Substansrapport med de viktigaste händelserna 2020 bifogad
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Årets första handelstillfälle – substansvärdet 242 kr/aktie
 
Dags för den första handelsperioden 2021. Nytt substansvärde för Spiltanaktien inför januarihandeln är beräknat till 242 kr (- 11,50 kr). Vid senaste substansberäkningen den 1 december 2020, fastställdes substansvärdet till 253,50 kr/aktie. Kursen sattes då till 183 kr. Förändringen i substansvärdet beror bland annat på kursnedgången i Paradox Interactive, som till viss del kompenserats av uppgångar i andra innehav.

I den bifogade substansrapporten kan du läsa om de viktigaste händelserna under året som gått. Där får du också en överblick av hur vår portfölj och substansvärde har utvecklat sig under 2020.
Handeln inleds onsdagen den 13 januari kl 09.00 och pågår till och med måndagen den 18 januari kl 16.00. Vi skickar ut information om kurs efter prissättningen torsdagen den 14 januari kl 16.00. För information om handelsregler och onsdagens aktiekurs, se Pepins hemsida.
 
VD har ordet: "Vi fortsätter satsa"
 
Det har varit ett omtumlande år, då nästan inget har varit sig likt. Coronaviruset har påverkat hela vårt samhälle och naturligtvis även oss på Investment AB Spiltan och våra portföljbolag. Samtidigt har vårt substansvärde ökat kraftigt. Inför 2021 års aktiehandel kan jag konstatera att vårt substansvärde har ökat från ca 5,3 miljarder kr till nästan 7,5 miljarder kr under året som gått. Spiltans aktiekurs har under 2020 ökat med 63 kr per aktie (+ 53%).

I och med bokslutet för år 2020 sker en övergång av redovisningen till IFRS, International Financial Reporting Standards. I samband med detta har vi även en ny uppdelning av portföljen i fyra affärsområden: Tech, Industri, Fastigheter och Finans. Vi tror att det ger en tydligare överblick för både aktieägare och entreprenörer som söker tillväxtkapital.
Även om affärsområdena har fått nya namn så förblir Spiltans investeringsfilosofi densamma. Vi fortsätter att satsa på spännande svenska företag med tillväxtpotential. Vi kommer att investera i både noterade och onoterade bolag i alla fyra kategorier. Under 2021 ser jag fram emot nya spännande investeringar och möjligheter.

Per H Börjesson, vd
 
Per H Börjessons trendspaningar för börsåret 2021
 
I början av 2020 gjorde Per H Börjesson ett försök att ge några trendspaningar om börsåret. Vill du veta hur det gick?

Läs facit och få nya trendspaningar inför 2021 i denna krönika i Privata Affärer.