Kompetensutveckling med lärare, såväl via Zoom som i klassrum
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
19 januari 2021
Start  |  Schema  |  Priser  |  Kontakt  |  Tipsa en vän
Städa upp i existerande kod
 
www.ribomation.se
Att ta hand om och förvalta existerande kod är ett särskilt kunskapsområde och förutsätter en viss stoisk attityd. Emellertid, finns det bra metoder för att stegvis omvandla programkod till att vara mer hanterbar.
Begreppet Clean Code innebär just att stegvis skapa renare kod, via refactorings, vilket det finns omfattande maskinellt stöd för i moderna utvecklingsmiljöer (IDE), såsom (min favorit) Intellij.
IDEA Intellij fyller för övrigt 20 år nu, vilket är rätt kul, eftersom den var den första att införa refactoring-actions. För egen del satt jag vid den här tiden på ett stort client-server Java EJB/Swing projekt, strax väster om centrala London. Då använde jag JBuilder som IDE. En förmiddag tipsade en kollega mig om ett nytt verktyg jag borde kolla in. Efter att testat IntelliJ under resten av den eftermiddagen, bytte jag IDE. Sedan dess har jag varit flitig användare med även sentida verktyg, såsom WebStorm för web/node.js utveckling och CLion för C/C++ utveckling.
Programkoden i detta projekt (väster om London) var en riktig röra. Så fort man fixat en bug på en plats, dök det upp en ny bugg eller två på någon annan plats. Min huvudsakliga uppgift kom i praktiken bli att städa upp både arkitektur/design och faktisk kod. Här kom det nya stödet för maskinell refactoring till stor hjälp.
Kruxet med att städa kod är att man måste också ha en klar idé om vad man vill ha i stället. Att extrahera ut ett kodblock och ersätta med en funktion, är ganska så rättframt. Men det räcker i regel inte. Man behöver också justera programdesignen. En bra målsättning då är att tillämpa väl beprövade designmönster (Patterns).
Här nedan har jag listat två kurser inom detta område. Den första handlar om designmönster (Design Patterns) och innehåller många konkreta körbara kodexempel, vilka illustrerar hur man kan implementera mönster. Kursens programmerings-övningar fördjupar insikterna i designmönster och hur dessa kan tillämpas på riktig programkod.
Den andra handlar om systematisk kodrensning (Clean Code). Som utgångspunkt för den kursen har jag min omfattande erfarenhet av programmering och flera fallstudier, såsom projektet i London med flera. Kursens städ-övningar bygger på kodfragment från riktiga projekt, visserligen med all domäninformation borttagen.
Jens Riboe
Jens Riboe
VD på Ribomation
 
Kurs om Design Patterns i Java
 
22 – 23 februari
 
Designmönster är beskrivningar av väl beprövade lösningar av typiska programmeringsproblem och ingår som en självklar komponent i varje professionell programutvecklares arsenal.
Trots att det gått snart tre decenium sedan GOF-boken utgavs är den fortfarande en källa till fruktbärande diskussioner och solida lösningar. Emellertid har också design-metodiken evolverat och med moderna programspråk, vilka har stöd för lambda/closures så programmerar vi också något annorlunda än då.
Den här kursen vänder sig till Java programmerare, som vill fördjupa sina kunskaper i program-design med hjälp av designmönster ur ett modernt utvecklingsperspektiv.
Sammandrag av kursinnehållet
 
Background & Overview
Creational Patterns
Structural Patterns
Behavioral Patterns
Persistence Tier Patterns
Presentation Tier Patterns
Concurrency Patterns
Architectural Patterns
Integration Patterns
Miscellaneous Patterns
Anti Patterns
Logo
Datum22 – 23 februari 2021
PlatsFjärrkurs via Zoom.
MågruppJava programmerare
FörkunskaperVana att programmera i Java
Kursen ges på svenska, men vårt kursmaterial är författat på engelska.
Läs mer och boka din plats
https://www.ribomation.se/courses/jvm/design-patterns-java

Kurs om Clean Code i Java
 
24 – 25 februari
 
Har du någon gång jobbat i ett katastrofprojekt? Ett programutvecklingsprojekt där utvecklingen helt stannat av och gruppen är paralyserad av rädsla för att minsta kodförändring ska utlösa en kanonad av nya buggar. Ett sådant projekt utgör slutpunkten för en lång resa som började med att man inte hade tid att städa upp den där kodmodulen, för att just denna vecka var det så extra mycket att göra i projektet. Känns det igen?
Förekomsten av dålig kod i programsystem ska jämföras med förekomst av mögel i hus. Det kommer bara att bli värre och värre. Denna kurs tar sikte på att det finns mycket att göra i förebyggande syfte och hur man systematiskt kan göra dålig kod mindre dålig och till slut göra den bra.
Sammandrag av kursinnehållet
 
Software Design
Design Principles
Case Studies
Design Patterns
Refactoring
Clean Code Basics
Comments and Formatting
Meaningful Names
Functions
Classes
Data Structures
Error Handling
Unit Testing
System Architecture
Build Tools
Continuous Integration and Deployment
Logo
Datum24 – 25 februari 2021
PlatsFjärrkurs via Zoom.
MågruppJava programmerare
FörkunskaperVana att programmera i Java
Kursen ges på svenska, men vårt kursmaterial är författat på engelska.
Läs mer och boka din plats
https://www.ribomation.se/courses/jvm/clean-code-java

Kurs om Angular
 
1–4 februari
 
Angular har på kort tid blivit industri-standard för att bygga moderna webbapplikationer baserade på principen om single-page application (SPA). Detta innebär att browsern laddar en enstaka HTML fil, som i sin tur laddar JavaScript kod och CSS style-sheets. Alla logiska webbsidor byggs upp av JS funktioner, HTML template snippets och renderas med CSS stylesheets.
  Denna kurs lär dig allt du behöver veta för att snabbt komma igång och bygga moderna webbapplikationer med hjälp av Angular.
LogoDenna kurs vänder sig till webbapplikationsutvecklare som snabbat och effektivt vill komma igpng med att bygga webbapplikationer i Angular. Vi använder alltid den senaste versionen, vilket f.n. är Angular version 11, som släpptes i november.
Datum1–4 februari 2021
PlatsFjärrkurs via Zoom.
MågruppWebbapplikationsutvecklare
FörkunskaperJavaScript och CSS/HTML. Vi rekommenderar kunskaper motsvarande våra grundkurser i JavaScript respektive CSS-HTML.
Kursen ges på svenska, men vårt kursmaterial är författat på engelska.
Läs mer och boka din plats
https://www.ribomation.se/courses/web/angular-basics

Kurs om Google Firebase
 
22–23 februari
 
Om du har erfarenhet av att bygga back-end system där data ska synkroniseras i realtid mellan många aktiva deltagare på olika klienter såsom modern webbapp, mobile hybrid-app, Android/iPhone mobile-app, så vet du hur komplicerat detta är och hur mycket tekniskt arbete som krävs. Jämför detta då med Google Firebase FireStore JSON DB, där du är igång och synkar klienter på en förmiddag!
Detta får du lära dig på kursen:
 
  • Konfigurera olika sätt att logga in, såsom email/password, via 3:de part såsom Google, Facebook m.fl
  • Spara och hämta JSON data med FireStore.
  • Hur man enkelt kan prenumerera på uppdateringar från en collection eller document, med RxFire.
  • Spara och hämta filer med Firebase Storage.
  • Skriva cloud functions i Node.js, vilka invokeras via HTTPS, direktanrop eller aktiverade av händelser i FireStore eller Storage.
  • Driftsätta en webb-applikation i Firebase Hosting.
  • Konfigurera åtkomst regler i FireStore och Storage.
LogoDenna kurs vänder sig till applikationsutvecklare, troligtvis med en bakgrund i server-side development, och som nu behöver förstå och kunna tillämpa CSS och HTML.
Datum22–23 februari 2021
PlatsFjärrkurs via Zoom
MågruppApplikationsutvecklare
FörkunskaperJavaScript
Kursen ges på svenska, men vårt kursmaterial är författat på engelska.
Läs mer och boka din plats
https://www.ribomation.se/courses/cloud-computing/firebase

Priser för fjärrkurser
 
Våra priser på fjärrkurser är mycket fördelaktiga. Du kan antingen registera dig för ett schemalagt kurstillfälle, eller kontakta oss för en företagsanpassad kurs.
KursformPris
Schemalagt4000 kr/kursdag
Företagsanpassat7500 kr/kursdag
+ 1500 kr/person
För alla priser tillkommer lagstadgad MOMS.
Våra ämnesområden
 
Klicka på bilden nedan för att visa aktuellt kursschema
 
Ribomation är ett utbildningsföretag som enbart vänder sig till professionella programmerare, vilka vill fördjupa sina kunskaper i programmering av ett visst programspråk, bibliotek eller verktyg. Vi erbjuder lärarledda online-kurser, företagsinterna kurser hos er samt schemalagda kurser centralt i Stockholm.
Se vad våra kunder tycker:
Amazing teacher with very deep and relevant knowledge of the subject.
 Nöjd deltagare på kurs hos Ribomation
 

Vänliga hälsningar,
Gabriella på Ribomation
Detta ebrev har skickats till 

Därför får du våra utskick:

Vi vänder oss uteslutande till professionella programmerare, i deras yrkesroll som program-utvecklare, samt associerade personer i beslutande ställning.

Du har fått detta epost-utskick för att du antingen har varit i kontakt med oss som kund eller så har vi erhållt din epostadress via förvärv av utskickslistor eller från en offentligt publicerad webbplats eller för att någon kollega delat med sig av epost-info.

Om du inte vill ha våra utskick fortsättningsvis, så kan du enkelt välja att av-prenumerera via länken längst ned i detta e-brev.

Behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med GDPR, Artikel 1, §6, stycke f: "Berättigat intresse". "Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter."