Läs vår Helårsrapport för 2020
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Januari 2021
 
Helårsrapport 2020
Stark avslutning
Årets fjärde kvartal bjöd på fortsatt återhämtning och ökad optimism i takt med framstegen på vaccinområdet. Det tillsammans med omfattande penning- och finanspolitiska insatser har gett och ger effekt. Och även om omvärlden fortsätter att vara osäker har finansmarknaderna visat på fortsatt styrka. Samtidigt som vi kan glädjas över detta är det viktigt att ta med sig att stora utmaningar kvarstår innan såväl samhälle som näringsliv återigen finner ett normaltillstånd. Det gör att vi måste räkna med att det även framöver kommer att svänga på de finansiella marknaderna. På Spiltan Fonder tar vi självklart intryck av vår omvärld men vi har sedan start 2002 valt att och kommer fortsatt att fokusera på det vi kan påverka själva – det vill säga att välja rätt bolag att investera i. Det har över tid visat sig vara en framgångsrik strategi.

Starkt år för våra fonder
Våra aktiva aktiefonder hade under året en bra utveckling och Aktiefond Stabil, Småbolagsfonden och Aktiefond Småland placerar sig i toppskiktet i sina respektive fondkategorier. Småbolagsfonden steg med fantastiska 55 procent och slog därmed småbolagsindex som steg med 23 procent. Vår passivt förvaltade Aktiefond Investmentbolag hade också ett starkt år med en uppgång på 26 procent. Globalfond Investmentbolag hade en stark utveckling under fjärde kvartalet men på helåret är fonden sämre än globalindex. 

Trots ett utmanande år på företagsobligationsmarknaden steg Högräntefonden med 0,67 procent. Räntefond Sverige avslutade året med en uppgång på hela 2,31 procent.

Vår fond-i-fond Enkel som består av cirka 70 procent aktiefonder och cirka 30 procent räntefonder steg 14,7 procent vilket är bättre än Stockholmsbörsen trots att fonden har betydligt lägre risk.

Helårsrapport 2020
I helårsrapporten kan du läsa mer om fondernas utveckling, vår investeringsfilosofi och hur vi väljer bolag till våra fonder och en intervju med Erik Brändström, investeringsansvarig och förvaltare, som var med och startade fondbolaget 2002. Våra kollegor Emma Englén, Rebecka Dahlin och Jörgen Wärmlöv berättar om hur vi arbetar med ansvarsfulla investeringar och det ökande fokuset på hållbarhet i branschen.   

Framgångsrik och prisbelönad fondförvaltning i 18 år
Vi vill tacka för förtroendet att vi får förvalta ditt kapital. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss på 08-545 813 40 eller fonder@spiltanfonder.se.
 
Avslutningsvis ser vi som alla andra fram emot att samhälle, näringsliv och vi som enskilda individer så snart det bara är möjligt kan få återgå till ett mer stabilt och normalt tillstånd.
 
Med vänliga hälsningar och en önskan om ett gott nytt år,
 
Spiltan Fonder
 
Kvartalsrapport 4, 2020
 
Nedan och på vår hemsida kan du läsa fondrapporterna för kvartal 4, 2020. Du kan även läsa om vår investeringsfilosofi, hur vi investerar ansvarsfullt och hur det fungerar när man är kund hos Spiltan Fonder. På hemsidan finns alltid aktuella nyheter och där kan du även logga in och se ditt sparande.
Aktivt förvaltade aktiefonder:

Spiltan Aktiefond Stabil:
En defensiv Sverigefond

Spiltan Småbolagsfond:
En fokuserad småbolagsfond

Spiltan Aktiefond Småland:
Sparande med Gnosjöanda

Passivt förvaltade aktiefonder:

Spiltan Aktiefond Investmentbolag:
Smartare än index

Spiltan Globalfond Investmentbolag:
En smart globalfond
Aktivt förvaltade räntefonder:

Spiltan Högräntefond:
En flexibel företagsobligationsfond

Spiltan Räntefond Sverige:
En kort företagsobliagtionsfond

Fond-i-fond:

Spiltan Enkel:
Lösningen för ditt långsiktiga sparande
 
Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder: 08-545 813 40 eller hämtas på www.spiltanfonder.se.