Kompetensutveckling med lärare, såväl via Zoom som i klassrum
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
12 januari 2021
Start  |  Schema  |  Priser  |  Kontakt  |  Tipsa en vän
Nytt År & Nya Kunskaper
 
www.ribomation.se
Välkommen tillbaka efter en (förhoppningsvis) lång jul-ledighet och att du känner dig redo för nya utmaningar.
Trots att Corona pandemin inte är över ännu, så har dock vaccinationerna startat, vilket inger hopp för att vi nu kan skönja ett slut på detta. Emellertid, så har pandemirestriktioner och fjärrarbete blivit en del av vardagen och de flesta företag har anpassat sig till en ny verklighet.
Det vi som utbildningsföretag ser är att det nu finns ett stort behov av att komma igång med nya projekt och därför ett intresse för kompetensförstärkning.
Vi på Ribomation vänder oss till redan verksamma programmerare för att kunna förmedla nya kunskaper om programspråk och ramverk. Vår uttalade policy är att alltid ligga i framkant av teknikutvecklingen och se till att vårt kursmaterial alltid är uppdaterat inför varje kursomgång.
Vi erbjuder såväl schemalagda som företagsanpassade kurser. Du kan enkelt anmäla dig till en schemalagd kurs via vår webbplats ribomation.se eller så kan du kontakta oss och diskutera ett upplägg gällande en företagsanpassad kurs, där du mer fritt kan välja när i tiden du vill ha kursen och om du önskar viss anpassning av kursinnehållet och/eller en kombination av flera kurser.
Vi håller våra kurser antingen som en så kallad fjärrkurs, via Zoom, eller på plats i ett klassrum. Beställer ni en företagsanpassad kurs, så kan vi även erbjuda en kombination av fjärr- och klassrumskurs.
Jens Riboe
Jens Riboe
VD på Ribomation
 
Kurs om Angular
 
1–4 februari
 
Angular har på kort tid blivit industri-standard för att bygga moderna webbapplikationer baserade på principen om single-page application (SPA). Detta innebär att browsern laddar en enstaka HTML fil, som i sin tur laddar JavaScript kod och CSS style-sheets. Alla logiska webbsidor byggs upp av JS funktioner, HTML template snippets och renderas med CSS stylesheets.
  Denna kurs lär dig allt du behöver veta för att snabbt komma igång och bygga moderna webbapplikationer med hjälp av Angular.
LogoDenna kurs vänder sig till webbapplikationsutvecklare som snabbat och effektivt vill komma igpng med att bygga webbapplikationer i Angular. Vi använder alltid den senaste versionen, vilket f.n. är Angular version 11, som släpptes i november.
Datum1–4 februari 2021
PlatsFjärrkurs via Zoom.
MågruppWebbapplikationsutvecklare
FörkunskaperJavaScript och CSS/HTML. Vi rekommenderar kunskaper motsvarande våra grundkurser i JavaScript respektive CSS-HTML.
Kursen ges på svenska, men vårt kursmaterial är författat på engelska.
Läs mer och boka din plats
https://www.ribomation.se/courses/web/angular-basics

Kurs om CSS/HTML för Programmerare
 
25–28 januari
 
Du får lära dig allt du behöver veta om CSS & HTML för att förstå hur CSS regler ska utformas och hur webbläsaren väljer ut vilka regler som ska användas. Kursen är uppbyggd kring många korta teoriavsnitt, vilka avslutas med praktiska programmeringsövningar.
Vi vill understryka att kursen vänder sig till utvecklare som använder CSS som ett programspråk, för att realisera en design. Med andra ord; det är inte en kurs om grafisk web design, utan om att förstå och kunna tillämpa CSS/HTML/JS.
LogoDenna kurs vänder sig till applikationsutvecklare, troligtvis med en bakgrund i server-side development, och som nu behöver förstå och kunna tillämpa CSS och HTML.
Datum25–28 januari 2021
PlatsFjärrkurs via Zoom.
MågruppApplikationsutvecklare
FörkunskaperProgrammeringsvana
Kursen ges på svenska, men vårt kursmaterial är författat på engelska.
Läs mer och boka din plats
https://www.ribomation.se/courses/web/css

Kurs om Node.js
 
18–19 januari
 
NodeJS har på mindre än ett decenium fullständigt ändrat perceptionen av JavaScript och vad det kan användas för. Plattformen har klart kommit att starkt utmana Java som applikations utvecklings platform.
I denna kurs lägger vi speciell tonvikt vid att förklara det som brukar vara den största tröskeln till förståelse av Node, nämligen event-emitters, readable och writeable streams.
Sammandrag av kursinnehållet
 
Background and Overview
Some NodeJS Programs
Understanding Modules
NodeJS Basic API
Asynchronous Execution
JavaScript Execution Model
Delayed Execution
The process object
Using a Buffer
Working with Files
EventEmitter
Understanding Streams
HTTP Client
HTTP Server
Using Express
The NodeJS Eco-System
Logo
Datum18–19 januari 2021
PlatsFjärrkurs via Zoom.
MågruppJavaScript programmerare
FörkunskaperGod erfarenhet av att programmera i JavaScript
Kursen ges på svenska, men vårt kursmaterial är författat på engelska.
Läs mer och boka din plats
https://www.ribomation.se/courses/javascript/nodejs

Kurs om Google Firebase
 
22–23 februari
 
Om du har erfarenhet av att bygga back-end system där data ska synkroniseras i realtid mellan många aktiva deltagare på olika klienter såsom modern webbapp, mobile hybrid-app, Android/iPhone mobile-app, så vet du hur komplicerat detta är och hur mycket tekniskt arbete som krävs. Jämför detta då med Google Firebase FireStore JSON DB, där du är igång och synkar klienter på en förmiddag!
Detta får du lära dig på kursen:
 
  • Konfigurera olika sätt att logga in, såsom email/password, via 3:de part såsom Google, Facebook m.fl
  • Spara och hämta JSON data med FireStore.
  • Hur man enkelt kan prenumerera på uppdateringar från en collection eller document, med RxFire.
  • Spara och hämta filer med Firebase Storage.
  • Skriva cloud functions i Node.js, vilka invokeras via HTTPS, direktanrop eller aktiverade av händelser i FireStore eller Storage.
  • Driftsätta en webb-applikation i Firebase Hosting.
  • Konfigurera åtkomst regler i FireStore och Storage.
LogoDenna kurs vänder sig till applikationsutvecklare, troligtvis med en bakgrund i server-side development, och som nu behöver förstå och kunna tillämpa CSS och HTML.
Datum22–23 februari 2021
PlatsFjärrkurs via Zoom
MågruppApplikationsutvecklare
FörkunskaperJavaScript
Kursen ges på svenska, men vårt kursmaterial är författat på engelska.
Läs mer och boka din plats
https://www.ribomation.se/courses/cloud-computing/firebase

Priser för fjärrkurser
 
Våra priser på fjärrkurser är mycket fördelaktiga. Du kan antingen registera dig för ett schemalagt kurstillfälle, eller kontakta oss för en företagsanpassad kurs.
KursformPris
Schemalagt4000 kr/kursdag
Företagsanpassat7500 kr/kursdag
+ 1500 kr/person
För alla priser tillkommer lagstadgad MOMS.
Våra ämnesområden
 
Klicka på bilden nedan för att visa aktuellt kursschema
 
Ribomation är ett utbildningsföretag som enbart vänder sig till professionella programmerare, vilka vill fördjupa sina kunskaper i programmering av ett visst programspråk, bibliotek eller verktyg. Vi erbjuder lärarledda online-kurser, företagsinterna kurser hos er samt schemalagda kurser centralt i Stockholm.
Se vad våra kunder tycker:
Amazing teacher with very deep and relevant knowledge of the subject.
 Nöjd deltagare på kurs hos Ribomation
 

Vänliga hälsningar,
Gabriella på Ribomation
Detta ebrev har skickats till 

Därför får du våra utskick:

Vi vänder oss uteslutande till professionella programmerare, i deras yrkesroll som program-utvecklare, samt associerade personer i beslutande ställning.

Du har fått detta epost-utskick för att du antingen har varit i kontakt med oss som kund eller så har vi erhållt din epostadress via förvärv av utskickslistor eller från en offentligt publicerad webbplats eller för att någon kollega delat med sig av epost-info.

Om du inte vill ha våra utskick fortsättningsvis, så kan du enkelt välja att av-prenumerera via länken längst ned i detta e-brev.

Behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med GDPR, Artikel 1, §6, stycke f: "Berättigat intresse". "Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter."