Internationella dagen 🔹 Brexit och patienters rätt till vård 🔹 SveReg webbinarium-serie
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Internationella dagen den 27 januari
 
Nästa vecka är det äntligen dags för SKR:s Internationella dag. Det är ett populärt och årligt återkommande evenemang, då du har möjlighet att träffa kollegor och diskutera globala och lokala utmaningar, internationella och EU-frågor som berör din kommun eller din region. 2021 års konferens kommer att fokusera på hur Sverige, EU och världen arbetar vidare i sviterna av coronapandemin.

Under årets digitala upplaga av Internationella dagen kommer vi få höra anföranden från bl.a. EU-minister Hans Dahlgren och SKR:s ordförande Anders Knape. På agendan finns även flera spännande paneldiskussioner och matnyttiga seminarium. Under det digitala minglet finns möjlighet att träffa andra deltagare för att byta erfarenheter och tankar.
 
 
© European Union, 2021
Portugal tar över ordförandeklubban i Europeiska unionens råd
 
Den första januari lämnade Tyskland över ledarrollen i ministerrådet till Portugal. I fokus för det nya ordförandeskapet ligger återhämtningen från coronapandemin. Med blicken fäst mot framtiden och samarbete som ledord ska nu Portugal leda Europeiska unionen ur krisen. Prioriteringarna inför det kommande halvåret speglas väl i mottot ”nu ska vi uppnå en rättvis, grön och digital återhämtning".

Program för det portugiska ordförandeskapet
Det portugisiska ordförandeskapets webbplats
 
 
© European Union, 2020 Photo, Lukasz Kobus Source: EC - Audiovisual Service
Det nya Brexitavtalet och patienters rätt till vård efter Brexit
 
Efter nästan ett års förhandlingar kunde EU och Storbritannien slutligen nå en överenskommelse om ett handels- och partnerskapsavtal. Det var den 24 december som avtalet till slut roddes i land. Den första januari lämnade Storbritannien således EU:s tullunion och inre marknad. 

För de svenska regionernas vidkommande innebär detta en förändring av reglerna för vård av patienter från Storbritannien och Nordirland. SKR har tagit fram ett informationsunderlag som reder ut vad som gäller. 

Rätten till vård i Sverige för personer försäkrade i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland från och med den 1 januari 2021
 
 
 
 
CEMR fyller 70 år och bjuder in till firande
 
Paraplyorganisationen för europeiska kommun- och regionförbund, Council of European Municipalities and Regions (CEMR), fyller 70 år i år. Det firas genom en eftermiddag i historiens och framtidens tecken. Först resumeras organisationens resa och framgångar genom åren. Därefter vänds blicken mot horisonten och möjliga scenarier för 2051 målas upp samt vad vi kan göra för att nå dit eller förhindra att vi hamnar där...

Program för CEMR’s 70th anniversary celebration - Horizon 2051: Local Futures for Europe

Datum: 28 januari 2021
Tid: 14:30- 17:00
Var: Zoom

Anmälan är öppen till och med tisdagen den 26 januari klockan 12:00.
 
 
Anslut till SveRegs webbinarium-serie i vår 
 
SveReg är ett Brysselnätverk för de svenska stads- och regionkontoren och Sveriges Kommuner och Regioner. Under våren 2021 kommer SveReg att anordna ett antal webbinarium. Först på tur är webbinarium om den europeiska gröna given och EU:s transportpolitik i januari och februari.
 
 
Den europeiska gröna given - EU:s nya ledstjärna?
Deltar gör bland andra Daniel Mes från kommissionär Frans Timmermans kabinett, Europaparlamentariker Jytte Guteland (S) samt Sveriges klimatråd Arvid Palmkvist. Under webbinariet diskuterar vi bland annat:
  • Hur påverkar EU:s ambitiösare klimatpolitik Sveriges kommuner och regioner?
  • Hur samverkar den gröna given med Parisavtalet samt Agenda 2030 och de globala utvecklingsmålen?
  • Hur fungerar den gröna given som en hållbar tillväxtstrategi och vilka områden omfattas?

Datum: 25 januari 2021
Tid: 13:30-15:30
 
 
EU:s framtida transportpolitik - så påverkas Sveriges regioner och kommuner
Deltar gör bland andra Europaparlamentariker Johan Danielsson (S) samt representanter från EU-kommissionen och Sveriges ständiga representation vid EU. Vi kommer bland annat diskutera:
  • Hur påverkas Sveriges kommuner och regioner av EU:s nya transportpolitik?
  • Vad innebär det att EU:s transportsektor ska genomgå en grön och digital omställning för att bli mer motståndskraftig?
  • Hur ska målet om minskade växthusgasutsläpp med 90 procent nås till år 2050?
 
Datum: 5 februari 2021
Tid: 10:00-12:00
 
 
CEEP byter namn till SGI Europe 
 
I slutet av 2020 bytte CEEP skepnad, redo att ta sig an 2021 med en ny hemsida och ett nytt namn. Under det nya namnet SGI Europe, fortsätter  den europeiska arbetsgivarorganisationen att företräda offentliga arbetsgivare i EU med över 17 miljoner anställda. Genom aktivt deltagande i SGI Europe deltar SKR i den sociala dialogen. 

SGI Europe's nya hemsida
 
 
Redaktör
Karin Thalberg
karin.thalberg@skr.se
+32 2 549 08 60
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se