Play movie
Önskelista
 
Min önskan inför julen, är en sak som du ska göra.
Det kostar ingenting, och det tar väldigt lite tid.
Berätta hur mycket du uppskattar någon, låt dem höra.
Må du dessutom för egen del, få vila och julefrid!

God jul och gott nytt år!
 
Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
­
 
 
   
Här kommer en julhälsning och sammanfattning av vårt 2020. I januari visste vi inte hur annorlunda det här året skulle bli. Vi planerade precis som vanligt för ett år fyllt av konferenser, utbildning, möten och forskning. Allt det har fått plats, men det mesta har fått hända på andra arenor än den vi från början hade tänkt.
 
   
Det går inte att prata om forskning om vuxenpedagogik i Sverige utan att nämna Linköpings universitet. Här kommer en lägesrapport från professor Andreas Fejes. 
 
   
Foto: Stockholms universitet
Forskarna i den grupp som fokuserar på vuxnas lärande vid Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholmsuniversitet har som mål att utveckla kunskap om hur vuxna deltar i och lär sig av övergångar i livet. Övergångar mellan till exempel utbildning och arbete, arbete och fritid eller mellan olika utbildningsformer.

Ett exempel är ett projekt om äldres lärande, och den år 2020 så närvarande döden.
 
   
Foto: Eva Dalin/ Stockholms universitet
Vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk pågår ett forskningsprojekt där yrkesutbildning kombineras med språkstudier. Ett av målen är att kunna presentera didaktiska principer för kombinerade språk- och yrkesutbildningar för kortutbildade vuxna.
 
   
Avhandlingsåret 2020
 
Här hittar du några av alla de avhandlingar inom livslångt lärande som har producerats under året vid svenska lärosäten.
 
   
 
   
Tips på konferenser:
 
                                                                              
ESRAD Conference 2021, 23-25 April, online
European Society for Reasearch in Adult Development håller sin årliga konferens 2021 helt digitalt, med Encell och Jönköping University som medarrangör. Konferensens tre fokusområden är vuxenutveckling i relation till utbildning och vuxnas lärande, vuxenutveckling i organisationer samt aktionsforskning och intervention.

Forskning om högre utbildning, 19-20 maj, online
Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet och tidskriften Högre utbildning inbjuder till den andra konferensen på temat Forskning om högre utbildning den 19–20 maj 2021.

Remediation of learning, 25-26 May, online
The focus of the theme is on current changes – not the least in relation to Covid-19 – in designs of information and knowledge representations, as well as on its consequences for how we understand and evaluate learning and communication.

Ytterligare konferenser finns här.