Anmälan till Skolriksdagen har öppnat
 
Är du politiker, ledande tjänsteperson eller rektor? Nu har anmälan till Skolriksdagen, Sveriges största mötesplats för dig som leder och styr skolan, öppnat. Fullständigt seminarieprogram är klart i februari, men redan nu är ett flertal föreläsningar och medverkande klara.
Boka in 26-27 april 2021 redan nu!
 
 
Ett år av prövningar – en framtid av möjligheter
 
2020 har präglats av prövningar; tuffa prioriteringar, omvandling och omställning. Men även av hopp, för i de svåra stunderna vi tvingas tänka nytt, att hitta lösningar på nya problem. Läs Per-Arne Anderssons summering av året som gått och tankar inför kommande år. 
 
 
Öppna jämförelser - Grundskola 2020
 
Den 4 december publicerade SKR Öppna jämförelser – Grundskola 2020. Rapporten har fokus på läsåret 2019/20 och beskriver bland annat kommuners skolresultat vad gäller gymnasiebehörighet och elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen. Rapporten och kommunrapporterna finns tillgängliga på SKR:s webbplats. Statistik som hör till Öppna jämförelser hittar du i Kolada.
 
 
Öppna jämförelser – Förskola 2020
 
Den 30 november släpptes Öppna jämförelser – Förskola 2020 för första gången. Rapporten innehåller ett urval nyckeltal om förskolan, däribland ny statistik om hur fördelningen av personal ser ut i relation till barnens socioekonomiska bakgrund i kommunala förskolor. I rapporten presenteras också resultatet av två enkätstudier, samt exempel från kommuner på hur de arbetar med kvalitet och likvärdighet inom förskolan. Statistik som ingår i Öppna jämförelser – Förskola finns tillgänglig på SKR:s webbplats.
 
Analysera skolresultat med Kolada – webbutbildning
 
SKR arrangerar tillsammans med Rådet för Kommunala Analyser, RKA, en utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada. Utbildningen äger rum under tre halvdagar under vårteminen 2021, sista dag för anmälan är 20 januari. 
 
Ny handbok för gymnasieantagning
 
Nu finns Handbok för gymnasieantagning 2021-2022 att ladda ner i SKR:s webbutik. Observera att blanketterna för yttrande och beslut har fått nytt utseende.
 
Ny gymnasiestatistik om resultat våren 2020
 
Skolverket har presenterat ny statistik på riksnivå vad gäller gymnasieelevers studieresultat våren 2020. Den visar att andelen elever på nationella program som når examen inom tre år fortsätter att öka, nu för sjätte året i rad.  Samtidigt ligger den totala andelen elever (introduktionsprogrammen medräknade) som efter fem år inte nått en examen kvar på 28 procent. Uppgifter på kommun- och skolenhetsnivå går inom kort att hitta i databasen Kolada.
 
 
Webbsändning: Öppen förskola – en väg till etablering för utrikes födda kvinnor
 
Den 9 december presenterades lärdomar från från SKR:s satsning Öppen förskola för språk och integration i en webbsändning, som går att se i efterhand. Målgrupp är chefer och medarbetare inom öppen förskola, förskola, SFI, arbetsmarknad, integration samt socialt -och hälsofrämjande arbete. Webbsändningen går att se i efterhand. 
 
 
Barnkonventionen som svensk lag - tolkning och tillämpning
 
Välkommen till ett webbinarium om hur svensk lag överensstämmer med FN:s konvention om barnets rättigheter samt hur inkorporeringen av denna påverkar tolkning och tillämpning av nationell lagstiftning. Webbinariet äger rum den 20 januari och målgrupp är tjänstemän i kommuner och regioner som vill fördjupa sina juridiska kunskaper om barnkonventionen samt barnets rättigheter.
 
 
Förskolan är viktig under pandemin - faktablad
 
Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett faktablad som sammanfattar aktuell kunskap och information om covid-19 till förskolor, vårdnadshavare och andra som har kontakt med barn i förskoleålder. 
 
 
Digifritids - en trygg plats för barnen
 
Digifritids.se är en trygg plats för barn i åldern 6-12 år, framtagen av Rädda Barnen och Generation Pep.Här finns pyssel, utmaningar, film, böcker, dans och rörelse. Här kan barn också hitta barnvänlig information om corona, vägledning till var de kan vända sig om de är oroliga eller behöver någon att prata med, och en anslagstavla för att dela sina tankar med andra barn.
 
Mer information med anledning av Covid -19
 
 
Kommunens ansvar för förskola/skola
SKR får många frågor från medlemmar om konsekvenser av olika beslut och hur de ska hanteras av huvudmännen. Här samlar vi löpande information som rör huvudmannens roll och ansvar för förskola och skola med anledning av Covid -19. 
 
 
Frågor och svar om arbetsgivares ansvar 
SKR har sammanställt information om de regelverk som gäller ur ett arbetsgivarperspektiv med anledning av Covid-19. 
 
 
Information från myndigheterna
Skolverket och Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande sin information till skolor och förskolor om Covid -19. 
 
 
Ansvarig utgivare
Per-Arne Andersson
per-arne.andersson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se