Hämta-hemma-tjänst även för dig, presentation och F&S från farligt avfall-webbinarium och nytt skyltsystem
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nyhetsbrev flerbostadshus
Kretslopp och vatten
 
Använd vår hämta-hemma-tjänst för grovavfall du också!
 
Även du som äger eller arbetar med flerbostadshus kan anlita vår nya hämta-hemma-tjänst för grovavfall! Det är en extra service för den som vill få sitt grovavfall hämtat hemma, inklusive bärhjälp, men också om man vill bli av med saker efter en vinds- eller källarröjning. Tjänsten är också till för både av den som bor i lägenhet och den som bor i villa, och av samfälligheter. Så du får gärna tipsa dina boende om tjänsten.
Här kan du läsa om den nya tjänsten
Glöm inte bort att du fortfarande måste ha en viss minimiservice för de boendes grovavfall, bara.
 
Kommunerna tar över ansvaret för returpapper 2022
 
Från och med 2022 avskaffas producentansvaret för tidningsreturpapper och kommunerna tar över ansvaret och kostnaden för insamling och återvinning av papperet.
– Genom dagens beslut avlastar regeringen tidningsbranschen i dess ansträngda ekonomiska situation, utan att tumma på Sveriges möjligheter att nå miljömålen eller främjandet av en cirkulär ekonomi, säger miljö-och klimatminister Lövin.
Vi ligger i startgroparna för att utreda hur insamlingen av returpapper ska gå till i Göteborg.
Läs mer i regeringens pressmeddelande
Frågor och svar från webbinariet om farligt avfall 14/12
 
Den 14 december arrangerade Kretslopp och vatten ett webbinarium om farligt avfall för dem som äger eller arbetar med flerbostadshus. Här finns presentationen!
Webbinariet var uppskattat men det var också några deltagare som hörde av sig och berättade att det var lite svårt att hänga med och förstå de regler som gäller för olika typer av farligt avfall. Vi har därför förenklat och förtydligat informationen. och tagit med oss detta när vi har besvarat frågorna.
Vi hoppas att du kommer att få nytta av informationen!
Se presentationen och frågor och svar från webbinariet
 
 
Avloppsvattnet är mer produktivt än du kan tro
 
Avloppsvattnet blir till både biogas, avloppsslam och fjärrvärme.
Faktum är avloppsvattnet och slammet bidrar med hela 30 procent av Sveriges totala biogasproduktion. Här kan du läsa om hur ditt avloppsvatten kommer till användning på olika sätt.
Nytt gemensamt skyltsystem för avfall i hela landet
 
Nu ska det bli lättare att sortera rätt. Ett nytt gemensamt skyltsystem för avfallssortering ska införas i hela landet.
Det är branschorganisationen Avfall Sverige som tagit fram det tillsammans med nordiska motsvarigheter.
Kretslopp och vatten har startat ett projekt för att anpassa allt vårt infomaterial enligt det nya gemensamma skyltsystemet.
Läs om det nya skyltssystemet här
 
Göteborgs Stads budget för 2021
 
I november fastställde kommunfullmäktige stadens budget för 2021.
I budgeten beskrivs Kretslopp och vatten-nämndens mål, inriktning och uppdrag från kommunfullmäktige. Nämnden får bland annat i uppdrag att utreda hur boende i flerbostadshus kan uppmuntras att minska mängden osorterat avfall och om digitaliseringen av vattenmätning kan ske i snabbare takt.
Läs mer om budgeten här
TMR hämtar förpack-ningar hemma hos lägenhetsboende
 
TMR Pick-Up Service är en tjänst som erbjuder privatpersoner gratis hämtning av förpackningar hemma i bostaden.
Tjänsten kan användas både av de som bor i lägenhet och de som bor i villa. TMR Pick-Up Service gäller förpackningar av papper, plast och metall. Glasförpackningar och tidningar ingår inte. Tjänsten är kostnadsfri för privatpersoner.
Sprid detta till dina boende!
Här kan du läsa mer
 
Kontakta Kretslopp och vattens kundservice
Öppettider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 7-16
Onsdag 9-16
Stängt på helger och röda dagar

Telefon
031-368 27 00

E-post
kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se
Du får det här nyhetsbrevet eftersom du är kund hos Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.
Vill du inte ha fler utskick? Avregistrera dig här