Nyhetsbrev för dig som vill följa samhällsbyggnadsfrågor i Kristinehamn
 
Det här är det tredje nyhetsbrevet från Kristinehamns kommun som gäller översynen av samhällsbyggnadsfrågor. Brevet vänder sig till dig som är verksam inom det lokala näringslivet och föreningslivet, eller är invånare i Kristinehamn.
 
Har vi missat någon vi borde nå med denna information?
Berätta gärna för andra om vårt arbete och tipsa den som är intresserad att prenumerera på detta nyhetsbrev. Länk till registrering hittar du längst ner på sidan.
 
Madelen Richardsson, vd på Närsam i Kristinehamn .
"Bra att vi lyssnar på våra företag"
 
Företagare i Kristinehamns kommun upplever att företagsklimatet i Kristinehamn går åt rätt håll. Det visar resultatet från ett antal djupintervjuer som nu har genomförts i kommunens fortsatta arbete med översynen av samhällsbyggnadsfrågorna.

Madelen Richardsson är vd på Närsam och glad över den positiva responsen.

– Det känns väldigt bra att vi lyssnar på vad våra företag tycker och att vi menar allvar när vi påbörjar en förändringsprocess. Det viktigaste nu är att fortsätta arbetet med att förbättra näringslivsklimatet i hela kommunkoncernen. Vi måste våga vara modiga i våra strategiska tillväxtfrågor, säger Madelen Richardsson.

Tillsammans med kollegorna på Närsam fungerar Madelen som en länk mellan företag och kommun, och hjälper företag att få kontakt med rätt person eller kommunal instans. Företag
som medverkat i den pågående översynen och som haft kontakt med Närsam ger särskilt
beröm i frågor som rör tillgänglighet och bemötande.

– Vi har under ett antal år medvetet arbetat med värdeord som vi vill att Kristinehamns företag ska förknippa Närsam med. Vi vill vara opartiska, tillgängliga, förtroendeingivande, personliga och lösningsorienterade. Så det känns bra att just tillgänglighet och bemötande lyfts fram, det visar att vi är på rätt spår, säger Madelen Richardsson.

Finns något du tar med dig från översynen redan i det här skedet?
– Ja, vi behöver nå ut till fler företag med budskapet om Närsam och vårt uppdrag som en väg in i kommunen. Det är en utmaning och något vi behöver börja jobba med redan nu, avslutar Madelen Richardsson.
 

Kristinehamns kommun genomför en utredning och en översyn av kommunens samhällsbyggnadsprocess. Syftet är att skapa en djupare förståelse för företagens och föreningars upplevelser – såväl i kontakten med kommunen, som kring företagsklimatet och företagsservicen.
Intervjuer skapar bättre förståelse 
 
Översynen av kommunens samhällsbyggnadsprocess går framåt. Som en del i detta arbete har vi, med hjälp av konsultföretaget Great, nu genomfört 35 intervjuer med företag och föreningar i kommunen.

Syftet är att skapa en djupare förståelse för företagens och föreningars upplevelser – såväl i kontakten med kommunen, som kring företagsklimatet och företagsservicen.

– Det är väldigt roligt, men framför allt viktigt att få in synpunkter, kommentarer och feedback på vårt arbete från externa parter som har regelbunden kontakt med kommunen. Det är bara på det sättet vi kan dels identifiera våra förbättringsområden, dels få en möjlighet att skruva lite på det som vi redan idag gör bra. Jag är tacksam för all feedback som har kommit in hittills och övertygad om att vi tillsammans med den kommande sammanställningen av de interna intervjuerna, kommer ha ett gediget underlag för fortsatt planering framåt, säger Martin Willén.

Gemensam kompetens och bättre kundupplevelse
Intervjuerna visar att det finns flera områden som Kristinehamns kommun behöver jobba mer med och förbättra, men det är även glädjande att många har haft positiva erfarenheter i kontakten med oss. Några exempel är ett gott bemötande och god tillgänglighet. Dessutom upplever flera Kristinehamnsföretag att företagsklimatet är på väg åt rätt håll.

På den andra delen av skalan önskar majoriteten av de intervjuade mer dialog och nätverkande mellan kommunen, företagen och föreningar, allt för att få ökad kunskap om varandras arbetsfält och förståelse för varandras förutsättningar.

– Nu tar vi nästa steg i denna process. Utifrån det underlag som vi får fram via djupintervjuer kommer vi att utarbeta åtgärder och en plan för kommunens framtida arbete med samhällsbyggnadsfrågor. Målet är att än mer aktivt nyttja vår gemensamma kompetens och skapa en bättre kundupp­levelse för de medborgare, företag och organisationer som möter Kristinehamns kommun, säger Martin Willén.