Ny byggprognos, ny API-tjänst och ny regelmodell
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
23 december 2020
Personer som bygger stomme till hus med maskiner
I Boverkets nya prognos förväntas 54 000 bostäder påbörjas under år 2020 och 52 500 år 2021. Foto: Scandinav
Hög byggtakt på oväntat stark bostadsmarknad
 
Bostadsmarknaden har utvecklats starkt i år, tvärtemot vårens dystra prognoser. Bostadsbyggandet har till och med överstigit bedömningen som Boverket gjorde före pandemin. I Boverkets nya prognos förväntas 54 000 bostäder påbörjas under år 2020 och 52 500 år 2021.

– Det är ett osäkert läge vi befinner oss i. Det är glädjande att bostadsbyggandet har gått mycket bättre än förväntat i år och att vi på många ställen i landet bygger i högre takt än befolkningstillväxten. Det krävs nu en uthållighet i bostadsbyggandet för att det underskott på bostäder som har byggts upp under lång tid ska fortsätta minska, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

Byggprognosen och analysen i sin helhet finns i Boverkets indikatorer på Boverkets webbplats. Där hittar du även den regionala byggbehovsberäkningen för 2020-2029 tillsammans med öppna data.
 
Händer som håller i tumstock och läsplatta
Genom att tillhandahålla byggreglerna och andra författningar i digitala format via denna tjänst ser Boverket att reglerna kan bli tillgängliga i de digitala programvaror och tjänster där de behövs. Foto: Scandinav/Astrakan Images
Ny API-tjänst gör Boverkets regler mer tillgängliga
 
Boverket tar nu ytterligare ett steg mot att bli en mer digital myndighet genom att göra Boverkets författningssamling tillgänglig som en digital tjänst (API). Tjänsten gör det möjligt att integrera innehållet i Boverkets författningar, som till exempel Boverkets byggregler, i digitala tjänster och programvaror.

Mer information om API-tjänsten finns på Boverkets webbplats
 
Kvinna och man i varselkläder som tittar på papper och skrattar
Att förenkla Boverkets byggregler är en stor utmaning för hela samhällsbyggnadssektorn. De nya reglerna ska bidra till ökad effektivitet i byggandet, mindre miljöpåverkan och göra det möjligt att få fram betydligt fler innovativa lösningar, säger generaldirektör Anders Sjelvgren.. Foto: Johnér Images/Jens Lindström
Ny regelmodell ska bidra till ökad effektivitet och fler bostäder
 
Boverket rapporterar nu regeringens uppdrag att se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler. I arbetet med översynen har Boverket arbetat fram en ny regelmodell för en effektivare och enklare byggprocess. Reglerna ska på sikt innehålla betydligt färre detaljerade krav, inga allmänna råd och inga hänvisningar till standarder.

På Boverkets webbplats finns mer information om regelmodellen
 
Internationell förstudie av nationella anspråk i fysisk planering
 
Boverket har i sitt regleringsbrev för 2020 ett uppdrag att ta fram en förstudie som visar hur nationella anspråk hanteras i fysisk planering i ett urval länder i Norden och övriga Europa. Nu finns rapporten med Boverkets redovisning av uppdraget. För- och nackdelar med de olika systemen redovisas översiktligt. I rapporten beskrivs också hur nationella värden och anspråk beaktats genom historien i det svenska systemet.

Rapporten finns på Boverkets webbplats
 
Remiss av Boverkets föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader
 
Boverket skickar föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader på remiss. Förslaget till föreskrifter är tillämpningsföreskrifter till regeringens förslag om lag om klimatdeklaration för byggnader och förordning om klimatdeklaration för byggnader. Sista dag att lämna svar på remissen är den 12 mars 2021.

Remissförslaget finns på Boverkets webbplats
 
Odling mellan höghus
Boverket är den myndighet som kommer att administrera och besluta om stödet. Planen är att öppna för ansökningar våren 2021. Foto: Scandinav
Regeringen inför stöd för gröna och trygga samhällen
 
Regeringen har beslutat om en ny förordning om stöd för gröna och trygga samhällen. Det innebär att kommuner, andra fastighetsägare och tomträttshavare kan söka stöd för att utveckla stadsgrönska och ekosystemtjänster men också för att göra insatser som ökar trygghet i områden med socioekonomiska utmaningar.Förordningen träder i kraft den 15 januari 2021. Boverket är den myndighet som kommer att administrera och besluta om stödet. Planen är att öppna för ansökningar våren 2021. 

Mer information om det nya stödet finns på Boverkets webbplats
 
Boverket ska driva informationscentrum för hållbart byggande
 
I anslagsposten för 2021 får Boverket tio miljoner kronor att använda för att, i nära samråd med Energimyndigheten, driva ett Informationscentrum för hållbart byggande. Boverket kommer framöver informera mer om detta arbete.
 
På gång
 
I kalendern hittar du möten och konferenser som Boverket deltar i.
Kalender
Skicka vidare
 
Tipsa en kollega eller vän om Boverkets nyhetsbrev!
Skicka vidare
Författningar
 
Här hittar du Boverkets författningssamling, BFS.
Författningssamling