Slapp hantering av EU:s minimilönedirektiv
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Förslaget om minimilöner hotar den svenska modellen
 
EU:s förslag om minimilöner är ett direkt hot mot Sveriges kollektivavtalsmodell. Det är anmärkningsvärt att regeringen inte gör sitt yttersta för att stoppa minimilönedirektivet.
– Sveriges regering har hittills haft en alldeles för defensiv hållning mot EU-kommissionens minimilönedirektiv. Regeringen måste följa riksdagens mandat och kraftfullt markera att minimilöneförslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och att EU inte har befogenhet att lagstifta på området, säger Anders Knape, ordförande för SKR.
Oroande slapp hantering av EU:s minimilönedirektiv
 
Vaccination
 
SKR har samlat ett antal frågor med tillhörande svar om vad som gäller vid vaccinering av personal.
Frågor och svar om vaccination
 
Hemställan till regeringen gällande läkarintyg
 
Regeringen bör tillfälligt ändra reglerna och senarelägga kravet på läkarintyg i sjukpenningärenden. Det avlastar hälso- och sjukvården som behöver lägga resurserna på att bekämpa covid-19.
– Sjukvården drar fortfarande ett mycket tungt lass under pandemin. Belastningen på primärvården har också ökat stadigt till följd av bland annat testning och vaccinationer. Alla åtgärder som kan avlasta sjukvården i denna situation behövs, säger Anders Knape, ordförande för SKR.
Färre läkarintyg avlastar pressad hälso- och sjukvård
 
 
Arbetsgivarbloggen
 
 
 
Krislägesavtalet aktiverat i sju regioner
Coronapandemin är den värsta krisen som har drabbat Sverige under modern tid. Det stora inflödet av patienter som behöver vård på grund av covid-19 har lett till att sjukvården är extremt ansträngd. Men det är i första hand inte sängplatser och material som är den mest akuta utmaningen - det är förmågan att bemanna med adekvat kompetens.
Läs senaste inlägget av Jeanette Hedberg

Blogginlägget publicerades 18 januari. Efter publicering, har krislägesavtalet inaktiverats i tre regioner.
Ny webbplats lyfter språket i arbetslivet
Att kunna tala och göra sig förstådd med hjälp av språket gör att man känner sig mer inkluderad, såväl i samhället som på sin arbetsplats. Vård- och omsorgscollege lanserar nu ett konkret verktyg för både arbetsgivare och arbetstagare. Webbplatsen Språket på jobbet innehåller fakta, forskning, verktyg och inspiration för dig som vill satsa på språk i arbetslivet.
Läs senaste inlägget av Caroline Olsson

Prenumerera på Arbetsgivarbloggen och få blogginläggen direkt i din mejl
 
Notiser
 
Historisk satsning på äldreomsorgen
Kompetenslyftet för äldreomsorgen är en historisk satsning, som över tid siktar mot tusentals nya vårdbiträden och undersköterskor och fler tillsvidareanställningar på heltid. Det är en historisk satsning som vi nu ska bredda och skala upp ytterligare under de kommande åren. Det skriver Lena Hallengren, socialminister, Anders Knape, ordförande SKR och Tobias Baudin, ordförande Kommunal, gemensamt i en debattartikel.
Så stärker vi den svenska äldreomsorgen
 
Nytt nätverk för arbetsmiljöstrateger i kommuner
SKR bjuder in strateger på kommunövergripande nivå till fyra digitala möten för dialog och information om aktuella ämnen. Syftet är att stötta det strategiska arbetsmiljöarbetet i kommunerna samt att underlätta kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Anmälan till nätverket sker via kommunernas HR-chefer. Första träffen hålls 10 februari.
Nätverk för arbetsmiljöstrateger i kommuner
 
Uppdaterad webbplats för Heltidsresan
Den partsgemensamma webbplatsen har uppdaterats med ett nytt utseende. Förutom stödmaterial, verktyg och statistik finns även tio nya exempel på hur man kan arbeta för att nå en heltidsorganisation. Du kan även ta del av de partsgemensamma konferenser som genomfördes under hösten.
Heltidsresan
 
Allmänna bestämmelser (AB) för chefer - webbutbildning
AB för chefer syftar till att ge en grundläggande kunskap om AB och viss arbetsrättslig lagstiftning som har ett nära samband med AB. Utbildningen ger en beskrivning av SKR:s och Sobonas avtalskonstruktion. Utbildningen består av fakta om olika villkor och regler i lag och kollektivavtal och varvas med övningar.
AB för chefer
 
Nytt poddavsnitt om välfärdens kompetensförsörjning
Arbetsmarknaden förändras och kraven på rätt kompetens förändras i en allt snabbare takt, vilket ställer krav på verksamhetens förmåga till en ansvarsfull omställning. För att möta kompetensbehovet i välfärden kan kompetens- och omställningsavtalet fungera som ett strategiskt verktyg. 
Avsnitt 5 - Så bidrar omställning till att klara välfärdens kompetensförsörjning
 
FAQ om Kompetens- och omställningsavtalet, KOM-KR
SKR har tagit fram svar på ett antal vanligt förekommande frågor om KOM-KR, bland annat vad som gäller kring upprättandet av en handlingsplan.
Frågor och svar om KOM-KR
 
Erbjudande om kompetensutveckling i socialtjänsten
SKR erbjuder samtliga kommuner att ansluta sig till en långsiktig satsning på kompetensutveckling inom socialtjänsten. Yrkesresan ger både medarbetare och chefer möjlighet till kontinuerligt lärande i form av kursdagar och digitala verktyg. Sista svarsdag är 15 februari.
Yrkesresan – erbjudande om kompetensutveckling
 
Seminarium om regeringens nya arbetsmiljöstrategi 2021
Afa Försäkring och Arbetsmarknadsdepartementet anordnar tillsammans fem seminarier om regeringens nya arbetsmiljöstrategi. 12 februari är det dags för det första seminariet där arbetsmarknadsminister Eva Nordmark presenterar huvuddragen i strategien med ett efterföljande samtal om hur man långsiktigt kan jobba med arbetsmiljöfrågor.
 
Anmälningar om arbetssjukdom till följd av covid-19
Över 11 000 anmälningar om coronarelaterade arbetssjukdomar har inkommit till Försäkringskassan. Facken vill nu förhandla med SKR om att luckra upp regeln om 180 dagars sjukdom för att få ersättning.
– Vi har fått in en ny förhandlingsframställan som vi analyserar. Men det är ännu för tidigt att säga något om det, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef, SKR.
Kommunals yrken i topp över anmälda covid-arbetsskador, Kommunalarbetaren
 
 
Redaktör
Viktor Karlsson
viktor.karlsson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se