Lär dig mer om beteendeförändring ur olika perspektiv
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Nudging och beteendeförändring
 
 
Hur julen blir i år, är i dagsläget svårt att säga. Men en sak är säker, den blir annorlunda än vad vi är vana vid. Folkhälsomyndigheten har gått ut med strängare restriktioner som vi medborgare hoppas att alla följer. Vissa traditioner och vanor behöver vi anpassa, andra kanske vi helt måste göra avkall på. Ur ett beteendeperspektiv kan det dock vara problematiskt att endast kommunicera vad vi inte får göra. En sådan uppmaning gör det svårt för oss att agera. Det Folkhälsomyndigheten också borde göra är att vara tydliga med vad vi faktiskt får göra.

Vi människor är bekväma av oss, vi vill ogärna slösa energi på att anpassa oss till “krångliga” restriktioner som ruckar på våra vardagsbeteenden. Flertalet tankefällor lurar oss att tro att vi kan tumma lite på hur vi beter oss i, trots att vi egentligen vet hur vi borde agera.

Ett exempel på en tankefälla är Carpe Diem-fällan. Vi människor har svårt att se hur vårt nutida beteenden kan komma att påverka framtiden, varpå snabba belöningar nästan alltid trumfar långsiktiga konsekvenser. Utan ett tydligt mål i sikte, där vi får avkastning för vårt goda beteende, hänfaller vi lätt åt att agera på impuls och lust. Carpe diem fällan är bara ett exempel på beteende som tyvärr bidrar till att smittspridningen fortsätter.

Vill du lära dig om hur du kan arbeta med nudging i praktiken inom eller utanför din organisation? Då vill jag tipsa om vår handbok "Nudging i praktiken - så gör organisationen det lätt att göra rätt". Boken är en bra julklappen till någon som vill åstadkomma verklig förändring och som behöver en handbok med konkreta verktyg och spännande exempel från verkligheten.

Linda Lindström, beteendestrateg och medgrundare, Beteendelabbet
Beteendelabbet - blogg och nyheter
 
Lär dig mer om beteendeförändring!
 
 
Beteendelabbet – Nudging i praktik
Det finns ett gap mellan vår vilja och hur vi faktiskt agerar. Hur kan vi då designa lösningar för att stödja att våra handlingar faktiskt följer vår vilja snarare än våra impulser? Lyssna på Linda Lindström som i korthet berättar om hur man kan skapa positiv beteendeförändring i praktiken.
Nudging i praktiken, Linda Lindström, Offentliga Rummet Play
 
Förändra beteenden genom storytelling
Hur vi kan använda storytelling för att ändra beteenden och ställa om till ett hållbart samhälle? Våra hjärnor är gjorda för att processa relationer och stories och därför måste vi formulera våra utmaningar och lösningar på nytt sätt, förklarar Per Grankvist. Inspireras av budskapet om hur vi behöver ställa om vår konsumtion och beteenden.
Storytelling för att ändra beteenden, Per Grankvist, Offentliga Rummet Play
 
Offentliga Rummet Play och Play+
 
Plattformen är vårt bidrag för att stödja den digitala omställningen med ett hållbart fokus.

Play
Här hittar du utvalda delar av vårt material. 
Offentliga Rummet Play och Play+

Play+
Som abonnent får du ta del av hela vårt omfattande material av filmer och fördjupningar när helst du behöver. 
Offentliga Rummet Play och Play+
 
Redaktör
Martin Stockenstrand
martin.stockenstrand@skr.se
08-452 70 00
Offentliga Rummet
www.offentligarummet.se