Mål och inriktning för avtal21 överlämnade
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Mål och inriktning överlämnade
 
SKR och Sobona har överlämnat mål och inriktning till Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd inför nästa års avtalsrörelse. Nuvarande avtal löper ut den 31 mars 2021.
– Att huvudmännen och professionen har en nära samverkan kring den långsiktiga och strategiska utvecklingen av läraryrket är av stor vikt. Det nuvarande avtalet innehåller gemensamma åtaganden kring strategisk kompetensförsörjning som syftar till att stärka skolan och läraryrket. Det är viktigt att vi tillsammans med de fackliga organisationerna fortsätter att utveckla det arbetet, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKR.
Kompetensförsörjning i fokus i avtal 21
 
Avtalet med Vårdförbundet löper vidare
 
Det är nu klart att avtalet HÖK 19 mellan SKR, Sobona och Vårdförbundet löper vidare till den 31 mars 2022. Det ger tid att fortsätta arbetet med att utveckla avtalets tillämpning.
– Vi är överens med Vårdförbundet om att avtalet har börjat visa positiva resultat i form av ökad lönespridning och ökade möjligheter till lönekarriär. Det lokala lönebildningsarbetet har fungerat bra, trots stora utmaningar på grund av pandemins effekter, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef.
Avtalet med Vårdförbundet löper vidare till 2022
 
Stoppa förslaget om minimilöner
 
Parterna på svensk arbetsmarknad uppmanar i ett öppet brev regeringen att agera kraftfullt för att stoppa EU-kommissionens förslag om minimilöner.
– Det är med stor oro vi ser att regeringen inte agerar kraftfullt mot förslaget utan snarare med försiktighet och passivitet. Regeringen behöver bedriva ett mycket mer aktivt påverkansarbete mot andra medlemsländers regeringar och parlament i detta skede av subsidiaritetsprövningar och inledande rådsdiskussioner, säger Anders Knape, ordförande, SKR.
Regeringen måste agera mot EU-direktiv om minimilöner
 
 
Arbetsgivarbloggen
 
 
Äldreomsorgen behöver stärkas - nu och på sikt
Coronakommissionens första delbetänkande pekar på att äldreomsorgen behöver stärkas, på både kort och lång sikt, och tar bland annat upp behov av högre bemanning och ökad kompetens. Jag har stor förståelse för att kommissionen landar i dessa slutsatser. Det har vi och andra aktörer också gjort, och flera insatser har initierats för att möta dessa utmaningar.
Läs senaste inlägget av Caroline Olsson

Prenumerera på Arbetsgivarbloggen och få blogginläggen direkt i din mejl
 
Notiser
 
Frågor och svar om arbetsgivares ansvar
Listan över svar på frågor om arbetsgivares ansvar med anledning av coronaviruset uppdateras ständigt. Missa inte att prenumerera på innehållet för att få ett mejl direkt när en fråga har uppdaterats eller tillkommit.
Frågor och svar
 
Replik om arbetsmiljöarbetet
Läkares utbildningsmöjligheter och arbetsmiljö är viktiga för regionerna. Att SKR och Läkarförbundet arbetar med dessa frågor, och att vi gör det gemensamt och tillsammans, är viktigt för att klara kompetensförsörjningen av läkare till hälso- och sjukvården. Det skriver Caroline Olsson, SKR, i en replik i Dagens Samhälle på Läkarförbundets debattartikel.
SKR: Vi behöver prioritera arbetsmiljöarbetet
 
750 miljoner till omställning och kompetensutveckling
Omställningsfondens styrelse har beslutat att under perioden 2021-2023 avsätta 250 miljoner årligen för förebyggande insatser. Möjligheten till tidig omställning och kompetensutveckling är numera en permanent del och resultat av det nya kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR som tecknats mellan arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn.
750 miljoner avsätts för omställning och kompetensutveckling i välfärden
 
Nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket
1 december fattade Arbetsmiljöverket beslut om nya föreskrifter om arbetsanpassning (AFS 2020:5). Föreskrifterna träder i kraft 1 juni 2021 och ersätter i och med det föreskrifterna AFS 1994:1 Arbetsanpassning och Rehabilitering.
Nya föreskrifter om arbetsanpassning
 
Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
SKR och Sobona har träffat överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA med Svenska Kommunalarbetareförbundet och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet.
 
Mina förmåner
Portalen Mina förmåner är ett samarbete mellan SKR och SKL Kommentus HR- & chefsstöd. Portalen bidrar till att säkra kompetensförsörjningen inom offentlig sektor och är ett stöd i försörjningsprocessen för att attrahera, rekrytera och behålla personal. Det finns nu möjlighet att gå med i samverkansgruppen.
 
Redaktör
Viktor Karlsson
viktor.karlsson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se