Nyhetsbrev nr.18 år 2020
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
GOD JUL!
Nu är det snart dags att göra bokslut över detta annorlunda år 2020. Vi får verkligen hoppas att 2021 kommer att bli bättre på många plan och att vi åter kan börja ses på "riktigt" så småningom.

Vi börjar nya året redan den 19 januari med en masterclass där vi utforskar digitala metoder för dialog, se mer info nedan.

Vi bjuder också in till våra kunskapsnätverk, se mer info nedan.

Äntligen har vi nya avsnitt av vår podcast "Demokratiresan" publicerade.

BOKA IN! Demokratidagen 2021 blir digital och kommer att delas upp på två halvdagar den 14 och 15 april. Vi återkommer med inbjudan i början på 2021-

Vi på SKR erbjuder föreläsningar om medborgardialog på distans, grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. se mer info nedan.

OBS! Våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Main Svanberg, Nils Munthe, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: Masterclass i medborgardialog
Under Våren 2021 bjuder SKR in till en serie med Masterclass-utbildningar i digital form för de som vill fördjupa sig i olika aspekter av medborgardialog.

Masterclass 1: Digitala dialoger – hur ställer vi om och gör det mesta av det digitala formatet?
Den globala Covid 19-pandemin har gjort att många fått ställa om sina dialoger till digitala kanaler. Det finns både för och nackdelar med digitala distansmöten, det minskar på restid och är smidigt för de som har långt att resa till möten samtidigt som det finns många som har svårt med tekniken. 
  • Tid:19 januari 2021 9.30 - 15.00
  • Plats:Digitalt via Zoom
  • Sista anmälningsdag:12 januari 2021
  • Kostnad: 2 500 kronor per deltagare och tillfälle. Paketpris per deltagare för alla tre tillfällen är 6 000 kronor.
Anmäl dig här!

19 januari
Digitala dialoger - hur ställer vi om och gör det mesta av det digitala formatet?
16 mars
Medborgardialog med fokus på framtiden – hur höjer vi blicken?
4 maj
Medborgardialog där folk är – uppsökande dialog där medborgarna är och rör sig
 
SKR: Demokratiresan en podcast

Avsnitt 31 - De förtroendevalda i kommuner och regioner
Vilka är de förtroendevalda? Statistikmyndigheten SCB har nyligen gett ut ny statistik som rör våra förtroendevalda. I veckans avsnitt får vi veta vilka är de drygt 40 000 förtroendevalda i våra kommuner och regioner.
Länk till avnsitt 31

Avsnitt 32  - Medborgarbudget på landsbygden
Uppsala är inte bara Sveriges fjärde största stad utan också en stor landsbygdskommun. De har valt att under fem år satsa på medborgarbudget som en del av sitt landsbygdsarbete.
Länk till avnsitt 32
 
SKR: Nätverk för förtroendevalda inom medborgardialog och civilsamhälle
Välkommen att delta i ett kunskapsnätverk för förtroendevalda i kommuner och regioner som är intresserade av att utveckla och systematisera användningen av medborgardialog och samverkan med civilsamhället. Här får du ta del av forskning inom området, internationella och nationella exempel samt får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra.

Första nätverksträffen 2021 sker fredagen den 5 februari och kommer att ske Digitalt via ZOOM.

Länk til mer information om nätverket

Årsavgiften för deltagande i nätverket är 900 kronor exklusive moms per år och person, avgiften faktureras under januari 2021.

Länk till anmälan
 
 
SKR: Nätverk tjänstepersoner med ansvar för att utveckla medborgardialogen
Välkommen att delta i ett professionsnätverk för tjänstepersoner som har ett särskilt ansvar för att hantera och utveckla system för medborgardialog. Nätverket är ett professionsnätverk där du som tjänsteperson får ta del av forskning inom området, internationella och nationella exempel, får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra samt stöd i det lokal utvecklingsarbetet genom expert- och kollegiestöd.

Första nätverksträffen 2021 sker onsdag den 10 februari och kommer att ske digitalt via ZOOM.
Länk till mer information om nätverket

Årsavgiften för deltagande i nätverket är 900 kronor exklusive moms per år och person, avgiften faktureras under januari 2021.
Länk till anmälan
 
SKR: Nätverk civilsamhälle
Välkommen till ett professionsnätverk för tjänstepersoner som arbetar med att stärka och utveckla kommunens, eller regionens samverkan med civilsamhället. Nätverket syftar till att utveckla modeller, strategier och system för samverkan med civilsamhället. Du är med och utforskar, utvecklar och testar nya lösningar tillsammans med andra deltagare.
SKR bidrar med kunskapsstöd, metod- och processtöd under nätverkets aktiviteter samt dokumentation.
Första nätverksträffen 2021 sker tisdag den 2 februari och kommer att ske Digitalt via ZOOM.
Länk till mer information om nätverket

Årsavgiften för deltagande i nätverket är 900 kronor exklusive moms per år och person, avgiften faktureras under januari 2021.
Länk till anmälan
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog med teman
SKR erbjuder kommuner och regioner digitala föreläsningar om olika teman inom medborgardialog. Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt. De kan genomföras som:
  • kunskapsseminarier för förtroendevalda,
  • som del i en lokal utbildning, eller
  • som delar i ett lokalt utvecklingsarbete som genomförs
    i er kommun eller region.
Läs mer här

Intresseanmälan
 
 
SKR lärande exempel: Dialog i partnerskap skapar sociala innovationer

Partnerskap för sociala innovationer är en mötesplats för det offentliga och civilsamhället i Region Örebro län. Syftet är att tillsammans hitta nya lösningar på samhällets utmaningar. Ett resultat är regionens avtal med två sociala företag.

Länk till hela exemplet från Region Örebro
 
Förvaltningshögskolan: Bo Per Larsson får Förvaltningshögskolans pris 2020!

Bo Per Larsson, tidigare sektionschef på demokratienheten på SKR, tilldelas Förvaltningshögskolans pris 2020 för sitt arbete med nyttiggörande av forskning om kommuner och regioner.
Länk til mer information

I höst är han aktuell med rapporten ”Självstyrelsens potential” där han belyser självstyrets strategiska betydelse. Han bidrar till diskussion om hur samspelet mellan stat, kommuner och regioner kan utvecklas utifrån lokala förutsättningar för att skapa en likvärdig välfärd av hög kvalitet.
Läs och hämta rapporten här
 
 
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se