Nyhetsbrev från 2030-sekretariatet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nyårshälsning från 2030-sekretariatet
2030 minus 10 år
Nyårsbrev 2020
 
Snart ringer klockorna in det nya året, ett år som vi hoppas blir bättre på många sätt. Vi har nu tio år kvar till Sverige skall ha genomfört vad många länder anser vara omöjligt, 70% reduktion av koldioxid från transportsektorn.

2030-sekretariatet bildades 2013 för att nå just detta mål. Med oss har vi en bred "coalition of the willing " från näringslivet, kommuner och organisationer. Det är just hos enskilda aktörer som förändringen uppstår, ni som läser detta nyhetsbrev är avgörande för utvecklingen.

Klicka här om du vill prenumerera på nyhetsbrevet. Skicka gärna vidare till de du tror kan vara intresserade.
Är 2030-sekretariatet något för era företag, er kommun eller organisation? Vi är en "Coalition of the willing" som kraftsamlar för att nå 2030-målet i transportsektorn. Vi samlar aktörer inom beteende, fordon och drivmedel som vill! Och ju fler vi är desto mer kan vi påverka.

Klicka här om du vill veta mer, eller hör av er till jakob.lagercrantz@2030sekretariatet.se.
Nedan lite av det som format året, som gav oss ett genombrott för digitalisering, och en tydlig höstbudget
Bilpoolsutredningen
Bilpoolsutredningen publicerades, men har ännu inte gått på remiss trots att den var tänkt var tänkt att genomföras med start januari 2021.  Utredningen tolkar EU:s momsdirektiv för snävt och vill inte genomföra sänkt moms   för biilpoolstjänster. 2030-sekretariatet står redo att svara på remissen.
Reseavdraget
Reseavdraget har varit på remiss och man har även fått en Fördjupad analys av Trafikanalys. Inget beslut har fattats. 2030-sekretariatet står bakom ett färdmedelsneutralt, avståndsbaserat reseavdrag med borttaget tidsvinstkrav. Reseavdraget är ett motsägelsefullt styrmedel som på sikt dock behöver avvecklas och ersättas med riktade insatser för hållbar arbetspendling.
 
Nationell plan för Infrastruktur
Trafikverket fick i juni uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag för revidering av nationell plan för infrastrukturplaneringen. 2030 är i slutskedet av remissarbetet. Läs mer om uppdraget här.
 
Bonus-malus
I år kom förslaget på fortsatt bonus-malus. Höjd bonus för elfordon, förstärkt malus (avgift), och justerade brytpunkter för när malus inträder och när bonus intäder. Bonus malus kommer att justeras i takt med att teknikutvecklingen går framåt. 
 
Reduktionsplikten
I höstbudgeten aviserade regeringen en fortsatt reduktionsplikt. Detaljerna kom dagarna innan jul. Även lagrådsremissen för reduktionsplikt för flyget presneterades. Den följer Maria Wetterstrands utredning.
EU:s brist på klimatambiioner för transportsektorn
Medan Sverige har de tuffaste klimatmålen för transportsektorn, ligger EU långt efter. Sveriges mål om 70 procent koldixidreduktion motsvaras av omkring 20 procent för EU. Elfordon är den viktigaste strategin för EU,men introduktionen av elfordon går för långsamt för att hinna slå igenom redan till 2030. 9 av tio fordon i EUs bilflotta kommer även 2030 att ha en förbränningsmotor, och behöver drivmedel med låga fossila utsläpp, som biodrivmedel, för att bidra till klimatmålen. 2030-sekretariatet kommenterar här.
 
Sverige bygger vidare, men måste accelerera utvecklingen
I Sverige finns styrmedlen på plats, men vi måste accelerera utvecklingen än mer. Vårt beteende är en viktig del av lösningen, både avseende persontransporter och gods. Det är samtidigt här vi lyckats sämst. Vi har stora möjligheter att bygga på de beteendeförändringar som pandemin påtvingat oss. 2030-sekretariatet följer utvecklingen, påminner och bidrar med konkreta förslag.
Amerikanskt toppmöte om klimatet
Inom 100 dagar från det att han tillträder vill President Biden kalla till ett toppmöte om klimatet. Det ger en välbehövlig positiv signal för det globala klimatsamarbetet, och med USA tillbaka i Parisavtalet ökar styrkan i detta avtal.
 
Ett år efter Green Deal - vad kan vi vänta?
I början av mars firar EUs vice-ordförande Frans Timmermans ett år med the Green Deal. Då kommer bland annat skärpta CO2 krav på fordon att presenteras. Men kommer de nya reglerna att erkänna klimatnyttan av biodrivmedel?
 
EUs klimatlag förändrar EU i grunden
EUs nya klimatlag, som innebär  att målet för koldioxidreduktion ökar från 40 till 55 procent, gör att alla EUs direktiv på klimat- och transportområdet måste justeras. Det skall gå snabbt, säger EU, och siktar på att justeringarna är klara i juni. Läs mer här.
 
Mötessverige förändras.
Pandemin kommer att klinga av, men vi lär behålla vanan av digitala möten som ett komplement till övriga klimatsatsningar. Med rätt beslut kan det bidra till hållbar mobilitet och minskade utsläpp i Sverige, skriver Jakob Lagercrantz och Anna Lindén från 2030-sekretariatet.
Läs artikeln i Aktuell Hållbarhet
 
Klimatet i fokus under COP26
I november 2021 möts världens ledare i Glasgow för fortsatta klimatdiskussioner. Räcker tagna beslut för att nå de mål som sattes i Paris 2015? Mötet i Glasgow handlar om att finna vägar att accelerera vårt klimatarbete.