Nya taxor och udda vecka blir jämn, och tvärtom
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nyhetsbrev flerbostadshus
Kretslopp och vatten
 
Kolla när vi hämtar dina sopor över jul- och nyårshelgerna
 
Du har väl inte missat att vi kan ha ändrat hämtdag över storhelgerna som kommer? 
När helgdagar infaller under vanliga veckodagar kan soptömningen flyttas framåt eller bakåt i tiden. Här kan du se om dina hämtningsdagar ändrats vid årets helger.
(foto: Carina Gran)
 
Udda eller jämn vecka? Nya veckor för sophämtning 2021
 
2020 är det 53 veckor vilket påverkar hämtningen av restavfall, blandat avfall och grovavfall för dig som har hämtning varannan eller var fjärde vecka.
Du som i dag har hämtning jämna veckor byter till udda veckor från och med vecka 1 och du som i dag har hämtning udda veckor byter till jämna veckor från och med vecka 1.
Sophämtningen löper på som vanligt med hämtning varannan eller var fjärde vecka. Ändringen gäller hela Göteborg förutom Södra skärgården.
Det enda du behöver göra är att komma ihåg att du har en ny hämtvecka och ställa ut ditt kärl i tid. Det är samma veckodag som tidigare.
Här kan du läsa mer
Nya taxor för avfall, vatten och avlopp 2021
 
Nu är 2021-års taxa för avfall, vatten och avlopp beslutad i kommunfullmäktige. Avgifterna höjs i genomsnitt med 7,5 procent för avfall och 7,5 procent för vatten och avlopp. Avgiften för ny anslutning till kommunalt vatten och avlopp höjs med 10 procent.
Du kan läsa mer och se prisexempel här

Du kan gå direkt till våra webbsidor
Avfallstaxa för flerbostadshus och verksamheter
och
Vatten- och avloppstaxa.

Där hittar du pdf:er med de nya taxorna, och från och med årsskiftet även de nya taxorna publicerade i tabeller direkt på sidan.
 
Snö och is? Kanske inte till jul. Men om det kommer...
 
...är det du som fastighetsägare som ansvarar för att skotta och grusa gångbanor, trottoarer och trappor upp till 10 meter utanför din tomtgräns. Finns ingen gångbana eller trottoar ansvarar du för 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen. Skotta och halkbekämpa även framför sopkärl och underjordsbehållare och glöm inte att hålla locket - även på underjordsbehållaren - fritt från snö när det är dags för sophämtning.
 
God jul, gott nytt år och tack för att du hjälper till!
 
 
Kontakta Kretslopp och vattens kundservice
Öppettider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 7-16
Onsdag 9-16
Stängt på helger och röda dagar

Telefon
031-368 27 00

E-post
kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se
Du får det här nyhetsbrevet eftersom du är kund hos Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.
Vill du inte ha fler utskick? Avregistrera dig här