143 nya bostadsrätter i stadskärnan
 
Nu startar byggnationen av det nya kvarteret Jäntan. Först ut är Teaterterrassen som med sina 16 våningar skapar en ståtlig entré till staden och erbjuder en fantastisk utsikt för de boende. Därutöver kommer ett trygghetsboende att uppföras och kommersiella lokaler i bottenplan. Kvarteret kommer koppla samman de centrala delarna av staden och tillföra stadskärnan ytterligare dynamik.
Se filmen om projektet
Tyck till om företagsklimatet!
 
Svenskt Näringsliv skickar varje år ut en enkät med frågor till utvalda företag i hela landet för att få svar på hur man upplever det lokala företagssklimatet. Svaren ligger till grund för en kommunranking där Landskrona förra året placerades sig på plats 30 av Sveriges 290 kommuner. Är du ett av de företag som fått en enkät? Ta tillfället i akt och ge din syn på företagsklimatet. Läs mer om undersökningen
Ny kontaktperson på tillståndsenheten
 
Karin Elgelin är ny utredningssekreterare på tillståndsenheten och kommer ha kontakt med företag i frågor som rör utredning av serveringstillstånd och försäljning av alkohol och tobak. Kontaktuppgifter
Vi vill bli riktigt bra på service!
 
Stadens myndigheter har dagligen kontakt med företagare i Landskrona och vi arbetar ständigt med att förenkla och öka servicen. I vår kommer bland annat handläggare och inspektörer gå en utbildning för att ytterligare stärka företagsklimatet och skapa ökad samsyn och förståelse för varandras utmaningar och roller.
Utbildning för krogpersonal
 
Utbildningen ”Ansvarsfull alkoholservering” är en kvalitetssäkrad utbildning i Sverige och vänder sig till dig som krögare, din serveringspersonal liksom även entrévärdar och ordningsvakter. Utbildningen ska ge dig bättre verktyg i att förutse risksituationer och kunna ingripa på ett lämpligt sätt.

Utbildningen äger rum den 21-22 april och kommer genomföras digitalt.
Läs mer och anmäl dig
Kostnadsfri coachning
 
Har ditt företag stött på utmaningar? Vill du expandera din verksamhet och ha ett bollplank? Oavsett vilka utmaningar du har framför dig kan du få kostnadsfri coachning för just dina behov.

Bakom projektet Framtidscoach står Landskrona stad tillsammans med de övriga 10 kommunerna i Familjen Helsingborg. Projektet drivs av Nyföretagarcentrum och Tillväxt Helsingborg med stöd av Region Skåne. Läs mer
Utbildningar för digital omställning
 
CoSkill är ett initiativ som erbjuder verktyg för företag att arbeta strategiskt med kompetensutveckling. Utbildningarna spänner från baskunskaper inom exemeplvis digital marknadsföring och e-handel till AI-kunskaper och affärsmodeller inom industrin.

Coskill finansieras av Europeiska socialfonden och Region Skåne/Region Blekinge. Läs mer
Unikt program för kvinnliga företagare som är nya i Sverige
 
Equal Business Growth är ett unikt program med affärsutveckling, workshops, vd-grupp, individuell business coaching och ett exklusivt nätverk. Programmet vänder sig till företag som drivs av utrikes födda kvinnor med mål att företaget ska växa.

Programmet pågår 2020-21 och drivs av Almi och finansieras av Tillväxtverket, Region Skåne och Almi Skåne. Läs mer