Hjälp för församlingens ekonomihantering - redovisa statistik - Konfa Sweden
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Foto: Magnus Aronsson
Hej alla!
 
Nu när vi står inför ett nytt och förhoppningsvis bättre år, jag vill återigen tacka för ett fantastiskt arbete under 2020 och ert idoga arbete med att hjälpa era medmänniskor i den globala pandemin!

Vi kan nu börja se en förändring av situationen, där vi får en återgång till normalitet på vissa områden, även om pandemin kommer vara med oss länge.

Utlandsförsamlingarna har under året varit snabba med att ställa om till en digital närvaro och har använt alla medel för att hålla kontakt med, och stötta människor som drabbats av sorg, isolering eller själva blivit sjuka. Stort tack för ert stöd och arbete!

Med vänliga hälsningar,
Rickard Jönsson och personalen på kansliet
 
Registrera konto hos Swedbank för att få din lön
 
Du som är anställd av kyrkokansliet i Uppsala, behöver registrera ditt lönekonto hos Swedbank för att få in lönen. Det gäller även dig som i dagsläget redan har Swedbank. Registrering görs senast 15 februari.

Läs mer om att registrera konto hos Swedbank
 
Anlita volontärer på rätt sätt
 
I den juridiska genomgången framkom att vissa församlingar varit osäkra på gränsdragningen mellan vad som räknas som volontär och anställd. Nu finns instruktioner för dig som vill se till att församlingen arbetar med volontärer på rätt sätt.

Läs mer om att ha volontärer i församlingen  
 
Kom-stugorna utgår, med stödet består
 
Du som arbetar med kommunikation i församlingen kan få stöd och råd av kyrkokansliets kommunikatörer. Det kan gälla sociala medier, webb, intranät, trycksaker eller något annat som är aktuellt för dig. Välkommen att mejla till susanne.gorne@svenskakyrkan.se eller malin.bernalt@svenskakyrkan.se.

Obs att Kommunikationsstugorna som hölls öppna på torsdagar varje vecka under 2020 har avslutats, eftersom vi ser att specifika utbildningstillfällen fungerar bättre.
 
Det senaste om organisationsförändringar i utlandskyrkan
 
Svenska kyrkan i utlandet är inne i en förändringsprocess, där även de ekonomiska förutsättningarna förändras. För att möta utmaningarna utreder vi verksamheten. Nedan hittar du samlad information om alla pågående och avslutade utredningar samt fattade beslut.
 
 
Lunchseminarier om bild och sociala medier
 
Under våren erbjuds ett antal digitala lunchseminarier. Du kan ansluta, även om du inte har Teams installerat. Seminarierna innehåller en kortare föreläsning samt tillfälle till frågor. Seminarierna riktar sig framför allt till dig som arbetar med kommunikation i församlingen.
  • Ons 27 januari kl 12-13: Om bildbanken ikon - Gustaf Hellsing, bildstrateg
  • Ons 10 februari kl 12-13: Om tillgänglighet på sociala medier. Handfasta tips och trix för att öka tillgänglighet i våra kanaler - Lina Beutler, sociala medierredaktör
Läs mer, och anmäl dig till seminarierna
 
Ta del av Svenska kyrkans plattform för ekumenik och interreligiös samverkan
 
"När vi känner igen Guds verk i andra religiösa traditioner får detta konsekvenser för det pastorala arbetet och de interreligiösa relationerna". I den nyligen antagna plattformen för ekumenik och interreligiös samverkan anges teologiska utgångspunkter, riktning och vägval för Svenska kyrkans ekumeniska engagemang. 

Läs mer och ladda ner plattformen 
 
Tipsa dina medarbetare om detta nyhetsbrev!
 

Tipsa gärna medarbetare och förtroendevalda i utlandsförsamlingen om detta nyhetsbrev, om de inte får det. Nyhetesbrevet är riktat till utsända, lokalanställda och förtroendevalda i utlandskyrkan.

Klicka på länken för att börja prenumerera
 
REDAKTÖRER: Susanne Gorne och Henrik Bodin