Play movie
Yrkesutbildning – fälla eller frigörelse?
 
Yrkeshögskolan går från succé till succé. Antalet platser ökar och studenterna på YH utgör nu cirka en tiondel av alla inom högre utbildning. De får jobb och arbetsgivarna får den kompetens de behöver. Samtidigt är utbildningarna inte inriktade på att stödja ett fortsatt livslångt lärande. Därför kan de bli en fälla genom att de låser in den studerande hos en viss arbetsgivare. Det positiva är att individerna blir självständiga genom att de får ett jobb och kan försörja sig. Om yrkesutbildningen blir en fälla eller en väg till ett friare liv, behöver nog diskuteras lite mer.
 
Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
 
   
Johanna Köpsén var med redan när KY blev YH. Mitt i yrkeshögskolans framgångsrika utvecklingsresa funderade hon bland annat på hur denna ovanliga utbildningsform kunde bli ännu bättre för studenten. Det ena ledde till det andra, som ledde till en forskarutbildning och en doktorstitel.
– Jag hoppas att den kan bidra med att vi kan få till lite mer diskussion och debatt, säger hon om avhandlingen. 
 
   
Fler behöver välja yrkesutbildningar på gymnasiet för att företagen ska kunna hitta folk att anställa. Ändå hamnar yrkeslärare och elever gång på gång i skymundan, i debatten, i forskningen och i skolornas fysiska utformning. Men nu i vår kommer en bok dedikerad enbart till yrkesdidaktiken och dess dilemman. Redaktörer är Janne Kontio, Stockholms universitet, och Sofia Lundmark, Södertörns högskola. 
 
   
Foto:Dollar Gill via Unsplash
Tekniska högskolan i Jönköping var en av tio aktörer som var med och delade på lika många miljoner i en utlysning från UHR 2019.
Syftet med utlysningen var att utveckla distansundervisningen inom yrkeshögskolan och högskolan. I Jönköping fick man pengar för ett projekt där tanken var att utbildningsledare och huvudlärare inom de YH-samarbeten som högskolan har skulle kunna utbyta erfarenheter med varandra, få tillgång till gemensam kompetensutveckling och ett nätverk för framtida samarbete kring distansundervisning inom YH. Nu sammanfattas projektet, som visade sig komma extra lägligt i och med pandemin. 
 
   
Foto: ThisisEngineering RAEng via Unsplash 
 
   
Marcus Fahlén läste Verktygsteknik på Yrkeshögskolan vid Campus Värnamo. Han gjorde sin LIA (Lärande i arbete) på Forsheda Stålverktyg och började jobba där dagen efter examen. Efter examen från yrkeshögskolan varierar inkomst från arbete mellan utbildningsområden och mellan kvinnor och män. Tre år efter examen 2015 var inkomsten högst bland män med examen inom Samhällsbyggnad och byggteknik och lägst bland kvinnor med examen inom Hälso- och sjukvård samt socialt arbete.
 
   
Kan man förändra synen på att teori är en abstrakt forskningsbaserad kunskap som studeras på campus och att praktik är det konkreta arbetet som utförs på en arbetsplats? Det har Ville Björck på Högskolan Väst undersökt i sin avhandling:  Att lära sig ‘teori’ på universitetet och ‘praktik’ på arbetsplatsen – En problematisering av den teori-praktik terminologi som den dualistiska designen av Arbetsintegrerat Lärande institutionaliserar.
 
   
 
   
 
Foto: Glenn Carstens-Peters via Unsplash
 
   
 
   
Tips på konferenser:
 
                                                                              
ESRAD Conference 2021, 23-25 April, online
European Society for Reasearch in Adult Development håller sin årliga konferens 2021 helt digitalt, med Encell och Jönköping University som medarrangör. Konferensens tre fokusområden är vuxenutveckling i relation till utbildning och vuxnas lärande, vuxenutveckling i organisationer samt aktionsforskning och intervention.

Forskning om högre utbildning, 19-20 maj, online
Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet och tidskriften Högre utbildning inbjuder till den andra konferensen på temat Forskning om högre utbildning den 19–20 maj 2021.

Remediation of learning, 25-26 May, online
The focus of the theme is on current changes – not the least in relation to Covid-19 – in designs of information and knowledge representations, as well as on its consequences for how we understand and evaluate learning and communication.

Ytterligare konferenser finns här.