Rekord i RSK-ansökningar, ETIM 8 ute nu, digitala utbildningar, nya regler accepterad monteringsanvisning
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
REKORD I RSK-ANSÖKNINGAR IGEN

2020 var för många ett annorlunda arbetsår, där fysiska möten ersattes av digitala möten, där kontoret ersattes av en hemarbetsplats och där de naturliga träffpunkterna ofta uteblev. Men det var också ett år då många av våra invanda arbetssätt omprövades och nya tog form. Digitala branschmässor, seminarier och utbildningar gjorde att fler kunde delta utan att resa. Jag tror också att vi alla har blivit lite bättre organiserade att hålla digitala möten nu än tidigare. Med det sagt tror jag att det finns ett uppdämt behov att träffas fysiskt igen. Det är en sak vi hoppas på för 2021.

För RSK-databasen så tycker vi oss ha sett en ökad aktivitet med att arbeta med produktinformation och 2020 var ett rekordår för nya RSK-nummer. Antalet RSK-nummer är i sig inget självändamål men vi kan notera rekordmånga nya RSK-nummer under 2020 med en ökning av antal aktiva RSK-nummer med ca 14% till ca 245.000 aktiva artiklar, samlat på ett ställe, med standardiserad produktinformation för att underlätta hanteringen för alla branschens aktörer. Den största ökningen ligger inom områdena rör och rördelar, värme/radiatorer och bad och dusch.

Under året har vi haft kvartalsvisa uppdateringar av ETIM egenskapsmodellen (Dynamic) med syftet att underlätta för RSK-innehavarna att tidigt få tillgång till de senaste förändringarna i modellen.

Under hösten har vi genomfört webbutbildningar i VVSin, vilka som alltid har varit uppskattade. Dessa kommer att fortsätta under våren. Vi ser också över möjligheterna att kunna lägga ut mer utbildningsmaterial digitalt framöver.

Det kanske största projektet som genomfördes under året var arbetet med att ta fram en ny produktstruktur för RSK-databasen. Syftet var att modernisera och anpassa strukturen med anledning av produkt- och teknikutvecklingen samt hur produktinformation visas idag, från katalog till webb. Resultatet är en struktur i fyra nivåer indelad i åtta produktområden med tre undernivåer per område. Den nya strukturen ligger nu som ett nytt filter på rskdatabasen.se parallellt med nuvarande RSK-flikstruktur. Vi kommer att låta båda strukturerna leva parallellt under en övergångsperiod.

Vårt uppdrag är att driva och utveckla RSK-databasen för att tillhandahålla tekniskt komplett produktinformation till marknadens aktörer på ett rationellt och effektivt sätt. Det innebär förutom att tillhandahålla en bra plattform för produktinformation också att initiera och förankra förändringar samt att löpande informera och utbilda inom våra områden. Det vill vi göra så bra vi bara kan.

Väl mött till ett nytt årHans Karlsson
 
ETIM 8 - FÖRÄNDRINGAR & NYHETER

I början av januari uppdaterade vi ETIM-version i databasen till ETIM 8. För den som uppdaterat enligt våra kvartalsuppdateringar (dynamic-releases) av modellen innebär inte den senaste uppdateringen av modellen så stor skillnad mot uppdatering som gjordes i slutet av september förra året.

Ser man dock på skillnaderna mellan ETIM 7 och ETIM 8 så är de stora. Som grund till förändringarna ligger totalt 8780 förändringsförfrågningar (RFC:er) och resultatet är bland annat 690 nya klasser. Många befintliga klasser har också förändrats i form av nya (och i vissa fall borttagna) egenskaper och värden. Som du säkert förstår är det inte möjligt att beskriva alla ändringar här, men på vår hemsida vvsinfo.se finns ett Exceldokument tillgängligt som på detaljnivå visar vilka ändringar som skett.


Det är nu en bra tidpunkt att se över hur berikningen av ens sortiment ser ut. Utgå gärna ifrån statistikcirklarna. Sträva efter att alla produkter hamnar under ”Egenskaper berikningsgrad > 50%”. Ett tips är att klicka på pilarna innan respektive nivå, detta leder då till Ladda hem-vyn med de artiklar som ligger under den nivån. Där blir då smidigt att ladda hem en fil, fylla på med värden och sedan använda massuppdateringsfunktionen för att uppdatera artiklarna i databasen.

Du kan läsa mer på vår hemsida.
 
UTBILDNINGAR UNDER PANDEMIN

Under 2020 har vi fått lära oss en massa nya sätt att arbeta. Vi höll och håller digitala möten. Till och med afterwork har hållits digitalt. På VVS-Info höll vi fyra digitala utbildningstillfällen. De här utbildningarna är lite mer komprimerade än de utbildningar vi normalt har hållit i våra lokaler, men likaväl är det en start för dem som precis börjat arbeta med administrationsverktyget - och lite tips och trix för dem som har arbetat med verktyget ett tag.

Under våren kommer vi att ha ett antal utbildningar igen. Datumen är inte satta ännu, men det kommer troligen att stå i nästa nyhetsbrev samt kommer att stå på hemsidan (där man också anmäler sig).