Välkommen till Skolriksdagen!
 
I slutet av febuari presenteras det fullständiga seminarieprogrammet men redan nu är årets huvudtalare klara. Vi gästas bland annat av Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR och Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlningen, som kommer att ge sina perspektiv på välfärdens och arbetsmarknadens utmaningar i en osäker tid. Anmäl dig redan idag, boka tidigt pris till och med 27 februari!

Skolriksdagen äger rum 26-27 april, denna gång möts vi digitalt. 
 
 
Förebyggande arbete i grundskolan lönar sig
 
En obehörig elev i årskurs nio har inte bara en betydligt lägre sannolikhet att slutföra gymnasiet med en examen. Kommunens kostnad för denna elev är också tolv procent högre än för en behörig elev. Läs mer om en aktuell rapport och SKR:s arbete för att få fler elever att fullfölja sin gymnasieutbildning i Per-Arne Anderssons blogg. 
 
 
Information om förskola och skola med anledning av covid-19
 
SKR har uppdaterat informationen om covid-19 med anledning av den extra skolmiljard som regeringen beslutade om i veckan. 

SKR: Information om förskola och skola med anledning av covid-19
 
Webbsändning: Komvux i fokus - 2021 och framåt
 
Välkommen till en webbsändning den 15 februari med lägesuppdateringar och information om kommunal vuxenutbildning från SKR, regeringen, Skolverket, Arbetsförmedlingen och CSN.
 
 
Trygga skolor - stöd från MFD
 
Du som arbetar på en kommun med planering av ny- och ombyggnation av skolor kan göra mycket för att fler elever ska känna sig trygga i skolan. Myndigheten för delaktighet, MFD, har tagit fram ett stöd i arbetet med att öka tryggheten.
 
Mer information med anledning av Covid -19
 
 
Kommunens ansvar för förskola/skola
SKR får många frågor från medlemmar om konsekvenser av olika beslut och hur de ska hanteras av huvudmännen. Här samlar vi löpande information som rör huvudmannens roll och ansvar för förskola och skola med anledning av Covid -19. 
 
 
Frågor och svar om arbetsgivares ansvar 
SKR har sammanställt information om de regelverk som gäller ur ett arbetsgivarperspektiv med anledning av Covid-19. 
 
 
Information från myndigheterna
Skolverket och Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande sin information till skolor och förskolor om Covid -19. 
 
 
Ansvarig utgivare
Per-Arne Andersson
per-arne.andersson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se