länge bromsat utbygganden av cykelvägar genom att de har behövt byggas invid bilvägar. Riksdagen röstade den 27 januari igenom ett tilllkännagivande från Trafikutskottet, om att ändra lagen, så att cykelvägar kan byggas där de gör mest nytta, till exempel som supercykelvägar. Efter detta tillkännagivande är det nu upp till regeringen att ändra väglagen.

2030-sekretariatet ser fram emot att regeringen ändrar denna lag och noterar särskilt att Svenska Cykelstäder, 2030-partner, har jobbat hårt för att en sådan förändring ska bli verklighet.

Ta del av riksdagens beslut här

Läs mer om väglagen och dess påverkan på ökad cykling här
Frankrike öppnar för ännu mer intermodala resor - förenklar cykel på tåg och buss
 
En ny lag som antogs i Frankrike i början av 2021 ska öka resandet med kombinationen av cyklar och tåg framöver. Lagen utvecklades parallellt med den europeiska förordningen om järnvägspassagerares rättigheter och skyldigheter, som godkändes den 1 oktober 2020, som kräver lagen att det ska finnas minst åtta cykelutrymmen på de flesta avgångar.

2030-sekretariatet är försiktigt positiva och ser fram emot att fransmännen visar hur detta ökar det hållbara resandet. 

Läs mer
Berlin-succén ska få Malmö-borna att ställa bilen
 
Malmö tar upp kampen mot den privata bilismen. Inspirerade av en lyckad Berlin-satsning vill Malmö samla all stadens mobilitet i en och samma app.

”Den här tjänsten visar på ett väldigt tydligt sätt hur ineffektiv den där bilresan ofta är”, säger kommunalrådet Andreas Schönström (s) till Dagens Industri.

2030-sekretariatet gläds åt denna utveckling och hoppas att fler ska inspireras och ta efter Berlins och Malmös goda exempel.

Läs mer
 
Naturskyddsföreningen: bilvärmares utsläpp passerar under radarn - ger både luftföroreningar och klimatutsläpp
Naturskyddsföreningen har undersökt de bränsledrivna bilvärmarnas utsläpp och sett att de, helt oreglerat, bidrar till både luftföroreningar och klimatpåverkan. Utsläppen är så stora att de skulle påverka både EU:s system för miljöklassning (euro 5, 6 osv) och gränserna i bonus malus-systemet, menar Naturskyddsföreningen Till skillnad från de eldrivna bilvärmarna, kan de bränsledrivna användas utan behov av laddplats, vilket gjort dem populära.

Även Gröna Bilister har drivit detta tidigare och påpekade då att dieselbilar nu är så energieffektiva att det saknas värme i kupén. En samma värmare går igång för att hålla kupén varm.

2030-sekretariatet välkomnar att detta åter kommer upp till ytan. Det visar på vikten av att se till hela bilens klimatpåverkan, och ersätta dagens miljöklassningar med nya som bygger på laboratorietester. Då stängs all extra utrustning av och syns inte i bilens certifierade utsläppsvärde. Organisationen Transport & Environment visar att skillnaden mellan labtest och verklig drift kan vara 40 procent.
 
Läs mer