Senaste nytt från Storsthlm - Kommuner i samverkan
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
intervju med frida nilsson, nykvarn
Mindre kommuner behöver mer samverkan och samarbete
 
Frida Nilsson, kommundirektör i Nykvarn.
Finns några särskilda utmaningar för den lilla kommunen när det kommer till att arbeta effektivt för att kunna leverera bra service till sina invånare? 

Det frågade vi Frida Nilsson, kommundirektör i Nykvarns kommun, med cirka 11 000 invånare:

– Alla kommuner i Sverige har samma ansvar oavsett storlek. Därför behöver vi som är mindre arbeta mer med samverkan och samarbete för att hantera komplexa uppgifter. Vi blir också mycket personberoende, och kompetensförsörjningen är extra viktig för en mindre kommun. Samtidigt finns det något väldigt attraktivt med att arbeta i mindre organisationer - det innebär ofta att medarbetare och chefer får ta helhetsansvar. Det skapar mycket engagemang! Tilliten till varandra är central för att lyckas. Vi arbetar aktivt med vårt arbetsgivarvarumärke, dess äkthet och tilltal.

Läs hela intervjun med Frida på Storsthlms webbplats
digitalisering
Digitaliseringens ekonomiska effekter
 
Hur arbetar kommunerna med digitalisering och kan vi se att den ger några ekonomiska effekter? 

Det var frågan när länets kommunala ekonomichefer och digitaliseringschefer möttes i november för att dela med sig av erfarenheter och case kopplat till digitalisering och ekonomi.
 
En genomgående insikt som togs upp på träffen är att digitaliseringen numera är en del av kommunernas vanliga verksamhetsutveckling. Knäckfrågan, hur vi får till ekonomiska hemtagningseffekter, är dock inte helt lätt att svara på. Det beror på hur man arbetar idag, vad digitaliseringen möjliggör att man gör istället, samt hur man mäter.

– Senaste åren har vi fått upp digitaliseringsfrågorna mycket tydligare kopplat till verksamhetsutveckling i ledningen. Faktum är att det aldrig har pratats så lite IT i ledningsgruppen, och aldrig så mycket utveckling. Vi vet ju att digitalisering är möjliggöraren för att förbättra servicen i kommunen, konstaterar Christer Lindberg, ekonomidirektör i Solna stad.

Exempel och case på kommunernas digitalisering hittar du på Storsthlms webbplats
ekonomi
Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner
 
Clas Olsson, generaldirektör för Ekonomistyrningsverket. Foto: Melker Dahlstrand
I november besökte Clas Olsson, generaldirektör för Ekonomistyrningsverket, det strategiska nätverket för kommunal ekonomi för att diskutera utredningen ”En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner”.

På mötet deltog länets ekonomichefer och ekonomidirektörer och de kom med inspel och diskuterade olika delar som utredningen ska se över.

– En viktig del i vårt arbete är att lyssna på alla de intressenter i de frågor som vi ska jobba med. Syftet för min del att vara här är att höra med er vad ni ser för utmaningar och problem med det nuvarande regelverket, vilka förväntningar ni har på utredningen och vilka reflektioner ni gör kring direktiven, sade Clas Olsson.

Läs mer om utredningen om effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner
 
gymnasieantagningen
Ny tillgänglig webbplats för blivande gymnasieelever
 
Förra veckan var det premiär för gymnasieantagningens nya webbplats som riktar sig till blivande gymnasieelever och personal på skolor och förvaltningar som arbetar med antagning.

Den nya webbplatsen uppfyller kraven som tillgänglighetslagstiftningen ställer, samtidigt som vi har passat på att förbättra innehållet för sökande elever och för all personal som använder webben i det dagliga arbetet.

I den första versionen är det framförallt enklare för personal på skolor och förvaltningar att hitta information, bland annat genom en konsekvent struktur och ett bättre sök för personalinformationen. I kommande versioner har vi ambitionen att koppla ihop webbens sök med sökfunktionen i Indra, antagningssystemet som bland annat innehåller all information om skolor och programutbud. 

Gymnasieantagningen.storsthlm.se
Social välfärd och hälsa 
Nytt IT-stöd för utskrivning från slutenvården senareläggs
 
På grund av pandemin är både kommuner och andra vårdgivare hårt belastade. Därför har ett beslut fattats om att tidplanen för det nya IT-stödet Lifecare SP senareläggs till sommaren 2021.

Läs mer om införandet av IT-stödet Lifecare Samordnad Planering (SP) 
Digitalisering
Så har digitaliseringen i kommunerna påverkats av pandemin
 
Pandemin har satt en enorm fart på digitaliseringen i kommunerna, nästan helt utan förändringar på den tekniska sidan.

Få nya IT-lösningar har köpts in, däremot har medarbetare, chefer och politiker maximerat nyttan av de lösningar som redan fanns på plats. Utrullning av IT-lösningar som i normala fall hade tagit mycket lång tid, genomfördes i många fall på bara några få dagar.

– En förutsättning för detta var att de flesta administrativa medarbetare och många elever hade tillgång till bärbara datorer med inbyggd kamera och mikrofon. Att tekniken redan var implementerad och känd har underlättat steget till en bredare användning. Det här visar på vikten av att arbeta långsiktigt och strategiskt med IT-infrastrukturfrågor, säger Catrin Ditz, processledare för digitaliseringsfrågor på Storsthlm.

Läs mer om de reflektioner och lärdomar som det strategiska nätverket för digitalisering på Storsthlm har identifierat.
Sammanfattning från styrelsemötet 10 december
 
Den 10 december fattade styrelsen beslut gällande en överenskommelse om tandvård och om att starta en ny sfx-utbildning. Styrelsen beslutade också att yttra sig över en utredning som handlar om planering och dimensionering av Komvux och gymnasieskola.
Övriga frågor gällde ett tillägg i gymnasieprislistan för 2021 och lägesrapporter, en rörande den regionala samverkans- och stödstrukturen i Stockholms län och en om gymnasieexpansionen.

Läs hela styrelsesammanfattningen
kalendarium
Kommande möten och nätverksträffar
 • Strategiskt nätverk digitalisering, 14 januari
 • Strategiskt nätverk arbetsmarknad och tillväxt, 27 januari
 • Kommundirektörsmöte, 29 januari
 • Möte med KSO:er och styrelsens arbetsutskott, 2 februari
 • Strategiskt nätverk utbildning, 2 februari
 • Strategiskt nätverk samhällsbyggnad, 5 februari
 • Politisk styrgrupp för gemensam gymnasieregion, 11 februari
 • Politisk styrgrupp vuxenutbildning och arbetsmarknad, 16 februari
 • Strategiskt nätverk digitalisering, 18 februari
 • Styrelsens arbetsutskott, 23 februari
 • Styrgrupp för regionala samverkans och stödstrukturen Stockholms län, 24 februari
 • Strategiskt nätverk socialtjänst, 26 februari
 • Storsthlms styrelse, 11 mars
Mötesplats Stockholmsregionen

Nästa år är ni välkomna till två digitala konferenser med fokus på erfarenheter av pandemin, samarbete och utveckling av gemensamma regionala frågor.

De digitala konferenserna samarrangeras av Storsthlm och Region Stockholm. Mer information kommer!

Save-the-dates redan nu: 
29 april och 28 oktober 2021
Till sist...
Önskar vi dig god jul och ett gott nytt år!